Analiza modalna dla RFEM 6/RSTAB 9

Opis produktu

 • Wykres czasowy

Analiza drgań własnych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Analiza częstotliwości drgań własnych i modów może być naprawdę łatwa. Nie sądzisz? Przyjrzyj się bliżej rozszerzeniu Analiza modalna . Umożliwia szybkie i wygodne analizowanie częstotliwości drgań własnych oraz kształtów drgań własnych dla modeli prętów, powierzchni i brył.

Wszystkie potrzebne do tego wartości wejściowe są przejmowane przez program RFEM/RSTAB. Wydajne solwery wartości własnych (np. Lanczosa, iteracja podprzestrzenna itp.) są już dostępne. Za ich pomocą można określić do 9999 wartości własnych.


1

Funkcje

 • Automatyczne uwzględnianie masy własnej od ciężaru konstrukcji
 • Możliwy bezpośredni import mas z przypadków obciążeń lub kombinacji
 • Opcjonalne definiowanie mas dodatkowych (masy węzłowe, liniowe lub powierzchniowe oraz masy wynikające z bezwładności) bezpośrednio w przypadkach obciążeń
 • Opcjonalne pominięcie mas (np. masy fundamentów)
 • Kombinacje mas w różnych przypadkach i kombinacjach obciążeń
 • Predefiniowane współczynniki kombinacji wg różnych norm (EC 8, SIA 261, ASCE 7, ...)
 • Opcjonalny import stanów początkowych (np. w celu uwzględnienia sprężenia oraz imperfekcji)
 • Modyfikacja konstrukcji
 • Uwzględnianie uszkodzenia w podporach lub prętach/powierzchniach/bryłach
 • Możliwość zadania kilku analiz modalnych (np. w celu analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności)
 • Wybór typu macierzy mas (macierz diagonalna, macierz spójna, macierz jednostkowa) oraz wskazanych przez użytkownika stopni swobody (translacyjne i rotacyjne)
 • Metody określania liczby postaci drgań własnych (liczba zdefiniowana przez użytkownika, liczba określana automatycznie - w celu osiągnięcia zadanych efektywnych współczynników masy modalnej, liczba określana automatycznie - w celu osiągnięcia maksymalnej częstotliwości drgań własnych - dostępne tylko w programie RSTAB)
 • Określanie postaci drgań i mas w węzłach siatki MES
 • Wyniki w postaci wartości własnych, częstości kątowych, częstotliwości drgań własnych i okresu drgań własnych
 • Wyniki w postaci mas modalnych, efektywnych mas modalnych, współczynników masy modalnej i współczynników udziału masy
 • Tabelaryczne i graficzne przedstawienie mas w punktach siatki MES
 • Wizualizacja i animacja postaci drgań własnych
 • Różne opcje skalowania postaci drgań własnych
 • Dokumentacja wyników liczbowych oraz graficznych w protokole wydruku
2

Wprowadzanie danych

W ustawieniach analizy modalnej należy wprowadzić wszystkie informacje niezbędne do określenia częstotliwości drgań własnych. Obejmuje to na przykład podejścia do masy i solwery wartości własnych.

Rozszerzenie Analiza modalna określa najniższe wartości częstości drgań własnych konstrukcji. Liczba wartości własnych jest dostosowywana samodzielnie lub jest ona określana automatycznie. W ten sposób należy osiągnąć efektywne modalne współczynniki masy lub maksymalne częstotliwości drgań własnych. Masy są importowane bezpośrednio z przypadków obciążeń lub kombinacji obciążeń. Istnieje możliwość uwzględnienia masy całkowitej, składowej obciążenia w globalnym kierunku Z lub tylko składowej obciążenia w kierunku siły ciężkości.

Dodatkowe masy można zdefiniować ręcznie w węzłach, liniach, prętach lub powierzchniach. Ponadto można wpływać na macierz sztywności, importując siły osiowe lub zmiany sztywności z przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.

3

Obliczenia

W programie RFEM dostępne są trzy wydajne solwery wartości własnych:

 • pierwiastek wielomianu charakterystycznego
 • Metoda Lanchosa
 • iteracja podprzestrzeni

Z drugiej strony RSTAB oferuje dwa solwery oparte na wartościach własnych:
 • iteracja podprzestrzeni
 • przesunięta iteracja odwrócona

Wybór solwera wartości własnych zależy przede wszystkim od rozmiaru modelu.
4

Wyniki

Gdy program zakończy obliczenia, wyświetlane są wartości własne, częstotliwości drgań własnych i okresy. Okna z tymi wynikami zintegrowane są z programem głównym RFEM/RSTAB. Wszystkie postacie własne konstrukcji można znaleźć w formie tabelarycznej, można je również wyświetlać graficznie i animować.

Wszystkie tabele wyników i grafiki stanowią część protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. W ten sposób można zagwarantować przejrzystą strukturę dokumentacji. Tabele można również wyeksportować do programu MS Excel.

Zalety

Analiza modalna

 • Automatyczna kombinacja obciążników zgodnie z ustawioną normą (EC 8, SIA 261, ASCE 7, ...)
 • Opcjonalne pominięcie mas (np. masy fundamentów)
 • Opcjonalny import stanów początkowych (np. w celu uwzględnienia sprężania i imperfekcji)
 • Możliwość zadania kilku analiz modalnych (np. w celu analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności)
 • Dane wyjściowe wartości własnych, częstotliwości kątowych, częstotliwości drgań własnych i okresu, mas modalnych i efektywnych współczynników masy modalnej
 • Tabelaryczne i graficzne przedstawienie mas w punktach siatki MES

Podręcznik analizy dynamicznej dla RFEM 6/RSTAB 9

Instrukcje obsługi

Cena

Cena
1 150,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 30. marca 2023 9:00 - 13:00 CEST

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 29. czerwca 2023 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 21. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 9. czerwca 2022 8:30 - 12:30 CEST

ASCE 7-16 Analiza spektrum odpowiedzi w RFEM 6

ASCE 7-16 Analiza spektrum odpowiedzi w RFEM 6 (USA)

Webinarium 5. maja 2022 14:00 - 15:00 EDT

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 10. marca 2022 8:30 - 12:30 CET

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 22. grudnia 2021 8:30 - 12:30 CET

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 2. grudnia 2021 14:00 - 15:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 23. września 2021 8:30 - 12:30 CEST

RSTAB 9

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych. Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR