Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Rigid dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • steel-structure

Sztywne połączenia zgodnie z EN 1993-1-8

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

W module dodatkowym RF-/JOINTS Steel - Rigid istnieje możliwość kształtowania oraz obliczania połączeń przenoszących moment zginający, złożonych z belek o dwuteowym profilu walcowanym lub spawanym. Obliczenia są przeprowadzane zgodnie z poniższą normą

 • EN 1993-1-8:2010 (wraz z załącznikami krajowymi)

Do wyboru dostępne są trzy typy połączeń: sztywne połączenia typu belka-słup z blachą czołową, sztywne połączenie typu belka-belka z blachą czołową oraz sztywne połączenie nakładkowe. 
Podczas wymiarowania połączeń program wyświetla niemal wszystkie istotne wartości pośrednie i przedstawia w sposób graficzny obciążenie danego komponentu, dzięki czemu użytkownik może przez cały czas śledzić i kontrolować proces obliczeń.

Wszystkie połączenia są przedstawiane w postaci trójwymiarowej grafiki, wraz z wymaganymi wymiarami blach i kształtowników oraz rozmieszczeniem otworów. Grafiki wraz z liniami wymiarowymi oraz opisami śrub i spoin można dodawać do protokołu wydruku.

 1. Funkcje

  Ogólne informacje
  • Połączenie typu belka-słup: możliwość wykonania zarówno w postaci połączenia belki z półką słupa, jak również w postaci połączenia słupa z półką belki
  • Połączenie typu belka-belka: obliczanie połączeń belek jako połączeń na obciążenia końcowe i połączeń sztywnych
  • Możliwość automatycznego eksportu danych modelu i obciążeń z programu RFEM lub RSTAB
  • Rozmiary śrub od M12 do M36 oraz klasy wytrzymałości 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 i 10.9 (o ile dana klasa wytrzymałości jest dostępna w wybranym załączniku krajowym)
  • Prawie dowolne odstępy między śrubami i odległości od krawędzi (sprawdzane są dopuszczalne odległości)
  • Wzmocnienie belek na górnej lub dolnej powierzchni za pomocą skosów lub żeber usztywniających
  • Połączenie z blachą czołową wystającą lub niewystającą
  • Możliwość obliczania połączeń na samo zginanie, samą siłę osiową (styk rozciągany) lub kombinację siły osiowej i zginania
  • Obliczanie sztywności połączeń i sprawdzanie, czy dane połączenie jest przegubowe, podatne czy sztywne
  Połączenie płyty końcowej w układzie belka-słup
  • Łączone belki lub słupy można usztywnić za pomocą zwężeń po jednej stronie lub za pomocą usztywnień po jednej lub obu stronach
  • Szeroki zakres możliwych usztywnień połączenia (np. Pełne lub niekompletne usztywnienia środnika)
  • Możliwe jest zastosowanie do dziesięciu śrub poziomych i czterech pionowych
  • Połączony obiekt możliwy jako stały lub zwężający się przekrój I.
  • Wzory:
   • Maksymalny stan graniczny połączonej belki (taki jak wytrzymałość na ścinanie lub rozciąganie płyty środnika)
   • Stan graniczny nośności płyty końcowej na belce (np. Króciec T pod naprężeniem rozciągającym)
   • Graniczny stan spoin na płycie końcowej
   • Nośność słupa w obszarze połączenia (np. pas słupa poddany zginaniu – króciec teowy)
   • Wszystkie obliczenia są przeprowadzane w oparciu o normę EN 1993-1-8 lub EN 1993-1-1.
  Przegubowe połączenie płyt czołowych
  • Dwa lub cztery pionowe i do 10 poziomych rzędów śrub
  • Łączone belki można usztywnić za pomocą zwężeń po jednej stronie lub usztywnień po jednej lub obu stronach
  • Połączone obiekty są możliwe jako stałe lub zwężające się przekroje typu I.
  • Wzory:
   • Nośność łączonych belek (np. nośność blach środnika przy ścinaniu i rozciąganiu)
   • Nośność blach czołowych belek (np. króciec teowy poddany rozciąganiu)
   • Nośność spoin blach czołowych
   • Nośność śrub w blasze czołowej (kombinacja rozciągania i ścinania)
  Sztywne połączenie nakładkowe
  • W połączeniu z blachą pasów możliwość zastosowania nawet do 10 rzędów śrub
  • W połączeniu ze środnikiem możliwość zastosowania nawet do 10 rzędów śrub w kierunku pionowym i poziomym
  • Materiał nakładek może być inny niż materiał belek
  • Wyk. przekroju:
   • Nośność łączonych belek (np. przekrój netto w strefie rozciągania)
   • Nośność blach nakładkowych (np. przekrój netto poddany rozciąganiu)
   • Nośność pojedynczych śrub oraz grup śrub (np. obliczanie nośności pojedynczych śrub na ścinanie w jednej płaszczyźnie)
 2. Okno modułu 1.1 Dane ogólne

  Wprowadzanie danych

  Po uruchomieniu modułu należy wybrać grupę połączeń (połączenia sztywne), a następnie kategorię i typ połączenia (styk z blachą czołową lub styk z nakładkami). Kolejnym krokiem jest wybranie w modelu RFEM/RSTAB węzłów przeznaczonych do obliczeń. Moduł RF-/JOINTS Steel – Rigid automatycznie rozpoznaje łączone pręty i określa na podstawie ich położenia, czy dany element jest słupem czy belką. Na tym etapie użytkownik może wprowadzić własne ustawienia.

  W przypadku, gdy określone pręty mają zostać wyłączone z obliczeń, można je dezaktywować. Połączenia jednakowe pod względem konstrukcyjnym mogą być obliczane jednocześnie dla kilku węzłów. W celu zdefiniowania obciążenia należy wybrać miarodajne przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń lub kombinacje wyników. Istnieje także możliwość ręcznego wprowadzania przekrojów i obciążeń. W ostatniej tabeli danych wejściowych połączenie jest konfigurowane krok po kroku.

 3. Okno modułu 1.4 Geometria

  Obliczenia

  Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z normami EN 1993-1-8 oraz EN 1993-1-1. Siły wewnętrzne są przyjmowane bezpośrednio w zdefiniowanym węźle. W przypadku połączeń typu belka-słup powstają zatem dodatkowe mimośrody względem płaszczyzny połączenia, które są uwzględniane w obliczeniach. Oprócz wymiarowania połączenia w stanie granicznym nośności program klasyfikuje połączenie ze względu na sztywność.
 4. Okno modułu 3.1 Obliczenia - Podumowanie

  Wyniki

  Tabele wyników zawierają szczegółowe rezultaty wszystkich obliczeń. Dodatkowo program tworzy grafikę 3D, w której można wyświetlać lub ukrywać poszczególne komponenty oraz linie wymiarowe, jak również np. dane dotyczące spoin.
  Podsumowanie wyników pozwala od razu stwierdzić, czy poszczególne obliczenia powiodły się. Dodatkowo podawane są tu: numer węzła oraz miarodajny przypadek obciążenia lub miarodajna kombinacja obciążeń/wyników.

  Po zaznaczeniu wybranych obliczeń wyświetlane są szczegółowe wyniki pośrednie wraz z oddziaływaniami i dodatkowymi siłami wewnętrznymi wynikającymi z geometrii połączenia. Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia wyników według obciążeń i węzłów. Funkcja renderingu 3D umożliwia realistyczną wizualizację połączenia odwzorowanego w skali. Oprócz widoków głównych grafikę można oglądać z dowolnej perspektywy.

  Grafiki wraz z wymiarami i opisami można dodać do protokołu wydruku w programie RFEM/RSTAB lub wyeksportować jako plik DXF. Protokół wydruku zawiera wszystkie dane wejściowe i wyniki przygotowane w sposób umożliwiający ich proste sprawdzenie. Wszystkie tabele można łatwo wyeksportować z poziomu modułu do aplikacji MS Excel lub do pliku CSV. Wymagane do eksportu specyfikacje definiuje się w specjalnym menu transferu.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zaprojektowane w programie Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Książka o MES i RFEM

W tej książce dla inżynierów i studentów nauczysz się podstaw metody elementów skończonych w praktyczny sposób na podstawie praktycznych przykładów, które zostały obliczone w programie RFEM.

Cena

Cena
1 030,00 USD

Cena obowiązuje w #KRAJ#.

KB 000501 | Przerwane spoiny

KB 000501 | Przerwane spoiny

Długość 0:43 Min.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD