RF-/FOUNDATION Pro | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Fundamenty przydziela się graficznie poprzez wybranie podpór przy pomocy funkcji [Wybierz] w graficznym interfejsie użytkownika programu RFEM/RSTAB oraz przez wybranie odpowiednich przypadków obciążeń do obliczenia. Wszystkie inne szczegóły dotyczące fundamentu można łatwo i szybko zdefiniować w ergonomicznych tabelach danych.

Oprócz wszystkich sił podporowych z programu RFEM/RSTAB można określić dalsze obciążenia, które zostaną uwzględnione w układzie fundamentów. Zaliczają się do nich:

  • Dodatkowe stałe oddziaływanie obciążenia powierzchniowego, na przykład wywołane pokrywą gruntową
  • Dodatkowe niekorzystne oddziaływanie obciążenia powierzchniowego, na przykład wywołane ruchem
  • Poziom wody gruntowej w celu uwzględnienia wyporu
  • Dodatkowe obciążenia skupione w dowolnym położeniu płyty fundamentowej
  • Dodatkowe, rozłożone równomiernie obciążenie o dowolnym rozkładzie na płycie fundamentowej
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD