Funkcje

Funkcja produktu

001365 27. czerwca 2018 Ogólne Konstrukcje stalowe Eurokod 3
Ogólne
 • Połączenie typu belka-słup: możliwość wykonania zarówno w postaci połączenia belki z półką słupa, jak również w postaci połączenia słupa z półką belki
 • Połączenie typu belka-belka: możliwość wymiarowania styków belek zarówno w postaci przenoszących moment połączeń z blachą czołową, jak i w postaci sztywnego połączenia nakładkowego
 • Możliwość automatycznego eksportu danych modelu i obciążeń z programu RFEM lub RSTAB
 • Rozmiary śrub od M12 do M36 oraz klasy wytrzymałości 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 i 10.9 (o ile dana klasa wytrzymałości jest dostępna w wybranym załączniku krajowym)
 • Niemal dowolne rozstawy otworów i odległości od brzegów (program sprawdza dopuszczalne rozstawy)
 • Wzmocnienie belek na górnej lub dolnej powierzchni za pomocą skosów lub żeber usztywniających
 • Połączenie z blachą czołową wystającą lub niewystającą
 • Możliwość obliczania połączeń na samo zginanie, samą siłę osiową (styk rozciągany) lub kombinację siły osiowej i zginania
 • Obliczanie sztywności połączeń i sprawdzanie, czy dane połączenie jest przegubowe, podatne czy sztywne
Połączenie z blachą czołową w konfiguracji belka-słup
 • Połączone belki lub słupy mogą być wzmocnione jednostronnie za pomocą skosów lub też jedno- lub dwustronnie przy użyciu żeber usztywniających
 • Szeroki wybór dostępnych usztywnień połączenia (np. pełne lub niepełne żebra środnika)
 • Możliwość zastosowania nawet dziesięciu śrub poziomych i czterech śrub pionowych
 • Element przyłączany może być profilem dwuteowym o stałym lub zmiennym przekroju
 • Obliczenia:
  • Nośność połączonej belki (np. nośność blachy środnika przy ścinaniu i rozciąganiu)
  • Nośność blachy czołowej belki (np. króciec teowy poddany rozciąganiu)
  • Nośność spoin blachy czołowej
  • Nośność słupa w obszarze połączenia (np. pas słupa poddany zginaniu – króciec teowy)
  • Wszystkie obliczenia są przeprowadzane w oparciu o normę EN 1993-1-8 lub EN 1993-1-1.
Styk z blachą czołową przenoszący moment zginający
 • Dwa lub cztery pionowe rzędy śrub i nawet 10 poziomych rzędów śrub
 • Łączone belki mogą być wzmocnione jednostronnie za pomocą skosów lub też jedno- lub dwustronnie przy użyciu żeber usztywniających
 • Elementy przyłączane mogą być profilami dwuteowymi o stałym lub zmiennym przekroju
 • Obliczenia:
  • Nośność łączonych belek (np. nośność blach środnika przy ścinaniu i rozciąganiu)
  • Nośność blach czołowych belek (np. króciec teowy poddany rozciąganiu)
  • Nośność spoin blach czołowych
  • Nośność śrub w blasze czołowej (kombinacja rozciągania i ścinania)
Sztywny styk z nakładkami
 • W połączeniu z blachą pasów możliwość zastosowania nawet do 10 rzędów śrub
 • W połączeniu ze środnikiem możliwość zastosowania nawet do 10 rzędów śrub w kierunku pionowym i poziomym
 • Materiał nakładek może być inny niż materiał belek
 • Obliczenia:
  • Nośność łączonych belek (np. przekrój netto w strefie rozciągania)
  • Nośność blach nakładkowych (np. przekrój netto poddany rozciąganiu)
  • Nośność pojedynczych śrub oraz grup śrub (np. obliczanie nośności pojedynczych śrub na ścinanie w jednej płaszczyźnie)

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl