RF-/JOINTS Steel - Pinned | Projektowanie

Funkcja produktu

Przyjmuje się dla wszystkich typów połączeń, że zwolnienie jest w pasie słupa, w przypadku gdy słup jest odwrócony, zwolnienie znajduje się na środniku. Dlatego też, dla połączenia środnika kątownikiem i połączenia na blachę doczołową moment mimośrodowy jest przyłożony do grupy śrub na pasie dźwigara. Kolejne momenty mimośrodowe mogą wynikać z lokalizacji kątowników i blach.

W przypadku połączenia kątowego, siły przenoszone są oddzielnie. Siła tnąca działająca na kątownik, siła podłużna oraz moment stabilizujący są przenoszone przez śruby. Zanim projektowanie połączenia zostanie zakończone, sprawdza się je pod kątem geometrycznym, na przykład rozmieszczenie otworów na śruby i odległość śrub od krawędzi.

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD