RF-CONCRETE Deflect | Funkcje programu

Funkcja produktu

  • Analizy odkształceń niezarysowanych/zarysowanych powierzchni żelbetowych (faza II) poprzez zastosowanie metod przybliżeń (np. analiza odkształceń według EN 1992-1-1 pkt. 7.4.3.).
  • Usztywnienie betonu przy rozciąganiu stosowane pomiędzy rysami
  • Możliwość uwzględnienia pełzania i skurczu
  • Graficzne przedstawianie wyników zintegrowane w programie RFEM - na przykład dla deformacji lub wygięcia płyty płaskiej
  • Przejrzyście ułożone tabele z wynikami numerycznymi oraz możliwość graficznego przedstawienia ich na konstrukcji
  • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD