RF-PIPING Design moduł dodatkowy dla RFEM

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Dodatkowy moduł RF‑PIPING Design przeprowadza obliczenia rurociągów. Program porównuje istniejące naprężenia rur z dopuszczalnymi naprężeniami zgodnie z EN 13480-3, ASME B31.1 i ASME B31.3.

Analiza w RF‑PIPING Design oparta jest na modelu rurociągów w module RF‑PIPING

 1. Funkcje

  • Wymiarowanie według EN 13480-3, ASME B31.1 i ASME B31.3
  • Analiza naprężeń dla stałych i wyjątkowych sytuacji obliczeniowych np. jak rozszerzalność cieplna
  • Dokumentacja wyników z tabelami i grafiką w programie RFEM w protokole wydruku
 2. Graficzna reprezentacja analizy wyników rurociągów w RFEM

  Praca z RF-PIPING Design

  Oprócz modelowania rurociągów w RFEM przy użyciu RF‑PIPING i definiowaniu obciążeń, jak również kombinacji obciążeń i wyników, można przeprowadzić również analizę naprężeń rurociągów w RF‑PIPING Design.

  Do obliczeń rurociągów można wybrać wszystkie lub tylko niektóre rurociągi lub kombinacje obciążeń. W bibliotece materiałów mamy do dyspozycji różne materiały zgodne z normami EN 13480-3, ASME B31.1 i B31.3.

  Dane wejściowe oraz tabele wyników wraz ze wszystkimi szczegółami obliczeń i rysunkami można włączać do protokołu wydruku. W ten sposób powstaje kompletna i czytelna dokumentacja. Zawartość protokołu wydruku i zakres danych wyjściowych dla każdej analizy mogą być dobrane indywidualnie.


CENA za RFEM (netto)

 • RF-PIPING Design 5.xx

  1 480,00 USD

 • Kolejna licencja

  666,00 USD

RFEM
RFEM 5.xx

Program główny

Obliczenia konstrukcji MES

RFEM
RF-PIPING 5.xx

Moduł dodatkowy

Modelowanie sieci rurociągów

RFEM
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RFEM
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

RFEM
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

RFEM
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Rozszerzenie modułu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla Analizy statycznego obciążenia stosując multimodalną analizę spektrum odpowiedzi

RFEM
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RFEM
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

RFEM
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiału

RFEM
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według EN 1993-1-8 (EC 3)