RF-CONCRETE Deflect | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Analiza odkształceń w RF-CONCRETE Deflect może być aktywowana w module dodatkowym RF-CONCRETE Surfaces w ustawieniach dla analizy stanu granicznego użytkowalności, gdzie jest również możliwe uwzględnienie ustawień dla efektów długotrwałych (pełzanie i skurcz), a także usztywnień przy rozciąganiu pomiędzy rysami betonu. Współczynnik pełzania oraz naprężenia skurczowe są albo obliczane na podstawie parametrów wejściowych albo określone indywidualnie.

Wartości odkształceń granicznych mogą być ustalone dla każdej powierzchni indywidualnie lub łącznie dla grupy powierzchni. Dopuszczalna wartość krytyczna określona jest przez maksymalne odkształcenie. Dodatkowo należy zdecydować, czy do obliczeń zastosować zdeformowany czy niezdeformowany układ.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD