RF-PIPING Design moduł dodatkowy dla RFEM

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Dodatkowy moduł RF‑PIPING Design przeprowadza obliczenia rurociągów. Program porównuje istniejące naprężenia rur z dopuszczalnymi naprężeniami zgodnie z EN 13480-3, ASME B31.1 i ASME B31.3.

Analiza w RF‑PIPING Design oparta jest na modelu rurociągów w module RF‑PIPING

 1. Funkcje

  • Wymiarowanie według EN 13480-3, ASME B31.1 i ASME B31.3
  • Sprawdzanie minimalnej wymaganej grubości ścian rurociągu, z uwzględnieniem tolerancji ustalonych fabrycznie, korozji i współczynnika spawania
  • Analiza naprężeń dla stałych i wyjątkowych sytuacji obliczeniowych np. jak rozszerzalność cieplna
  • Dokumentacja wyników z tabelami i grafiką w programie RFEM w protokole wydruku
 2. Graficzna reprezentacja analizy wyników rurociągów w RFEM

  Praca z RF-PIPING Design

  Oprócz modelowania rurociągów w RFEM przy użyciu RF‑PIPING i definiowaniu obciążeń, jak również kombinacji obciążeń i wyników, można przeprowadzić również analizę naprężeń rurociągów w RF‑PIPING Design.

  Do obliczeń rurociągów można wybrać wszystkie lub tylko niektóre rurociągi lub kombinacje obciążeń. W bibliotece materiałów mamy do dyspozycji różne materiały zgodne z normami EN 13480-3, ASME B31.1 i B31.3.

  Dane wejściowe oraz tabele wyników wraz ze wszystkimi szczegółami obliczeń i rysunkami można włączać do protokołu wydruku. W ten sposób powstaje kompletna i czytelna dokumentacja. Zawartość protokołu wydruku i zakres danych wyjściowych dla każdej analizy mogą być dobrane indywidualnie.


Cena (bez VAT)

Cena
1 480,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING 5.xx

Moduł dodatkowy

Modelowanie sieci rurociągów

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi