Moduł dodatkowy RF-/FE-LTB dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Dodatkowy moduł RF-/FE-LTB służy do wydzielania płaskich elementów konstrukcji z modeli przestrzennych programu RFEM/RSTAB i wymiarowania ich według analizy drugiego rzędu na wyboczenie skrętne z uwzględnieniem zwichrzenia. Program automatycznie importuje geometrię oraz dane na temat podparć i obciążeń z programu RFEM/RSTAB. Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-/FE-LTB wyświetla deformacje, siły wewnętrzne i podporowe oraz naprężenia. Ponieważ uwzględniane jest skręcanie z wypaczeniem poprzez obliczenia modułu, wyświetlane są również wyniki dla rozkładu bimomentów oraz wykresy dla skręcania głównego i drugorzędnego.

Moduł RF-/FE-LTB posiada wszystkie wymagane tabele, krzywe wyboczeniowe oraz właściwości blachy trapezowej, nie ma więc potrzeby wyszukiwania ich w literaturze technicznej. W module zaimplementowane zostało, na przykład, całe podejście metodologiczne dla określania ograniczenia obrotu według DIN 18800.

 1. Wektory własne

  Funkcje

  • Integracja z programem RFEM/RSTAB i import wszystkich odpowiednich obciążeń
  • Ogólna analiza naprężeń ze skręcaniem nieswobodnym według metody sprężysto-sprężystej
  • Analiza stateczności dla wyboczenia i zwichrzenia płaskich prętów ciągłych
  • Określanie współczynnika obciążenia krytycznego, a przez to Mcr lub Ncr (współczynnik ten można wykorzystać w module RF-/LTB w obliczeniach przy użyciu metody sprężysto-plastycznej)
  • Analiza zwichrzenia dla wszystkich typów przekrojów (wraz z przekrojami z modułu SHAPE-THIN)
  • Analiza prętów i zbiorów prętów obciążonych skręcaniem (np. suwnicy dźwigu)
  • Możliwość określania współczynnika dla nośności granicznej (współczynnik obciążenia krytycznego)
  • Wyświetlanie postaci skręcania oraz postaci własnych na renderowanym przekroju
  • Wydajne narzędzia do definiowania paneli usztywniających i ograniczenia obrotu, np. z blachy trapezowej, płatwi, stężeń
  • Wygodne określanie sprężystości nieciągłych, takich jak sprężyna deplanacyjna z blach czołowych lub sprężyna rotacyjna ze słupów
  • Graficzny wybór punktów oddziaływania obciążenia na przekroju (pas górny, środek ciężkości, pas dolny lub inny dowolny punkt)
  • Dowolne wstawianie mimośrodowych podpór węzłowych i liniowych na przekroju
  • Określanie wartości dla pochylenia lub wygięcia początkowego poprzez analizę wartości własnych
  • Specjalne przeguby dla wyboczenia skrętnego do określania warunków zwichrzenia na przejściach
 2. Biblioteka przekrojów

  Wprowadzanie danych

  Dodatkowy moduł RF-/FE-LTB uruchamia się po wprowadzeniu całej konstrukcji w programie RFEM/RSTAB. W celu utworzenia przypadku obliczeniowego, należy zdefiniować pręty ciągłe, które zostaną obliczone oraz przypadki i grupy obciążeń dla analizy.

  Zbiory prętów można wybierać graficznie przy użyciu dostępnych narzędzi wybierania. Materiały i przekroje użyte w programie RFEM/RSTAB będą już ustawione w module, ale w dowolnym momencie można je modyfikować i uzupełniać. Tabele, w których określa się materiały i przekroje, posiadają obszerne biblioteki, z których można wybierać potrzebne dane.

 3. Obliczanie sprężyn deplanacyjnych i rotacyjnych z panelu usztywniającego

  Opcje wprowadzania

  Szczegółowe i proste w obsłudze ustawienia w tabelach z danymi ułatwiają odwzorowywanie systemu konstrukcyjnego:

  Podpory węzłowe
  • Dla każdego pojedynczego węzła można edytować typ podparcia.
  • W każdym węźle można definiować usztywnienie przeciw zwichrzeniu. Wynikowa sprężyna deplanacyjna określana jest automatycznie na podstawie parametrów początkowych.
  Sprężyste podłoże prętowe
  • Dla sprężystych podłoży prętowych można ręcznie wprowadzać stałe sprężystości.
  • Oprócz tego można wykorzystywać obszerne i przejrzyście ułożone opcje ustawień dla określania sprężyn rotacyjnych i liniowych z pola rozciąganego.
  Sprężyny na końcach prętów
  • FE-LTB automatycznie oblicza pojedyncze stałe sprężystości. Pozwala on także na wykorzystanie okien dialogowych i szczegółowych grafik do przedstawienia sprężyny liniowej przy pomocy elementu łączącego, sprężyny rotacyjnej przy pomocy przyłączonego słupa lub utwierdzenia przeciw zwichrzeniu (można wybrać następujące typy: płyta czołowa, przekrój ceowy, kątownik, słup łączący, część wspornikowa).
  Zwolnienia prętowe
  • Jeżeli w programie RSTAB nie zostały zdefiniowane zwolnienia prętowe dla wybranego zbioru prętów, można zdefiniować je bezpośrednio w module FE-LTB.
  Dane na temat obciążeń
  • Obciążenia węzłowe i prętowe dla przypadków i grup obciążeń wybranych do obliczeń są wyświetlane w osobnych tabelach. Dane te m ożna pojedynczo edytować, usuwać lub uzupełniać.
  Imperfekcje
  • Imperfekcje nakładane są automatycznie, poprzez skalowanie najmniejszego wektora własnego.
 4. Szczegóły

  Obliczenia

  W celu uproszczenia obliczeń, RF-/FE-LTB prowadzi osobne obliczenia dla wyboczenia giętnego oraz zwichrzenia zgodnie z DIN 18800, część 2. Obliczenia dla wyboczenia giętnego w płaszczyźnie konstrukcji szkieletowej prowadzone są poprzez obliczanie płaskiej konstrukcji prętowej według analizy drugiego rzędu z uwzględnieniem obciążeń obliczeniowych oraz deformacji początkowych. Analiza zwichrzenia prowadzona jest na pojedynczym pręcie wydzielonym z całej konstrukcji.

  RF-/FE-LTB uwzględnia określone warunki brzegowe oraz obciążenia według metody sprężysto-sprężystej.

  Główny mechanizm uszkodzenia w module RF-/FE-LTB poszukiwany jest poprzez współczynnik obciążenia krytycznego, który opisuje wyboczenie, zwichrzenie lub kombinację wszystkich typów uszkodzenia, w zależności od konstrukcji i przyłożonego obciążenia. Współczynnik ten jest następnie przeliczany na wymagane zmienne.

  Można również zdecydować, czy współczynnik obciążenia krytycznego zostanie określony jedynie poprzez utratę stateczności (przy założeniu, że materiał jest doskonale sprężysty) lub czy zostanie uwzględnione naprężenie graniczne.

  W specjalnym polu można modyfikować wartość ustawioną dla elementów skończonych. W razie potrzeby, można również dostosowywać częściowy współczynnik bezpieczeństwa gM . W module RF-/FE-LTB są wstępnie ustawione parametry iteracji dla wszystkich popularnych typów konstrukcji, ale wartości te można dostosowywać do własnych potrzeb.

 5. Wyniki

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-/FE-LTB wyświetla deformacje, siły wewnętrzne, reakcje podporowe oraz naprężenia. Ponieważ program uwzględnia skręcanie nieswobodne, dostępne są również wykresy bimomentu zwichrzeniowego oraz głównego i drugorzędnego momentu skręcającego. Podczas analizy stateczności moduł RF-/FE-LTB uwzględnia imperfekcje oraz określa współczynniki obciążenia krytycznego, które można wykorzystać do określenia Mcr oraz Ncr.

  Wartości wyników w tabelach pokazywane są zawsze wraz z odpowiednią grafiką przekroju . W modelu analitycznym programu RFEM/RSTAB, wartości te są wyświetlane w różnych kolorach. Przydzielone kolory i wartości można modyfikować.

  Wykresy, pokazujące rozkład wyników na pręcie lub zbiorze prętów, pozwalają na ich dokładną ocenę. Oprócz tego można wyświetlać każdą wartość pośrednią. Wszystkie tabele można eksportować do aplikacji MS Excel lub w pliku CSV. Wszystkie specyfikacje wymagane podczas eksportu definiuje się w osobnym menu dla transferu danych.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
900,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800