RF-/FE-LTB | Opcje wprowadzania

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Kompleksowe i łatwe opcje w poszczególnych oknach wprowadzania ułatwiają przedstawienie systemu konstrukcyjnego:

Podpora węzłowa
  • Typ podpory każdego węzła można edytować.
  • Dla każdego węzła można zdefiniować usztywnienie osnowy. Powstała sprężyna osnowy jest określana automatycznie na podstawie parametrów wejściowych.
Sprężyste podłoża prętowe
  • W przypadku fundamentów prętów sprężystych można ręcznie wprowadzić stałe sprężyny.
  • Alternatywnie można użyć różnych opcji ustawień, aby zdefiniować sprężynę obrotową i translacyjną z panelu ścinania.
Sprężyny na końcach prętów
  • RF-/FE-LTB automatycznie oblicza poszczególne stałe sprężyny. Za pomocą okien dialogowych i szczegółowych obrazów można przedstawić sprężynę translacyjną poprzez połączenie elementu, sprężynę obrotową za pomocą kolumny łączącej lub usztywnienie wypaczające (dostępne typy: płyta końcowa, przekrój kanału, kąt, kolumna łącząca, część wspornikowa).
Przeguby prętowe
  • Jeżeli w programie RFEM/RSTAB nie ma zdefiniowanych dla prętów zawiasów dla prętów, można je zdefiniować bezpośrednio w module dodatkowym RF-/FE-LTB.
Dane obciążenia
  • Obciążenia węzłowe i prętowe wybranych przypadków obciążeń i kombinacji są wyświetlane w osobnych oknach. Tam można je edytować, usuwać lub dodawać indywidualnie.
Imperfekcje
  • RF-/FE-LTB automatycznie stosuje imperfekcje poprzez skalowanie najniższego wektora własnego.
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-FE-LTB 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD