Moduł dodatkowy RF-/FE-LTB dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Dodatkowy moduł RF-/FE-LTB służy do wydzielania płaskich elementów konstrukcji z modeli przestrzennych programu RFEM/RSTAB i wymiarowania ich według analizy drugiego rzędu na wyboczenie skrętne z uwzględnieniem zwichrzenia. Program automatycznie importuje geometrię oraz dane na temat podparć i obciążeń z programu RFEM/RSTAB. Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-/FE-LTB wyświetla deformacje, siły wewnętrzne i podporowe oraz naprężenia. Ponieważ uwzględniane jest skręcanie z wypaczeniem poprzez obliczenia modułu, wyświetlane są również wyniki dla rozkładu bimomentów oraz wykresy dla skręcania głównego i drugorzędnego.

Moduł RF-/FE-LTB posiada wszystkie wymagane tabele, krzywe wyboczeniowe oraz właściwości blachy trapezowej, nie ma więc potrzeby wyszukiwania ich w literaturze technicznej. W module zaimplementowane zostało, na przykład, całe podejście metodologiczne dla określania ograniczenia obrotu według DIN 18800.

 1. Wektory własne

  Funkcje

  • Integracja z programem RFEM/RSTAB i import wszystkich odpowiednich obciążeń
  • Ogólna analiza naprężeń ze skręcaniem nieswobodnym według metody sprężysto-sprężystej
  • Analiza stateczności dla wyboczenia i zwichrzenia płaskich prętów ciągłych
  • Określanie współczynnika obciążenia krytycznego, a przez to Mcr lub Ncr (współczynnik ten można wykorzystać w module RF-/LTB w obliczeniach przy użyciu metody sprężysto-plastycznej)
  • Analiza zwichrzenia dla wszystkich typów przekrojów (wraz z przekrojami z modułu SHAPE-THIN)
  • Analiza prętów i zbiorów prętów obciążonych skręcaniem (np. suwnicy dźwigu)
  • Możliwość określania współczynnika dla nośności granicznej (współczynnik obciążenia krytycznego)
  • Wyświetlanie postaci skręcania oraz postaci własnych na renderowanym przekroju
  • Wydajne narzędzia do definiowania paneli usztywniających i ograniczenia obrotu, np. z blachy trapezowej, płatwi, stężeń
  • Wygodne określanie sprężystości nieciągłych, takich jak sprężyna deplanacyjna z blach czołowych lub sprężyna rotacyjna ze słupów
  • Graficzny wybór punktów oddziaływania obciążenia na przekroju (pas górny, środek ciężkości, pas dolny lub inny dowolny punkt)
  • Dowolne wstawianie mimośrodowych podpór węzłowych i liniowych na przekroju
  • Określanie wartości dla pochylenia lub wygięcia początkowego poprzez analizę wartości własnych
  • Specjalne przeguby dla wyboczenia skrętnego do określania warunków zwichrzenia na przejściach
 2. Biblioteka przekrojów

  Wprowadzanie danych

  Dodatkowy moduł RF-/FE-LTB uruchamia się po wprowadzeniu całej konstrukcji w programie RFEM/RSTAB. W celu utworzenia przypadku obliczeniowego, należy zdefiniować pręty ciągłe, które zostaną obliczone oraz przypadki i grupy obciążeń dla analizy.

  Zbiory prętów można wybierać graficznie przy użyciu dostępnych narzędzi wybierania. Materiały i przekroje użyte w programie RFEM/RSTAB będą już ustawione w module, ale w dowolnym momencie można je modyfikować i uzupełniać. Tabele, w których określa się materiały i przekroje, posiadają obszerne biblioteki, z których można wybierać potrzebne dane.

 3. Obliczanie sprężyn deplanacyjnych i rotacyjnych z panelu usztywniającego

  Opcje wprowadzania

  Szczegółowe i proste w obsłudze ustawienia w tabelach z danymi ułatwiają odwzorowywanie systemu konstrukcyjnego:

  Podpory węzłowe
  • Dla każdego pojedynczego węzła można edytować typ podparcia.
  • W każdym węźle można definiować usztywnienie przeciw zwichrzeniu. Wynikowa sprężyna deplanacyjna określana jest automatycznie na podstawie parametrów początkowych.
  Sprężyste podłoże prętowe
  • Dla sprężystych podłoży prętowych można ręcznie wprowadzać stałe sprężystości.
  • Oprócz tego można wykorzystywać obszerne i przejrzyście ułożone opcje ustawień dla określania sprężyn rotacyjnych i liniowych z pola rozciąganego.
  Sprężyny na końcach prętów
  • FE-LTB automatycznie oblicza pojedyncze stałe sprężystości. Pozwala on także na wykorzystanie okien dialogowych i szczegółowych grafik do przedstawienia sprężyny liniowej przy pomocy elementu łączącego, sprężyny rotacyjnej przy pomocy przyłączonego słupa lub utwierdzenia przeciw zwichrzeniu (można wybrać następujące typy: płyta czołowa, przekrój ceowy, kątownik, słup łączący, część wspornikowa).
  Zwolnienia prętowe
  • Jeżeli w programie RSTAB nie zostały zdefiniowane zwolnienia prętowe dla wybranego zbioru prętów, można zdefiniować je bezpośrednio w module FE-LTB.
  Dane na temat obciążeń
  • Obciążenia węzłowe i prętowe dla przypadków i grup obciążeń wybranych do obliczeń są wyświetlane w osobnych tabelach. Dane te m ożna pojedynczo edytować, usuwać lub uzupełniać.
  Imperfekcje
  • Imperfekcje nakładane są automatycznie, poprzez skalowanie najmniejszego wektora własnego.
 4. Szczegóły

  Obliczenia

  W celu uproszczenia obliczeń, RF-/FE-LTB prowadzi osobne obliczenia dla wyboczenia giętnego oraz zwichrzenia zgodnie z DIN 18800, część 2. Obliczenia dla wyboczenia giętnego w płaszczyźnie konstrukcji szkieletowej prowadzone są poprzez obliczanie płaskiej konstrukcji prętowej według analizy drugiego rzędu z uwzględnieniem obciążeń obliczeniowych oraz deformacji początkowych. Analiza zwichrzenia prowadzona jest na pojedynczym pręcie wydzielonym z całej konstrukcji.

  RF-/FE-LTB uwzględnia określone warunki brzegowe oraz obciążenia według metody sprężysto-sprężystej.

  Główny mechanizm uszkodzenia w module RF-/FE-LTB poszukiwany jest poprzez współczynnik obciążenia krytycznego, który opisuje wyboczenie, zwichrzenie lub kombinację wszystkich typów uszkodzenia, w zależności od konstrukcji i przyłożonego obciążenia. Współczynnik ten jest następnie przeliczany na wymagane zmienne.

  Można również zdecydować, czy współczynnik obciążenia krytycznego zostanie określony jedynie poprzez utratę stateczności (przy założeniu, że materiał jest doskonale sprężysty) lub czy zostanie uwzględnione naprężenie graniczne.

  W specjalnym polu można modyfikować wartość ustawioną dla elementów skończonych. W razie potrzeby, można również dostosowywać częściowy współczynnik bezpieczeństwa gM . W module RF-/FE-LTB są wstępnie ustawione parametry iteracji dla wszystkich popularnych typów konstrukcji, ale wartości te można dostosowywać do własnych potrzeb.

 5. Wyniki

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-/FE-LTB wyświetla deformacje, siły wewnętrzne, reakcje podporowe oraz naprężenia. Ponieważ program uwzględnia skręcanie nieswobodne, dostępne są również wykresy bimomentu zwichrzeniowego oraz głównego i drugorzędnego momentu skręcającego. Podczas analizy stateczności moduł RF-/FE-LTB uwzględnia imperfekcje oraz określa współczynniki obciążenia krytycznego, które można wykorzystać do określenia Mcr oraz Ncr.

  Wartości wyników w tabelach pokazywane są zawsze wraz z odpowiednią grafiką przekroju . W modelu analitycznym programu RFEM/RSTAB, wartości te są wyświetlane w różnych kolorach. Przydzielone kolory i wartości można modyfikować.

  Wykresy, pokazujące rozkład wyników na pręcie lub zbiorze prętów, pozwalają na ich dokładną ocenę. Oprócz tego można wyświetlać każdą wartość pośrednią. Wszystkie tabele można eksportować do aplikacji MS Excel lub w pliku CSV. Wszystkie specyfikacje wymagane podczas eksportu definiuje się w osobnym menu dla transferu danych.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
900,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-HSS 5.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Inne
RF-MOVE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
PLATE-BUCKLING 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD