Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Pinned dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Połączenia przegubowe według EN 1993-1-8

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Pinned umożliwia konfigurowanie i projektowanie połączeń na ścinanie w belkach dwuteowych. Projektowanie odbywa się zgodnie z następującymi normami i wytycznymi:

 •  EN 1993-1-8:2010 (z załącznikami krajowymi)
 •  Zalecenia europejskie do projektowania prostych połączeń w konstrukcjach stalowych 1 wydanie 2009
Dostępne są cztery typy: połączenie środnika kątownikiem, połączenie z przykładką środnika w postaci blachy, połączenie na blachę doczołową, połączenie na blachę doczołową z podkładką.

Trójwymiarowa grafika pokazuje wszystkie połączenia z przedstawieniem niezbędnych wymiarów blach oraz kątów włączając w to rozmieszczenie otworów.
Rysunki można dodać do protokołu wydruku wraz z liniami wymiarowymi oraz opisem śrub i spoin.

 1. Funkcje

  Ogólne
  • Kategoria połączenia belka - słup - możliwe połączenie na półce słupa, tak jak i na środniku
  • Kategoria połączenia belka - belka - optymalne rozmieszczenie żeber po stronie przeciwnej
  • Wielkości śrub od M12 do M36 o klasach wytrzymałości 4.6, 5.6, 8.8 i 10.9
  • Bezwzględny rozstaw otworów i wymiary od krawędzi
  • Możliwe są nacięcia w belkach
  • Możliwe jest obliczenie połączenia na obciążenie ścinające, na siłę normalną (naprężenia w węźle) lub na kombinację siły normalnej i siły tnącej
  • Sprawdzenie maksymalnej i minimalnej odległości pomiędzy otworami i odległości otworów od krawędzi
  Połączenie środnika kątownikiem
  • W każdym ramieniu mogą być po jednym lub dwa rzędy pionowe śrub oraz do 10 rzędów poziomych
  • Szeroki zakres kątowników równoramiennych i nierównoramiennych
  • Położenie kątowników może być modyfikowane
  • Sprawdzenie:
   • Śrub na ścinanie, nośność i naprężenia
   • Kątownika na ścinanie, zginanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
   • Środnika dźwigara na ścinanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
   • Przenoszenie rozciągania na słup za pomocą modelu T-stub
   • Wycięć przy sile krytycznej 
  Połączenie z przykładką środnika
  • W każdym ramieniu mogą być po jednym lub dwa rzędy pionowe śrub oraz do 10 rzędów poziomych
  • Zmienny rozmiar blachy
  • Zmienne położenie blachy doczołowej
  • Sprawdzenie:
   • Śrub na ścinanie i nośność
   • Blachy czołowej na ścinanie, zginanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
   • Stateczności blach doczołowych
   • Środnika dźwigara na ścinanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
   • Nośności spoiny pachwinowej
   • Wycięć przy sile krytycznej 
  Połączenie na blachę doczołową
  • W każdym ramieniu mogą być po jednym lub dwa rzędy pionowe śrub oraz do 10 rzędów poziomych
  • Zmienny rozmiar blachy
  • Zmienne położenie blachy doczołowej
  • Sprawdzenie:
   • Śrub na ścinanie i nośność
   • Blachy czołowej na ścinanie, zginanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
   • Stateczności blach doczołowych
   • Środnika dźwigara na ścinanie i rozciąganie z uwzględnieniem otworów na śruby
   • Nośności spoiny pachwinowej
   • Wycięć przy sile krytycznej 
  Połączenie na blachę doczołową z podkładką
  • Umocowanie belki blachą doczołową na dwie śruby
  • Zmienny rozmiar blachy i kątownika
  • Sprawdzenie:
   • Obciążeń na belkę według EN 1993-1-5, Rozdział 6
   • Przeniesienie momentu stabilizującego przez śruby i spoiny na blasze doczołowej
 2. 1.1 Dane ogólne

  Wprowadzanie danych

  Po uruchomieniu modułu najpierw należy wybrać grupę połączeń (przegubowe), a następnie kategorię oraz typ połączenia (połączenie kątowe środnika, połączenie z przykładką środnika w postaci blachy, połączenie na blachę doczołową, połączenie na blachę doczołową z podkładką). Następnie możliwe jest wybranie węzłów z modelu w programie RFEM/RSTAB. RF-/JOINTS Steel - Pinned automatycznie rozpoznaje połączenia prętów oraz ich pozycję, czy jest to słup czy belka.

  Możliwe jest wyłączenie z obliczeń niektórych prętów jeśli jest taka potrzeba. Konstrukcyjnie podobne połączenia mogą być projektowane jednocześnie dla kilku węzłów. Należy wybrać przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników. Alternatywnie, można ręcznie wprowadzić przekrój i obciążenie. W ostatniej tabeli wejściowej, połączenie jest konfigurowane krok po kroku.

 3. Wymiarowanie połączenia

  Projektowanie

  Przyjmuje się dla wszystkich typów połączeń, że zwolnienie jest w pasie słupa, w przypadku gdy słup jest odwrócony, zwolnienie znajduje się na środniku. Dlatego też, dla połączenia środnika kątownikiem i połączenia na blachę doczołową moment mimośrodowy jest przyłożony do grupy śrub na pasie dźwigara. Kolejne momenty mimośrodowe mogą wynikać z lokalizacji kątowników i blach.

  W przypadku połączenia kątowego, siły przenoszone są oddzielnie. Siła tnąca działająca na kątownik, siła podłużna oraz moment stabilizujący są przenoszone przez śruby. Zanim projektowanie połączenia zostanie zakończone, sprawdza się je pod kątem geometrycznym, na przykład rozmieszczenie otworów na śruby i odległość śrub od krawędzi.

 4. Podsumowanie wyników

  Wyniki

  W tabeli wyników, wszystkie wyniki obliczeń są wymienione szczegółowo. Ponadto, trójwymiarowa grafika jest tworzona, nawet gdy pojedyncze komponenty, jak również linie wymiarowe, na przykład dane spoiny są włączone lub wyłączone. W podsumowaniu można natychmiast zobaczyć, czy zostały spełnione założenia projektowe. Poziom współczynnika wytężenia wizualizuje dodatkowo zielony pasek danych, który zmienia kolor na czerwony, gdy założenie nie jest spełnione. Ponadto pokazany jest numer węzła i przypadek obciążenia / kombinacja obciążeń / kombinacja wyników.

  W przypadku wybrania projektu, zostaną wyświetlone szczegółowe wyniki pośrednie, w tym oddziaływania i dodatkowe siły wewnętrzne w geometrii połączenia. Ponadto można wyświetlić wyniki wybierając przypadek obciążenia lub numer węzła. Wizualizacja 3D jest realistyczna i wiernie odzwierciedla skalę połączenia. Oprócz głównych widoków, połączenie można zobaczyć z każdej strony.

  Grafiki naszych modeli mogą być następnie przeniesione do protokołu wydruku RFEM/RSTAB lub eksportowane jako DXF. Protokół wydruku zawiera wszystkie dane wejściowe i wyniki. Istnieje również możliwość eksportowania wszystkich tabeli do programów takich jak MS Excel oraz OpenOffice lub w formacie CSV, bez jakichkolwiek problemów. Wszystkie specyfikacje wymagane dla eksportu są definiowane w specjalnym menu transferowym.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
670,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej