Moduł dodatkowy RF-/FE-LTB dla RFEM/RSTAB

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Dodatkowy moduł RF-/FE-LTB służy do wydzielania płaskich elementów konstrukcji z modeli przestrzennych programu RFEM/RSTAB i wymiarowania ich według analizy drugiego rzędu na wyboczenie skrętne z uwzględnieniem zwichrzenia. Program automatycznie importuje geometrię oraz dane na temat podparć i obciążeń z programu RFEM/RSTAB. Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-/FE-LTB wyświetla deformacje, siły wewnętrzne i podporowe oraz naprężenia. Ponieważ uwzględniane jest skręcanie z wypaczeniem poprzez obliczenia modułu, wyświetlane są również wyniki dla rozkładu bimomentów oraz wykresy dla skręcania głównego i drugorzędnego.

Moduł RF-/FE-LTB posiada wszystkie wymagane tabele, krzywe wyboczeniowe oraz właściwości blachy trapezowej, nie ma więc potrzeby wyszukiwania ich w literaturze technicznej. W module zaimplementowane zostało, na przykład, całe podejście metodologiczne dla określania ograniczenia obrotu według DIN 18800.

 1. Wektory własne

  Funkcje

  • Pełna integracja z RFEM/RSTAB, w tym import wszystkich odpowiednich obciążeń
  • Ogólna analiza naprężeń z odkształcaniem skrętnym metodą sprężysto-sprężystą
  • Analiza stateczności płaskich prętów ciągłych dla wyboczenia i wyboczenia skrętnego bocznego
  • Wyznaczanie współczynnika obciążenia krytycznego, a tym samym M cr lub N cr (współczynnik ten można zastosować w RF-/LTB do obliczeń el/pl)
  • Analiza wyboczenia poprzecznego dowolnego przekroju (również przekroju SHAPE-THIN )
  • Obliczanie prętów i zbiorów prętów z zastosowanym skręcaniem (np. Dźwigar)
  • Opcjonalne określenie granicznego współczynnika obciążenia (krytycznego współczynnika obciążenia)
  • Wyświetlanie trybów własnych i trybów skręcania na renderowanym przekroju
  • Szeroka gama narzędzi do określania paneli ścinanych i utwierdzeń obrotowych (takich jak blachy faliste, płatwie, stężenia)
  • Łatwe określanie sprężyn dyskretnych, takich jak sprężyny osnowy z płyt końcowych lub sprężyny obrotowe z kolumn
  • Graficzny wybór punktów przyłożenia obciążenia na przekroju (górny, środkowy, dolny lub dowolny inny punkt)
  • Swobodny układ mimośrodowych podpór węzłowych i liniowych na przekroju
  • Wyznaczanie wartości nachylenia lub wygięcia wstępnego za pomocą analizy wartości własnych
  • Specjalne zwolnienia dotyczące wypaczania mające zastosowanie do definicji warunków wypaczania podczas przejść
 2. Wprowadzanie danych

  Dodatkowy moduł RF-/FE-LTB uruchamia się po wprowadzeniu całej konstrukcji w programie RFEM/RSTAB. W celu utworzenia przypadku obliczeniowego, należy zdefiniować pręty ciągłe, które zostaną obliczone oraz przypadki i grupy obciążeń dla analizy.

  Zbiory prętów można wybierać graficznie przy użyciu dostępnych narzędzi wybierania. Materiały i przekroje użyte w programie RFEM/RSTAB będą już ustawione w module, ale w dowolnym momencie można je modyfikować i uzupełniać. Tabele, w których określa się materiały i przekroje, posiadają obszerne biblioteki, z których można wybierać potrzebne dane.

 3. Opcje wprowadzania

  Kompleksowe i łatwe opcje w poszczególnych oknach wprowadzania ułatwiają przedstawienie systemu konstrukcyjnego:

  Podpora węzłowa
  • Typ podpory każdego węzła można edytować.
  • Dla każdego węzła można zdefiniować usztywnienie osnowy. Powstała sprężyna osnowy jest określana automatycznie na podstawie parametrów wejściowych.
  Sprężyste podłoża prętowe
  • W przypadku fundamentów prętów sprężystych można ręcznie wprowadzić stałe sprężyny.
  • Alternatywnie można użyć różnych opcji ustawień, aby zdefiniować sprężynę obrotową i translacyjną z panelu ścinania.
  Sprężyny na końcach prętów
  • RF-/FE-LTB automatycznie oblicza poszczególne stałe sprężyny. Za pomocą okien dialogowych i szczegółowych obrazów można przedstawić sprężynę translacyjną poprzez połączenie elementu, sprężynę obrotową za pomocą kolumny łączącej lub usztywnienie wypaczające (dostępne typy: płyta końcowa, przekrój kanału, kąt, kolumna łącząca, część wspornikowa).
  Przeguby prętowe
  • Jeżeli w programie RFEM/RSTAB nie ma zdefiniowanych dla prętów zawiasów dla prętów, można je zdefiniować bezpośrednio w module dodatkowym RF-/FE-LTB.
  Dane obciążenia
  • Obciążenia węzłowe i prętowe wybranych przypadków obciążeń i kombinacji są wyświetlane w osobnych oknach. Tam można je edytować, usuwać lub dodawać indywidualnie.
  Imperfekcje
  • RF-/FE-LTB automatycznie stosuje imperfekcje poprzez skalowanie najniższego wektora własnego.
 4. Szczegóły

  Obliczenia

  Zgodnie z normą DIN 18800, część 2, obliczenia są wykonywane osobno dla wyboczenia giętnego i wyboczenia skrętnego w celu uproszczenia obliczeń. Zasadniczo, projekt wyboczenia giętnego jest wykonywany w płaszczyźnie ramy przy użyciu analizy naprężeń konstrukcji płaskiej zgodnie z analizą drugiego rzędu, z uwzględnieniem obciążeń obliczeniowych i odkształceń wstępnych.

  Boczne wyboczenie skręcające jest wykonywane na pojedynczym pręcie odłączonym od całej konstrukcji przy użyciu określonych warunków brzegowych i obciążeń zgodnie z metodą sprężysto-sprężystą.

  RF-/FE-LTB wyszukuje rządzący tryb zniszczenia za pomocą współczynnika obciążenia krytycznego, który opisuje wyboczenie zginające, skręcające i poprzeczno-skrętne lub kombinację wszystkich trybów uszkodzenia, w zależności od zastosowanego modelu i obciążenia. Następnie moduł wykonuje ponowne obliczenia w celu uzyskania wymaganych operandów.

  Ustawienia szczegółowe kontrolują, czy współczynnik obciążenia krytycznego jest obliczany z powodu utraty stateczności (pod warunkiem, że materiał jest definiowany przez nieskończenie elastyczne właściwości), czy z ograniczeniem naprężeń.

  W razie potrzeby można zmodyfikować długości elementów skończonych. Można również dostosować częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ M. W RF-/FE-LTB parametry iteracji są odpowiednio ustawione, aby obliczyć wszystkie popularne modele, ale można je dostosowywać indywidualnie.

 5. Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-/FE-LTB wyświetla deformacje, siły wewnętrzne, reakcje podporowe oraz naprężenia. Ponieważ program uwzględnia skręcanie nieswobodne, dostępne są również wykresy bimomentu zwichrzeniowego oraz głównego i drugorzędnego momentu skręcającego. Podczas analizy stateczności moduł RF-/FE-LTB uwzględnia imperfekcje oraz określa współczynniki obciążenia krytycznego, które można wykorzystać do określenia Mcr oraz Ncr.

  Wartości wyników w tabelach pokazywane są zawsze wraz z odpowiednią grafiką przekroju . W modelu analitycznym programu RFEM/RSTAB, wartości te są wyświetlane w różnych kolorach. Przydzielone kolory i wartości można modyfikować.

  Wykresy, pokazujące rozkład wyników na pręcie lub zbiorze prętów, pozwalają na ich dokładną ocenę. Oprócz tego można wyświetlać każdą wartość pośrednią. Wszystkie tabele można eksportować do aplikacji MS Excel lub w pliku CSV. Wszystkie specyfikacje wymagane podczas eksportu definiuje się w osobnym menu dla transferu danych.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
900,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Połączenia
RF-HSS 5.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Inne
RF-MOVE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
PLATE-BUCKLING 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD