Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro dla programu RFEM

Webinarium: Obliczanie wytrzymałości na przebicie na końcach ścian, narożach i w słupach w RFEM

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Dodatkowy moduł RF-PUNCH Pro służy do obliczania wytrzymałości na przebicie dla powierzchni podpieranych przez słupy lub podpory węzłowe. Główne obciążenie przebijające jest określane automatycznie na podstawie wprowadzonego obciążenia. Możliwe jest również ręczne przyłożenie skupionego obciążenia przebijającego do płyty. 

RF-PUNCH Pro pozwala na szybkie i efektywne obliczanie przebicia zgodnie z poniższą normą:

 1. Funkcje programu

  • Import odpowiednich informacji i wyników z programu RFEM
  • Zintegrowane biblioteki materiałów i przekrojów
  • W połączeniu z modułem EC2 dla RFEM możliwe jest wymiarowanie konstrukcji żelbetowych według EN 1992-1-1:2004 (Eurokod 2) oraz według następujących załączników krajowych:
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
   •  NA to BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005  (Wielka Brytania)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Austria)
   •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
   • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)
   •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
   • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
   •  CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Czechy)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
   •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
   •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
   •  NEN EN 1992-1-1+ C2 :2011/NB:2016 (Holandia)
   •  NS-EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norwegia)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)

  Oprócz powyższych załączników krajowych, można tworzyć załączniki krajowe z własnymi wartościami granicznymi i parametrami.

  • Pełne i logiczne ustawienie parametrów początkowych
  • Obliczanie przebicia nad słupami, ścianami narożnikowymi i krawędziowymi
  • Opcjonalne rozmieszczenie powiększonej głowicy słupa
  • Automatyczne rozpoznanie węzłów przebicia z modelu w RFEM
  • Wyświetlanie obwodu kontrolnego przed rozpoczęciem obliczenia w sposób graficzny i w modelu
  • Ilościowe określanie zbrojenia na przebicie
  • Opcjonalne obliczenie nieuśrednionego naprężenia stycznego wzdłuż obwodu kontrolnego, odpowiadającego faktycznemu rozmieszczeniu ścinania w modelu ES
  • Określenie współczynnika przyrostu obciążenia β według pełnego rozmieszczenia plastycznego w postaci stałych współczynników zgodnie z EN 1992‑1‑1, rozdział 6.4.3 (3), w oparciu o EN 1992‑1‑1, rys. 6.21N lub zgodnie ze specyfikacją zdefiniowaną przez użytkownika
  • Integracja z oprogramowaniem projektowym producenta zbrojenia na przebicie (Halfen)
  • Wyniki numeryczne i graficzne (3D, 2D i w przekrojach)
  • Obliczanie przebicia z lub bez zbrojenia na przebicie
  • Opcjonalne uwzględnienie momentów minimalnych zgodnie z EN 1992-1-1 przy określaniu zbrojenia podłużnego
  • Wymiarowanie lub rozmieszczenie zbrojenia podłużnego
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
 2. Definiowanie parametru przebicia

  Wprowadzanie danych

  Po uruchomieniu modułu będą w nim już wstępnie wprowadzone materiały i grubości powierzchni zdefiniowane w programie RFEM. Obliczone węzły są uwzględnianie automatycznie, jednakże można je modyfikować ręcznie.

  Oprócz tego można uwzględniać otwory istniejące wokół danego obszaru zagrożonego przebiciem. Otwory te mogą pochodzić z modelu w programie RFEM, ale można także wprowadzać je dodatkowo w module RF-PUNCH Pro, tak aby sztywność modelu konstrukcji w programie RFEM nie uległa zmianie.

  Jako parametry zbrojenia podłużnego definiuje się ilość i kierunek warstw oraz otulinę betonową, osobno dla każdej powierzchni i osobno dla strony górnej i dolnej płyty. Następna tabela danych pozwala definiować wszystkie dodatkowe szczegóły dla punktów przebicia; dodatkowo istnieje możliwość ustawienia obciążenia przebicia, współczynnika przyrostu obciążenia oraz dostępnego zbrojenia podłużnego.

  W celu zapewnienia przejrzystego przeglądu, moduł zawsze wyświetla płytę wraz z odpowiednim punktem przebicia. Oprócz tego w ostatniej tabeli z danymi można uruchomić program obliczeniowy opracowany przez firmę HALFEN, niemieckiego producenta zbrojenia na przebicie. W ten sposób wszystkie zestawy informacji z programu RFEM mogą zostać szybko i łatwo przesłane do dalszego wykorzystania.

 3. Wyniki analizy przebicia

  Obliczenia

  RF-PUNCH Pro potrafi automatycznie określać obciążenie przebijające na podstawie pojedynczego obciążenia (ze słupów/obciążenia/podpór węzłowych) oraz uśrednione i nieuśrednione rozmieszczenie siły ścinającej wzdłuż obwodu kontrolnego. Użytkownik jednakże może również wprowadzać swoje własne specyfikacje. 

  Ponieważ moduł jest w pełni zintegrowany w programie RFEM, znane są wszystkie punkty przebicia w powierzchni. Dzięki temu można przeprowadzić sprawdzenie interferencji określonych obwodów kontrolnych z obwodami sąsiednich słupów.

 4. Wyniki graficzne dla wymaganego zbrojenia na przebicie

  Wyniki

  Po zakończeniu analizy przebicia, moduł wyświetla wyniki wraz ze wszystkimi szczegółami w przejrzyście ułożonych tabelach, w celu zapewnienia możliwości ich prześledzenia. Istniejące i dozwolone naprężenia ścinające dla obliczeniowej wytrzymałości płyty na ścinanie oraz różne obwody kontrolne i stopnie zbrojenia przedstawiane są w sposób szczegółowy. W razie potrzeby wyświetlane są objaśnienia.

  Kolejna tabela wyników wyświetla wymagane zbrojenie podłużne lub zbrojenie na przebicie dla każdego węzła poddanego analizie i wyświetla również grafikę opisującą wyniki. Wszystkie wyświetlone wyniki obliczeń wraz z wartościami można wyświetlać w przestrzeni roboczej. Oprócz tego wszystkie tabele wyników i rysunki można włączać do globalnego protokołu wydruku programu RFEM. W ten sposób powstaje przejrzysta dokumentacja.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
760,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD