Moduł dodatkowy RF-/STEEL SIA dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Wymiarowanie stalowych prętów według SIA 263 (Norma szwajcarska)

Moduł dodatkowy RF-/STEEL SIA służy do prowadzenia obliczeń w stanie granicznym użytkowalności i nośności dla prętów i zbiorów prętów według:

 •  SIA 263:2003
 •  SIA 263:2013

 1. Szczegóły dla stateczności

  Funkcje programu

  • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów na rozciąganie, ściskanie, zginanie oraz oddziaływania złożone
  • Analiza stateczności dla wyboczenia i zwichrzenia
  • Automatyczne określanie sił krytycznych oraz momentu krytycznego dla zwichrzenia dla ogólnego oddziaływania obciążeń i warunków podporowych, dzięki użyciu specjalnego programu dla MES (analiza wartości własnych) zintegrowanego w module
  • Możliwość zastosowania odrębnej podpory bocznej dla belek
  • Automatyczna klasyfikacja przekrojów (klasy od 1 do 4)
  • Analiza deformacji (użytkowalność)
  • Optymalizacja przekrojów
  • Obszerna biblioteka przekrojów, na przykład walcowane przekroje I, C, T, kątowniki, prostokątne i okrągłe kształtowniki zamknięte, pręty okrągłe, symetryczne, asymetryczne oraz parameteryzowane przekroje I i T, a także kątowniki stalowe i dwuteowniki
  • Możliwość importu długości wyboczeniowych z dodatkowego modułu RF-STABILITA/RSBUCK
  • Szczegółowa dokumentacja wyników wraz z odniesieniami do wykorzystanych równań obliczeniowych i ich opisem w normie
  • Wiele opcji filtrowania i układania wyników wraz z możliwością segregowania ich według prętów, przekrojów, miejsc x lub przypadków, grup i kombinacji obciążeń
  • Tabela wyników dla smukłości prętów i głównych sił wewnętrznych
  • Wykaz materiału wraz z ciężarem i objętością
 2. Boczne podpory pośrednie

  Praca z modułem RF-/STEEL SIA

  Dane dotyczące materiałów, obciążeń i kombinacji obciążeń muszą zostać wprowadzone w programie RFEM/RSTAB zgodnie z założeniami obliczeniowymi opisanymi w normie SIA 263 (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein).

  Biblioteka materiałów programu RFEM/RSTAB zawiera już odpowiednie materiały dla SIA. Oprócz tego dodatkowy moduł RF-/COMBI pozwala na automatyczne tworzenie odpowiednich kombinacji obciążeń zgodnych z SIA 260. Wszystkie kombinacje można również utworzyć ręcznie w programie RFEM/RSTAB.

  W module dodatkowym RF-/STEEL SIA należy na początku wybrać pręty i zbiory prętów, które zostaną obliczone. Oprócz tego należy określić przypadki, grupy i kombinacje obciążeń, które zostaną uwzględnione w obliczeniach.

  W dalszych tabelach danych można edytować wstępnie ustawione definicje bocznych podpór pośrednich oraz długości efektywnych. Jeżeli używane są pręty ciągłe, można zdefiniować indywidualne warunki podparcia oraz mimośrody dla każdego węzła pośredniego wszystkich pojedynczych prętów. Specjalne narzędzie dla analizy MES, które działa w tle, określa obciążenia krytyczne oraz momenty wymagane dla analizy stateczności.

 3. Wyniki obliczeń ułożone według przypadków obciążeń

  Wyniki

  Moduł RF-/STEEL SIA posiada przejrzyście ułożone tabele pozwalające na ocenę wyników. Pierwsza tabela przedstawia maksymalne stopnie wykorzystania wraz z odpowiednim wykorzystaniem dla każdego obliczanego przypadku, grupy i kombinacji obciążeń.

  Kolejne tabele pokazują wszystkie wyniki szczegółowe posegregowane według różnych kryteriów w rozwijanych elementach menu. Oprócz tego można wyświetlać wszystkie wyniki pośrednie dla każdego miejsca wzdłuż długości pręta. W ten sposób można łatwo prześledzić, jak w module zostały przeprowadzone poszczególne obliczenia.

  Pełne dane modułu stanowią część protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. Zawartość tego raportu oraz ilość wyników dla poszczególnych obliczeń można szczegółowo ustawić. Graficzne przedstawienie wyników głównych kryteriów obliczeniowych w programie RFEM/RSTAB pozwala na szybki przegląd wykorzystania poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-STEEL SIA 5.xx

  1 480,00 USD

 • Kolejna licencja

  666,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • STEEL SIA 8.xx

  1 480,00 USD

 • Kolejna licencja

  666,00 USD

RSTAB
RSTAB 8.xx

Program główny

Program do obliczania konstrukcji szkieletowych

RFEM
RFEM 5.xx

Program główny

Obliczenia konstrukcji MES

RSTAB
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów

RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RFEM
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

RFEM
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Rozszerzenie modułu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla Analizy statycznego obciążenia stosując multimodalną analizę spektrum odpowiedzi

RFEM
SIA 262 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów dodatkowych umożliwiające wymiarowanie betonu według SIA 262:2013

RFEM
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RFEM
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów

RFEM
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RFEM
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiału