Praca z RF-PIPING Design

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Po modelowaniu układów rurociągów w RFEM przy użyciu programu RF ‑ PIPING i zdefiniowaniu obciążeń oraz kombinacji obciążeń i wyników można przeprowadzić analizę naprężeń w rurach w module dodatkowym RF ‑ PIPING Design.

Przy projektowaniu rurociągów można wybrać wszystkie lub tylko niektóre rurociągi i obciążenia, obciążenia lub kombinacje wyników. Biblioteka materiałów zawiera różne materiały zgodne z normami EN 13480-3, ASME B31.1 i ASME B31.3.

Po obliczeniach wyniki są wyświetlane w przejrzystych oknach, na przykład w przekroju, rurociągu lub prętach. Współczynnik obliczeniowy można również wyświetlić graficznie dla całego modelu w programie RFEM. W ten sposób można szybko rozpoznać obszary krytyczne lub zbyt duże.

Oprócz danych wejściowych i wyników, w tym szczegółów projektu przedstawionych w tabelach, do raportu wydruku można dodać dowolną grafikę. W ten sposób zapewniona jest zrozumiała i przejrzysta dokumentacja. Zawartość tego raportu oraz ilość wyników dla poszczególnych obliczeń można szczegółowo ustawić.

RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD