RF-/FOUNDATION Pro | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Fundamenty są przypisywane graficznie poprzez wybranie podpór za pomocą funkcji [Wybierz] w graficznym interfejsie użytkownika programu RFEM/RSTAB oraz poprzez określenie przypadków obciążeń, które mają zostać zaprojektowane. W przejrzystych oknach wprowadzania można szybko i łatwo zdefiniować wszystkie inne szczegóły fundamentów.

Oprócz wszystkich sił podporowych z programu RFEM/RSTAB można określić dodatkowe obciążenia, które należy uwzględnić podczas wymiarowania fundamentów. Dostępne są następujące dodatkowe obciążenia:

  • Stałe obciążenie powierzchniowe wynikające z pokrycia ziemią
  • Ujemne obciążenie powierzchniowe, na przykład spowodowane ruchem
  • Poziom wód gruntowych do wzniesienia
  • Skoncentrowane obciążenia w dowolnym położeniu na płycie fundamentowej
  • Obciążenia liniowe z dowolnym rozkładem na płycie fundamentowej
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD