Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro dla programu RFEM

Opis produktów

 • Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Dodatkowy moduł RF-PUNCH Pro służy do obliczania wytrzymałości na przebicie dla powierzchni podpieranych przez słupy lub podpory węzłowe. Główne obciążenie przebijające jest określane automatycznie na podstawie wprowadzonego obciążenia. Możliwe jest również ręczne przyłożenie skupionego obciążenia przebijającego do płyty. 

RF-PUNCH Pro pozwala na szybkie i efektywne obliczanie przebicia zgodnie z poniższą normą:

 1. Funkcje programu

  • Import odpowiednich informacji i wyników z RFEM
  • Zintegrowana biblioteka materiałów do edycji i przekrojów
  • Rozszerzenie modułu EC2 dla programu RFEM umożliwia projektowanie prętów żelbetowych zgodnie z EN 1992-1-1: 2004 (Eurokod 2) oraz z następującymi załącznikami krajowymi:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1: 2015-12 (Niemcy)
   • ÖNORM B 1992-1-1: 2018-01 (Austria)
   • ~ 55 mNBN EN 1992-1-1 ANB: 2010 (Belgia)
   • ~ 55 mBDS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Bułgaria)
   • EN 1992-1-1 DK NA: 2013 (Dania)
   • NF EN 1992-1-1/NA: 2016-03 (Francja)
   • SFS EN 1992-1-1/NA: 2007-10 (Finlandia)
   • UNI EN 1992-1-1/NA: 2007-07 (Włochy)
   • Lettland LVS EN 1992-1-1: 2005/NA: 2014 (Łotwa)
   • ~ 55 mLST EN 1992-1-1: 2005/NA: 2011 (Litwa)
   • MS EN 1992-1-1: 2010 (Malezja)
   • NEN-EN 1992-1-1 + C2: 2011/NB: 2016 (Holandia)
   • NS EN 1992-1-1: 2004-NA: 2008 (Norwegia)
   • ~ 55 mPN EN 1992-1-1/NA: 2010 (Polska)
   • NP EN 1992-1-1/NA: 2010-02 (Portugalia)
   • ~ 55 mSR EN 1992-1-1: 2004/NA: 2008 (Rumunia)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008 (Szwecja)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Singapur)
   • STN EN 1992-1-1/NA: 2008-06 (Słowacja)
   • SIST EN 1992-1-1: 2005/A101: 2006 (Słowenia)
   • UNE EN 1992-1-1/NA: 2013 (Hiszpania)
   • CSN EN 1992-1-1/NA: 2016-05 (Republika Czeska)
   • BS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2005 (Wielka Brytania)
   • Weißrussland CPM EN 1992-1-1: 2009 (Białoruś)
   • CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 (Cypr)
  Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych (NA) można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.
  • Pełne i rozsądne ustawienie parametrów wejściowych
  • Wykrawanie na słupach, końcach ścian i narożnikach ścian
  • Opcjonalne ustawienie powiększonej głowicy kolumny
  • Automatyczne rozpoznawanie położenia węzła wykrawania z modelu RFEM
  • Wykrywanie krzywych lub splajnów jako granicy obwodu kontrolnego
  • Automatyczne uwzględnianie wszystkich otworów w płycie zdefiniowanych w modelu RFEM
  • Struktura i graficzne przedstawienie obwodu kontrolnego przed rozpoczęciem obliczeń
  • Jakościowe określenie zbrojenia na przebicie
  • Opcjonalna konstrukcja z nie wygładzonym naprężeniem ścinającym wzdłuż obwodu sterującego, który odpowiada faktycznemu rozkładowi naprężeń ścinających w modelu FE
  • Wyznaczanie współczynnika przyrostu obciążenia β poprzez pełny rozkład ścinania z tworzywa sztucznego jako współczynniki stałe zgodnie z EN 1992-1-1, rozdz. 6.4.3 (3), na podstawie EN 1992-1-1, rys. 6.21N lub według specyfikacji zdefiniowanej przez użytkownika
  • Integracja oprogramowania do projektowania przez producenta szyn zbrojeniowych Halfen
  • Numeryczne i graficzne wyświetlanie wyników (3D, 2D oraz w przekrojach)
  • Wymiarowanie na przebicie z lub bez zbrojenia na przebicie
  • Opcjonalne uwzględnienie momentów minimalnych zgodnie z EN 1992-1-1 przy ustalaniu zbrojenia podłużnego
  • Projektowanie lub analiza zbrojenia podłużnego
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
 2. Definition of punching shear parameter

  Wprowadzanie danych

  Po otwarciu modułu, zdefiniowane w RFEM materiały i grubości powierzchni są wstępnie ustawione. Zaprojektowane węzły są rozpoznawane automatycznie. Można je jednak modyfikować ręcznie.

  W obszarze, w którym istnieje ryzyko przebicia, można uwzględnić otwory. Otwory można przenosić z programu RFEM lub określać tylko w programie RF ‑ PUNCH Pro, aby nie wpływały one na sztywności modelu RFEM.

  Parametry zbrojenia podłużnego obejmują liczbę i kierunek warstw, a także pokrycie betonowe, określone osobno dla powierzchni górnej i dolnej części płyty. Następne okno wprowadzania umożliwia zdefiniowanie wszystkich dodatkowych szczegółów dla węzłów ścinania. Moduł rozpoznaje położenie węzła wykrawania i automatycznie ustawia, czy węzeł znajduje się w środku płyty, na krawędzi płyty, czy w narożniku płyty.

  Dodatkowo możliwe jest ustawienie obciążenia przebicia, współczynnika przyrostu obciążenia β oraz istniejącego zbrojenia podłużnego. Opcjonalnie można aktywować minimalne momenty w celu określenia wymaganego zbrojenia podłużnego i powiększonej głowicy słupa.

  Aby ułatwić orientację, płyta jest zawsze wyświetlana z odpowiednim węzłem ścinania. Ponadto istnieje możliwość otwarcia programu do projektowania przez HALFEN, niemieckiego producenta szyn do zbrojenia na ścinanie. Wszystkie dane programu RFEM można zaimportować do tego programu w celu dalszego łatwego i skutecznego przetwarzania.

 3. Results of punching shear design

  Obliczenia

  RF-PUNCH Pro określa obciążenie wykrawające na podstawie pojedynczego obciążenia (od słupa/obciążenia/podpory węzłowej) oraz wygładzonego i nie wygładzonego rozkładu siły tnącej wzdłuż obwodu kontrolnego. Można jednak także wprowadzić specyfikacje zdefiniowane przez użytkownika.

  Ponieważ moduł jest w pełni zintegrowany z programem RFEM, wszystkie węzły ścinania na powierzchni odniesienia są znane. W związku z tym można przeprowadzić kontrolę interferencji określonych obwodów z obwodami sąsiednich słupów.

 4. Graficzny wynik wymaganego zbrojenia na przebicie

  Wyniki

  Po obliczeniach moduł wyświetla przejrzyste tabele ze wszystkimi szczegółami wyników w celu zapewnienia możliwości śledzenia w dowolnym momencie. Przedstawione i dopuszczalne naprężenia ścinające dla obliczeń wytrzymałości płyty na ścinanie oraz różne obwody i współczynniki zbrojenia są szczegółowo przedstawione. W razie potrzeby wyświetlana jest uwaga wyjaśniająca.

  Kolejne okno wyników zawiera wymagane zbrojenie na ścinanie wzdłużne lub przebijające dla każdego analizowanego węzła. Dostępna jest również grafika wyjaśniająca. Wszystkie wyniki obliczeń można wyświetlić w oknie roboczym z wartościami. Ponadto do globalnego raportu wydruku programu RFEM można dodać wszystkie tabele wyników i grafiki, co gwarantuje spójną dokumentację.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zaprojektowane w programie Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Książka o MES i RFEM

W tej książce dla inżynierów i studentów nauczysz się podstaw metody elementów skończonych w praktyczny sposób na podstawie praktycznych przykładów, które zostały obliczone w programie RFEM.

Cena

Cena
760,00 USD

Cena obowiązuje w #KRAJ#.

RFEM dla studentów | USA

Szkolenie online 21. kwietnia 2021 13:00 - 16:00 EST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe Zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 11. maja 2021 8:30 - 12:30

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD