RF-/FE-LTB | Obliczenia

Funkcja produktu

W celu uproszczenia obliczeń, RF-/FE-LTB prowadzi osobne obliczenia dla wyboczenia giętnego oraz zwichrzenia zgodnie z DIN 18800, część 2. Obliczenia dla wyboczenia giętnego w płaszczyźnie konstrukcji szkieletowej prowadzone są poprzez obliczanie płaskiej konstrukcji prętowej według analizy drugiego rzędu z uwzględnieniem obciążeń obliczeniowych oraz deformacji początkowych. Analiza zwichrzenia prowadzona jest na pojedynczym pręcie wydzielonym z całej konstrukcji.

RF-/FE-LTB uwzględnia określone warunki brzegowe oraz obciążenia według metody sprężysto-sprężystej.

Główny mechanizm uszkodzenia w module RF-/FE-LTB poszukiwany jest poprzez współczynnik obciążenia krytycznego, który opisuje wyboczenie, zwichrzenie lub kombinację wszystkich typów uszkodzenia, w zależności od konstrukcji i przyłożonego obciążenia. Współczynnik ten jest następnie przeliczany na wymagane zmienne.

Można również zdecydować, czy współczynnik obciążenia krytycznego zostanie określony jedynie poprzez utratę stateczności (przy założeniu, że materiał jest doskonale sprężysty) lub czy zostanie uwzględnione naprężenie graniczne.

W specjalnym polu można modyfikować wartość ustawioną dla elementów skończonych. W razie potrzeby, można również dostosowywać częściowy współczynnik bezpieczeństwa gM . W module RF-/FE-LTB są wstępnie ustawione parametry iteracji dla wszystkich popularnych typów konstrukcji, ale wartości te można dostosowywać do własnych potrzeb.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-FE-LTB 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD