RF-/FE-LTB | Opcje wprowadzania

Funkcja produktu

Szczegółowe i proste w obsłudze ustawienia w tabelach z danymi ułatwiają odwzorowywanie systemu konstrukcyjnego:

Podpory węzłowe
  • Dla każdego pojedynczego węzła można edytować typ podparcia.
  • W każdym węźle można definiować usztywnienie przeciw zwichrzeniu. Wynikowa sprężyna deplanacyjna określana jest automatycznie na podstawie parametrów początkowych.
Sprężyste podłoże prętowe
  • Dla sprężystych podłoży prętowych można ręcznie wprowadzać stałe sprężystości.
  • Oprócz tego można wykorzystywać obszerne i przejrzyście ułożone opcje ustawień dla określania sprężyn rotacyjnych i liniowych z pola rozciąganego.
Sprężyny na końcach prętów
  • FE-LTB automatycznie oblicza pojedyncze stałe sprężystości. Pozwala on także na wykorzystanie okien dialogowych i szczegółowych grafik do przedstawienia sprężyny liniowej przy pomocy elementu łączącego, sprężyny rotacyjnej przy pomocy przyłączonego słupa lub utwierdzenia przeciw zwichrzeniu (można wybrać następujące typy: płyta czołowa, przekrój ceowy, kątownik, słup łączący, część wspornikowa).
Zwolnienia prętowe
  • Jeżeli w programie RSTAB nie zostały zdefiniowane zwolnienia prętowe dla wybranego zbioru prętów, można zdefiniować je bezpośrednio w module FE-LTB.
Dane na temat obciążeń
  • Obciążenia węzłowe i prętowe dla przypadków i grup obciążeń wybranych do obliczeń są wyświetlane w osobnych tabelach. Dane te m ożna pojedynczo edytować, usuwać lub uzupełniać.
Imperfekcje
  • Imperfekcje nakładane są automatycznie, poprzez skalowanie najmniejszego wektora własnego.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-FE-LTB 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD