RF-PIPING moduł dodatkowy dla RFEM

Opis produktu

 • Rurociagi

Modelowanie sieci rurociągów

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł RF-PIPING jest rozszerzeniem interfejsu użytkownika programu RFEM, który umożliwia modelowanie i obciążania rurociągów według norm.

Możliwe jest definiowanie konkretnych elementów rurowych (np. rury, kształtki, kołnierze, zawory, kompensatory) wpływających na obliczenia. Ponadto, integracja RFEM ułatwia współpracę między konstrukcją nośną i rurociągami.

Moduł stanowi podstawę do projektowania rurociągów w RF‑PIPING Design.

 1. Funkcje

  • Graficzne wprowadzanie przewodów i elementów rurowych
  • Wizualizacja rurociągów i elementów rurowych w grafice RFEM
  • Kompleksowa biblioteka materiałów i przekrojów dla rurociągów
  • Kompleksowa biblioteka dla kołnierzy, reduktorów, trójników i kompensatorów
  • Rozpatrzenie konstrukcji rurowej (izolacja, wykładziny, cyna-płytowa)
  • Automatyczne obliczanie współczynnika intensywności naprężeń i współczynników elastyczności
  • Określanie kategorii działania rurociągów dla przypadków obciążenia
  • Opcjonalnie automatyczna kombinacja przypadków obciążenia
  • Uwzględnienie właściwości materiałowych (modułu sprężystości, współczynnika rozszerzalności cieplnej) przy zadaniu temperatury roboczej (opcja domyślna) lub poprzez zadanie temperatury odniesienia (montaż) materiału
  • Rozpatrzenie wydłużenia i prostowania spowodowanego ciśnieniem (efekt Bourdona)
  • Współdziałanie między konstrukcją wsporczą a rurociągiem
 2. Graficzna reprezentacja obciążenia rurociągów w RFEM

  Praca z RF-PIPING

  Po aktywacji modułu dodatkowego RF‑PIPING, mamy do dyspozycji nowy pasek narzędzi w RFEM, a także nawigator projektu wraz z tabelami. Modelowanie przewodów przeprowadzane jest w podobny sposób jak prętów. Kolanka rurowe są określone za pomocą stycznych (odcinki ciągłe rur) i promienia gięcia w tym samym czasie. W ten sposób łatwo możemy zmienić parametry gięcia.

  Istnieje możliwość późniejszego przedłużania rurociągów, dzięki definiowaniu specjalnych komponentów (kompensatorów, zaworów etc.). Jest to łatwiejsze dzięki wbudowanym bibliotekom komponentów konstrukcyjnych.

  Ciągłe odcinki rur są definiowane jako zestawy rurociągów. Dla obciążeń rurociągów, obciążenia prętów przypisane są do poszczególnych przypadków obciążeń. Kombinacja obciążeń zawiera kombinację obciążeń i wyników rurociągów. Po przeprowadzeniu obliczeń, można wyświetlić odkształcenia, siły wewnętrzne prętów i reakcje, które będą wyświetlane graficznie lub w tabelach.

  Następnie w RF-PIPING Design może być wykonana analiza naprężeń rur według normy. Wystarczy tylko wybrać odpowiednie zestawy rurociągów i sytuacje obciążenia.

Cena

Cena
1 750,00 USD

Cena obowiązuje w #KRAJ#.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD