Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenia do analiz dynamicznych

  • EC 8

Analiza modalna dla RFEM 6/RSTAB 9

Pracowałeś już z rozszerzeniem Analiza modalna? Rozszerzenie umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości oraz kształtów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

Chciałbyś oszczędzić czas podczas wprowadzania danych? Mamy dobrą wiadomość: Wszystkie wymagane dane wejściowe są importowane bezpośrednio z programu RFEM/RSTAB. Ponadto użytkownik ma do dyspozycji wydajne solwery wartości własnych (np. Lanczosa, iteracja podprzestrzeni itp.), za pomocą których można określić do 9999 wartości własnych.

Analiza spektrum odpowiedzi dla programu RFEM 6/RSTAB 9

Czy chcesz przeprowadzić analizy trzęsień ziemi dla swojego projektu? W takim razie dodatkowa metoda spektrum odpowiedzi jest właśnie dla Ciebie. Za pomocą metody multimodalnego spektrum odpowiedzi program przeprowadza analizy trzęsień ziemi, aby zapewnić bezpieczeństwo projektu nawet w sytuacjach awaryjnych. Widma potrzebne do obliczeń mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie program generuje równoważne siły statyczne.

W rozszerzeniu dostępna jest obszerna biblioteka akcelerogramów ze stref trzęsień ziemi. Można ich użyć do wygenerowania widm odpowiedzi.

Analiza historii czasowej dla RFEM 6/RSTAB 9

Rozszerzenie Analiza historii czasowej umożliwia przeprowadzenie dynamicznej analizy konstrukcyjnej wzbudzenia zewnętrznego. W tabelach lub w funkcji czasu można definiować różne funkcje wzbudzenia. Analiza historii czasowej jest przeprowadzana za pomocą analizy modalnej lub liniowej analizy Newmarka.

Analiza pushover dla RFEM 6/RSTAB 9

Trzęsienia ziemi mogą mieć znaczący wpływ na odkształcenie budynków. Za pomocą analizy pushover można analizować odkształcenie budynków i porównywać je z oddziaływaniami sejsmicznymi. Rozszerzenie Analiza pushover umożliwia analizę oddziaływań sejsmicznych na konkretny budynek, a tym samym ocenę jego odporności na trzęsienie ziemi.