Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro dla programu RFEM

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Dodatkowy moduł RF-PUNCH Pro służy do obliczania wytrzymałości na przebicie dla powierzchni podpieranych przez słupy lub podpory węzłowe. Główne obciążenie przebijające jest określane automatycznie na podstawie wprowadzonego obciążenia. Możliwe jest również ręczne przyłożenie skupionego obciążenia przebijającego do płyty. 

RF-PUNCH Pro pozwala na szybkie i efektywne obliczanie przebicia zgodnie z poniższą normą:

 1. Funkcje programu

  • Import odpowiednich informacji i wyników z programu RFEM
  • Zintegrowane biblioteki materiałów i przekrojów
  • W połączeniu z modułem EC2 dla RFEM możliwe jest wymiarowanie konstrukcji żelbetowych według EN 1992-1-1:2004 (Eurokod 2) oraz według następujących załączników krajowych:
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
   •  NA to BS EN 1992-1-1:2004 (Wielka Brytania)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Austria)
   •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
   •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
   • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004 (Cypr)
   •  CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Czechy)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
   •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
   •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
   •  NEN EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011 (Holandia)
   •  NS-EN 1992-1 -1_2004-NA_2008 (Norwegia)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)

  Oprócz powyższych załączników krajowych, można tworzyć załączniki krajowe z własnymi wartościami granicznymi i parametrami.

  • Pełne i logiczne ustawienie parametrów początkowych
  • Obliczanie przebicia nad słupami, ścianami narożnikowymi i krawędziowymi
  • Opcjonalne rozmieszczenie powiększonej głowicy słupa
  • Automatyczne rozpoznanie węzłów przebicia z modelu w RFEM
  • Wyświetlanie obwodu kontrolnego przed rozpoczęciem obliczenia w sposób graficzny i w modelu
  • Ilościowe określanie zbrojenia na przebicie
  • Opcjonalne obliczenie nieuśrednionego naprężenia stycznego wzdłuż obwodu kontrolnego, odpowiadającego faktycznemu rozmieszczeniu ścinania w modelu ES
  • Określenie współczynnika przyrostu obciążenia β według pełnego rozmieszczenia plastycznego w postaci stałych współczynników zgodnie z EN 1992‑1‑1, rozdział 6.4.3 (3), w oparciu o EN 1992‑1‑1, rys. 6.21N lub zgodnie ze specyfikacją zdefiniowaną przez użytkownika
  • Integracja z oprogramowaniem projektowym producenta zbrojenia na przebicie (Halfen)
  • Wyniki numeryczne i graficzne (3D, 2D i w przekrojach)
  • Obliczanie przebicia z lub bez zbrojenia na przebicie
  • Opcjonalne uwzględnienie momentów minimalnych zgodnie z EN 1992-1-1 przy określaniu zbrojenia podłużnego
  • Wymiarowanie lub rozmieszczenie zbrojenia podłużnego
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
 2. Definiowanie parametru przebicia

  Wprowadzanie danych

  Po uruchomieniu modułu będą w nim już wstępnie wprowadzone materiały i grubości powierzchni zdefiniowane w programie RFEM. Obliczone węzły są uwzględnianie automatycznie, jednakże można je modyfikować ręcznie.

  Oprócz tego można uwzględniać otwory istniejące wokół danego obszaru zagrożonego przebiciem. Otwory te mogą pochodzić z modelu w programie RFEM, ale można także wprowadzać je dodatkowo w module RF-PUNCH Pro, tak aby sztywność modelu konstrukcji w programie RFEM nie uległa zmianie.

  Jako parametry zbrojenia podłużnego definiuje się ilość i kierunek warstw oraz otulinę betonową, osobno dla każdej powierzchni i osobno dla strony górnej i dolnej płyty. Następna tabela danych pozwala definiować wszystkie dodatkowe szczegóły dla punktów przebicia; dodatkowo istnieje możliwość ustawienia obciążenia przebicia, współczynnika przyrostu obciążenia oraz dostępnego zbrojenia podłużnego.

  W celu zapewnienia przejrzystego przeglądu, moduł zawsze wyświetla płytę wraz z odpowiednim punktem przebicia. Oprócz tego w ostatniej tabeli z danymi można uruchomić program obliczeniowy opracowany przez firmę HALFEN, niemieckiego producenta zbrojenia na przebicie. W ten sposób wszystkie zestawy informacji z programu RFEM mogą zostać szybko i łatwo przesłane do dalszego wykorzystania.

 3. Wyniki analizy przebicia

  Obliczenia

  RF-PUNCH Pro potrafi automatycznie określać obciążenie przebijające na podstawie pojedynczego obciążenia (ze słupów/obciążenia/podpór węzłowych) oraz uśrednione i nieuśrednione rozmieszczenie siły ścinającej wzdłuż obwodu kontrolnego. Użytkownik jednakże może również wprowadzać swoje własne specyfikacje. 

  Ponieważ moduł jest w pełni zintegrowany w programie RFEM, znane są wszystkie punkty przebicia w powierzchni. Dzięki temu można przeprowadzić sprawdzenie interferencji określonych obwodów kontrolnych z obwodami sąsiednich słupów.

 4. Wyniki graficzne dla wymaganego zbrojenia na przebicie

  Wyniki

  Po zakończeniu analizy przebicia, moduł wyświetla wyniki wraz ze wszystkimi szczegółami w przejrzyście ułożonych tabelach, w celu zapewnienia możliwości ich prześledzenia. Istniejące i dozwolone naprężenia ścinające dla obliczeniowej wytrzymałości płyty na ścinanie oraz różne obwody kontrolne i stopnie zbrojenia przedstawiane są w sposób szczegółowy. W razie potrzeby wyświetlane są objaśnienia.

  Kolejna tabela wyników wyświetla wymagane zbrojenie podłużne lub zbrojenie na przebicie dla każdego węzła poddanego analizie i wyświetla również grafikę opisującą wyniki. Wszystkie wyświetlone wyniki obliczeń wraz z wartościami można wyświetlać w przestrzeni roboczej. Oprócz tego wszystkie tabele wyników i rysunki można włączać do globalnego protokołu wydruku programu RFEM. W ten sposób powstaje przejrzysta dokumentacja.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-PUNCH Pro 5.xx

  760,00 USD

 • Kolejna licencja

  342,00 USD

 • RF-PUNCH Pro 5.xx - Upgrade from RF-PUNCH

  390,00 USD

Zrzuty z ekranu