Praca z RF-PIPING Design

Funkcja produktu

Oprócz modelowania rurociągów w RFEM przy użyciu RF‑PIPING i definiowaniu obciążeń, jak również kombinacji obciążeń i wyników, można przeprowadzić również analizę naprężeń rurociągów w RF‑PIPING Design.

Do obliczeń rurociągów można wybrać wszystkie lub tylko niektóre rurociągi lub kombinacje obciążeń. W bibliotece materiałów mamy do dyspozycji różne materiały zgodne z normami EN 13480-3, ASME B31.1 i B31.3.

Dane wejściowe oraz tabele wyników wraz ze wszystkimi szczegółami obliczeń i rysunkami można włączać do protokołu wydruku. W ten sposób powstaje kompletna i czytelna dokumentacja. Zawartość protokołu wydruku i zakres danych wyjściowych dla każdej analizy mogą być dobrane indywidualnie.


Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD