RF-CONCRETE Deflect | Wyniki

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Po obliczeniach moduł wyświetla przejrzyste tabele zawierające wyniki analizy deformacji. Wszystkie wartości pośrednie są wyświetlane w sposób zrozumiały. Graficzne przedstawienie współczynników obliczeniowych i deformacji w programie RFEM umożliwia szybki przegląd obszarów krytycznych lub pękniętych.

Ponieważ wyniki obliczeń są wyświetlane według powierzchni lub punktu wraz ze wszystkimi wynikami pośrednimi, można odtworzyć wszystkie szczegóły obliczeń. Pełna integracja wyników w raporcie wydruku programu RFEM gwarantuje weryfikowalność projektu konstrukcyjnego.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD