Praca z modułem RF-/STEEL SIA

Funkcja produktu

Dane dotyczące materiałów, obciążeń i kombinacji obciążeń muszą zostać wprowadzone w programie RFEM/RSTAB zgodnie z założeniami obliczeniowymi opisanymi w normie SIA 263 (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein).

Biblioteka materiałów programu RFEM/RSTAB zawiera już odpowiednie materiały dla SIA. Oprócz tego dodatkowy moduł RF-/COMBI pozwala na automatyczne tworzenie odpowiednich kombinacji obciążeń zgodnych z SIA 260. Wszystkie kombinacje można również utworzyć ręcznie w programie RFEM/RSTAB.

W module dodatkowym RF-/STEEL SIA należy na początku wybrać pręty i zbiory prętów, które zostaną obliczone. Oprócz tego należy określić przypadki, grupy i kombinacje obciążeń, które zostaną uwzględnione w obliczeniach.

W dalszych tabelach danych można edytować wstępnie ustawione definicje bocznych podpór pośrednich oraz długości efektywnych. Jeżeli używane są pręty ciągłe, można zdefiniować indywidualne warunki podparcia oraz mimośrody dla każdego węzła pośredniego wszystkich pojedynczych prętów. Specjalne narzędzie dla analizy MES, które działa w tle, określa obciążenia krytyczne oraz momenty wymagane dla analizy stateczności.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL SIA 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD