RF-CONCRETE Deflect | Wyniki

Funkcja produktu

Wyniki analizy odkształceń są wyszczególnione w czytelnych tabelach. Dodatkowo przedstawione są wszystkie wartości pośrednie. Graficzne oznaczenie wskaźnika obliczeniowego i deformacji w RFEM pozwala na szybkie zidentyfikowanie przekrojów krytycznych i zarysowanych. Komunikaty o błędach i uwagi dotyczące obliczeń pomagają odnaleźć problemy obliczeniowe.

Dzięki wynikom wyświetlonym wg powierzchni lub punktu wraz z wszystkimi wynikami pośrednimi, możliwe jest prześledzenie wszystkich szczegółów obliczeń. Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM pozwala na przejrzyste udokumentowanie analizy statyczno-wytrzymałościowej.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD