Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Pinned dla RFEM/RSTAB

Połączenia przegubowe według EN 1993-1-8

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Pinned umożliwia konfigurowanie i projektowanie połączeń na ścinanie w belkach dwuteowych. Projektowanie odbywa się zgodnie z następującymi normami i wytycznymi:

 •  EN 1993-1-8:2010 (z załącznikami krajowymi)
 •  Zalecenia europejskie do projektowania prostych połączeń w konstrukcjach stalowych 1 wydanie 2009
Dostępne są cztery typy: połączenie środnika kątownikiem, połączenie z przykładką środnika w postaci blachy, połączenie na blachę doczołową, połączenie na blachę doczołową z podkładką.

Trójwymiarowa grafika pokazuje wszystkie połączenia z przedstawieniem niezbędnych wymiarów blach oraz kątów włączając w to rozmieszczenie otworów.
Rysunki można dodać do protokołu wydruku wraz z liniami wymiarowymi oraz opisem śrub i spoin.

 1. Funkcje

  Ogólne informacje
  • Połączenie typu belka-słup: połączenie możliwe zarówno na kołnierzu słupa, jak i na środniku słupa
  • Połączenie typu belka-belka: opcjonalne rozmieszczenie żeber po przeciwnej stronie
  • Rozmiary śrub od M12 do M36 w klasach wytrzymałości 4.6, 5.6, 8.8 i 10.9
  • Dowolny rozstaw otworów na śruby i odległości od krawędzi
  • Możliwe jest nacinanie belki
  • Połączenie z czystym obciążeniem ścinającym, czystym obciążeniem normalnym (połączenie rozciągane) lub możliwym połączeniem siły normalnej i ścinającej
  • Sprawdzanie zgodności z wymaganiami dotyczącymi połączeń przegubowych
  • Kontrola minimalnego i maksymalnego rozstawu otworów na śruby oraz odległości od krawędzi

  Połączenia blokujące sieci
  • Na każdej nodze jeden lub dwa pionowe i do 10 poziomych rzędów śrub
  • Szeroki zakres równych i nierównych kątów
  • Możliwość zmiany orientacji kąta
  • Wyk. przekroju:
   • Obliczenia wytrzymałości na ścinanie, ściskanie i rozciąganie śrub
   • Obliczanie kątów ścinania, zginania i rozciągania z uwzględnieniem odliczenia otworu na śrubę
   • Obliczanie ścinania i rozciągania środnika dźwigara z uwzględnieniem odliczenia otworu na śrubę
   • Przenoszenie naprężeń na słup za pomocą trójnika
   • Nacięcie w części krytycznej

  Połączenie z przykładką środnika
  • Możliwy jest jeden lub dwa pionowe i do 10 poziomych rzędów śrub
  • Elastyczny rozmiar płetwy
  • Umiejscowienie płetwy może być zmienione
  • Wyk. przekroju:
   • Obliczenia nośności śrub na ścinanie i łożyska
   • Obliczanie na ścinanie, zginanie i rozciąganie płyt żebrowych z uwzględnieniem odliczenia otworu na śrubę
   • Analiza stateczności długich, smukłych płyt lamelowych
   • Obliczanie ścinania i rozciągania środnika dźwigara z uwzględnieniem odliczenia otworu na śrubę
   • Spawać jako spoina pachwinowa
   • Nacięcie w części krytycznej

  Połączenie przy użyciu płyty czołowej
  • Dwa lub cztery pionowe i do 10 poziomych rzędów śrub
  • Elastyczny rozmiar płyty końcowej
  • Umiejscowienie płyty końcowej możliwe do modyfikacji
  • Wyk. przekroju:
   • Obliczenia wytrzymałości na ścinanie, ściskanie i rozciąganie śrub
   • Obliczenia ścinania i zginania płyt końcowych z uwzględnieniem odliczenia otworu na śrubę
   • Obliczanie ścinania i rozciągania środnika dźwigara
   • Przenoszenie naprężeń na słup za pomocą trójnika
   • Spawać jako spoina pachwinowa
   • Nacięcie w części krytycznej
  Połączenie z blachą czołową i nakładką
  • Mocowanie belki za pomocą płyty końcowej za pomocą dwóch śrub
  • Elastyczny rozmiar bloku i płyty końcowej
  • Wyk. przekroju:
   • Wprowadzenie obciążenia do belki zgodnie z EN 1993-1-5, rozdział 6
   • Podparcie momentu stabilizującego przez śruby i spoiny na płycie końcowej
   • Nakładka
   • Spoiny klinowe jako spoiny pachwinowe
   • Przenoszenie naprężeń na słup za pomocą trójnika
 2. Wprowadzanie danych

  Po uruchomieniu modułu najpierw należy wybrać grupę połączeń (przegubowe), a następnie kategorię oraz typ połączenia (połączenie kątowe środnika, połączenie z przykładką środnika w postaci blachy, połączenie na blachę doczołową, połączenie na blachę doczołową z podkładką). Następnie możliwe jest wybranie węzłów z modelu w programie RFEM/RSTAB. RF-/JOINTS Steel - Pinned automatycznie rozpoznaje połączenia prętów oraz ich pozycję, czy jest to słup czy belka.

  Możliwe jest wyłączenie z obliczeń niektórych prętów jeśli jest taka potrzeba. Konstrukcyjnie podobne połączenia mogą być projektowane jednocześnie dla kilku węzłów. Należy wybrać przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników. Alternatywnie, można ręcznie wprowadzić przekrój i obciążenie. W ostatniej tabeli wejściowej, połączenie jest konfigurowane krok po kroku.

 3. Projektowanie

  Wszystkie typy połączeń są uwzględniane z momentem zwolnienia na kołnierzu słupa lub na środniku słupa w przypadku kolumny obróconej. Dlatego moduł określa moment mimośrodowy połączenia środnika i połączenia żeber, co dodatkowo wpływa na grupę śrub na kołnierzu dźwigara.

  Dalsze momenty mimośrodowe mogą wynikać z położenia kątowników i blach. W przypadku połączenia zatrzaskowego siły są przenoszone osobno. Siły ścinające działają na blok, siły rozciągające i moment stabilizujący są przypisywane do śrub. Przed obliczeniami sprawdzane jest połączenie pod względem geometrycznym, np. Rozstaw otworów na śruby i odległość między krawędziami śrub.

 4. Wyniki

  W tabeli wyników, wszystkie wyniki obliczeń są wymienione szczegółowo. Ponadto, trójwymiarowa grafika jest tworzona, nawet gdy pojedyncze komponenty, jak również linie wymiarowe, na przykład dane spoiny są włączone lub wyłączone. W podsumowaniu można natychmiast zobaczyć, czy zostały spełnione założenia projektowe. Poziom współczynnika wytężenia wizualizuje dodatkowo zielony pasek danych, który zmienia kolor na czerwony, gdy założenie nie jest spełnione. Ponadto pokazany jest numer węzła i przypadek obciążenia / kombinacja obciążeń / kombinacja wyników.

  W przypadku wybrania projektu, zostaną wyświetlone szczegółowe wyniki pośrednie, w tym oddziaływania i dodatkowe siły wewnętrzne w geometrii połączenia. Ponadto można wyświetlić wyniki wybierając przypadek obciążenia lub numer węzła. Wizualizacja 3D jest realistyczna i wiernie odzwierciedla skalę połączenia. Oprócz głównych widoków, połączenie można zobaczyć z każdej strony.

  Grafiki naszych modeli mogą być następnie przeniesione do protokołu wydruku RFEM/RSTAB lub eksportowane jako DXF. Protokół wydruku zawiera wszystkie dane wejściowe i wyniki. Istnieje również możliwość eksportowania wszystkich tabeli do programów takich jak MS Excel lub w formacie CSV, bez jakichkolwiek problemów. Wszystkie specyfikacje wymagane dla eksportu są definiowane w specjalnym menu transferowym.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
670,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - DSTV 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia zNormalizowane w konstrukcjach stalowych według dyrektywy EN 1993‑1‑8 - DSTV

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia zNormalizowane w konstrukcjach stalowych według dyrektywy EN 1993‑1‑8 - DSTV

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Rigid 5.xx

Moduł dodatkowy

Design of rigid connections according to Eurocode 3

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Połączenia
RF-HSS 5.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Rigid 8.xx

Moduł dodatkowy

RSTAB add-on module - Design of restraint joints according to EN 1993-1-8

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Połączenia
HSS 8.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
FOUNDATION Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD