RF-PIPING Design moduł dodatkowy dla RFEM

Opis produktu

 • Rurociąg

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Dodatkowy moduł RF‑PIPING Design przeprowadza obliczenia rurociągów. Program porównuje istniejące naprężenia rur z dopuszczalnymi naprężeniami zgodnie z EN 13480-3, ASME B31.1-2012 i ASME B31.3-2012.

Analiza w RF‑PIPING Design oparta jest na modelu rurociągów w module RF‑PIPING

 1. Funkcje

  • Wymiarowanie zgodne z EN 13480-3, ASME B31.1-2012 i ASME B31.3-2012
  • Kontrola minimalnej wymaganej grubości ścianki rury, z uwzględnieniem naddatków produkcyjnych, korozji i współczynnika spawania
  • Analiza naprężeń wywołanych obciążeniami stałymi, obciążeniami stałymi i okazjonalnymi oraz rozszerzalności cieplnej
  • Dokumentacja wyników wraz z tabelami i rysunkami w protokole wydruku programu RFEM
 2. Graphical representation of pipeline analysis results in RFEM

  Praca z RF-PIPING Design

  Po zamodelowaniu systemów rurociągów w RFEM przy użyciu RF-PIPING i zdefiniowaniu obciążeń oraz kombinacji obciążeń i wyników, można przeprowadzić analizę naprężeń w rurach w module dodatkowym RF-PIPING Design.

  Do obliczeń rurociągów można wybrać wszystkie lub tylko niektóre rurociągi i kombinacje obciążeń, obciążeń lub wyników. Baza danych zawiera różne materiały norm EN 13480-3, ASME B31.1-2012 i ASME B31.3-2012.

  Po zakończeniu obliczeń wyniki są wyświetlane w przejrzystych oknach, na przykład przekroju, rurociągu lub prętom. Współczynnik wykorzystania można również wyświetlić graficznie w programie RFEM na całym modelu. Pozwala to na szybkie dostrzeżenie krytycznych lub zbyt dużych obszarów.

  Oprócz danych wejściowych i wyników, w tym szczegółów obliczeń przedstawionych w tabelach, do protokołu wydruku można dodać dowolną grafikę. W ten sposób zagwarantowana jest zrozumiała i przejrzysta dokumentacja. Zawartość tego raportu oraz ilość wyników dla poszczególnych obliczeń można szczegółowo ustawić.

Cena

Cena
1 480,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING 5.xx

Moduł dodatkowy

Modelowanie sieci rurociągów

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD