RF-/FE-LTB | Funkcje

Funkcja produktu

 • Integracja z programem RFEM/RSTAB i import wszystkich odpowiednich obciążeń
 • Ogólna analiza naprężeń ze skręcaniem nieswobodnym według metody sprężysto-sprężystej
 • Analiza stateczności dla wyboczenia i zwichrzenia płaskich prętów ciągłych
 • Określanie współczynnika obciążenia krytycznego, a przez to Mcr lub Ncr (współczynnik ten można wykorzystać w module RF-/LTB w obliczeniach przy użyciu metody sprężysto-plastycznej)
 • Analiza zwichrzenia dla wszystkich typów przekrojów (wraz z przekrojami z modułu SHAPE-THIN)
 • Analiza prętów i zbiorów prętów obciążonych skręcaniem (np. suwnicy dźwigu)
 • Możliwość określania współczynnika dla nośności granicznej (współczynnik obciążenia krytycznego)
 • Wyświetlanie postaci skręcania oraz postaci własnych na renderowanym przekroju
 • Wydajne narzędzia do definiowania paneli usztywniających i ograniczenia obrotu, np. z blachy trapezowej, płatwi, stężeń
 • Wygodne określanie sprężystości nieciągłych, takich jak sprężyna deplanacyjna z blach czołowych lub sprężyna rotacyjna ze słupów
 • Graficzny wybór punktów oddziaływania obciążenia na przekroju (pas górny, środek ciężkości, pas dolny lub inny dowolny punkt)
 • Dowolne wstawianie mimośrodowych podpór węzłowych i liniowych na przekroju
 • Określanie wartości dla pochylenia lub wygięcia początkowego poprzez analizę wartości własnych
 • Specjalne przeguby dla wyboczenia skrętnego do określania warunków zwichrzenia na przejściach
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-FE-LTB 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD