Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Rozszerzenia do analiz dynamicznych

  • EC 8

Analiza modalna dla RFEM 6/RSTAB 9

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości oraz kształtów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

Wszystkie wymagane dane wejściowe są importowane z programu RFEM/RSTAB. Dostępne są wydajne solwery wartości własnych (np. Lanczos, iteracja podprzestrzeni itp.) do określenia do 9 999 wartości własnych.

Analiza spektrum odpowiedzi dla programu RFEM 6/RSTAB 9

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi, analizy sejsmiczne są przeprowadzane za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne.

Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.