Analiza modalna dla programu RFEM 6/RSTAB 9

Opis produktu

 • Wykres czasowy

Analiza drgań własnych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Rozszerzenie Analiza modalna umożliwia szybką i wygodną analizę częstotliwości drgań własnych oraz kształtów drgań własnych dla modeli prętowych, powierzchniowych i bryłowych.

Wszystkie wymagane dane wejściowe są importowane z programu RFEM/RSTAB. Dostępne są wydajne solwery wartości własnych (np. Lanczos, iteracja podprzestrzeni itp.) do określenia do 9 999 wartości własnych.


1

Funkcje

 • Automatyczne uwzględnianie masy własnej od ciężaru konstrukcji
 • Możliwy bezpośredni import mas z przypadków obciążeń lub kombinacji
 • Opcjonalne definiowanie mas dodatkowych (masy węzłowe, liniowe lub powierzchniowe oraz masy wynikające z bezwładności) bezpośrednio w przypadkach obciążeń
 • Opcjonalne pominięcie mas (np. masy fundamentów)
 • Kombinacje mas w różnych przypadkach i kombinacjach obciążeń
 • Predefiniowane współczynniki kombinacji wg różnych norm (EC 8, SIA 261, ASCE 7, ...)
 • Opcjonalny import stanów początkowych (np. w celu uwzględnienia sprężenia oraz imperfekcji)
 • Modyfikacja konstrukcji
 • Uwzględnianie uszkodzenia w podporach lub prętach/powierzchniach/bryłach
 • Możliwość zadania kilku analiz modalnych (np. w celu analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności)
 • Wybór typu macierzy mas (macierz diagonalna, macierz spójna, macierz jednostkowa) oraz wskazanych przez użytkownika stopni swobody (translacyjne i rotacyjne)
 • Metody określania liczby postaci drgań własnych (liczba zdefiniowana przez użytkownika, liczba określana automatycznie - w celu osiągnięcia zadanych efektywnych współczynników masy modalnej, liczba określana automatycznie - w celu osiągnięcia maksymalnej częstotliwości drgań własnych - dostępne tylko w programie RSTAB)
 • Określanie postaci drgań i mas w węzłach siatki MES
 • Wyniki w postaci wartości własnych, częstości kątowych, częstotliwości drgań własnych i okresu drgań własnych
 • Wyniki w postaci mas modalnych, efektywnych mas modalnych, współczynników masy modalnej i współczynników udziału masy
 • Tabelaryczne i graficzne przedstawienie mas w punktach siatki MES
 • Wizualizacja i animacja postaci drgań własnych
 • Różne opcje skalowania postaci drgań własnych
 • Dokumentacja wyników liczbowych oraz graficznych w protokole wydruku
2

Wprowadzanie danych

Wszystkie dane niezbędne do określenia częstotliwości drgań własnych, takie jak rozkład mas i wybór solwera wartości własnych, są wprowadzane w ustawieniach analizy modalnej.

Rozszerzenie Analiza modalna określa najniższe wartości częstości drgań własnych konstrukcji. Ilość wartości własnych do obliczenie można dostosować ręcznie lub określić automatycznie, aby osiągnąć efektywne współczynniki masy lub zadane, maksymalne częstotliwości drgań własnych. Masy są importowane bezpośrednio z przypadków obciążeń lub kombinacji obciążeń (z możliwością uwzględnienia masy całkowitej, składowych obciążenia w globalnym kierunku Z lub tylko składowej obciążenia w kierunku grawitacji).

Dodatkowe masy można zdefiniować ręcznie w węzłach, liniach, prętach lub powierzchniach. Ponadto można wpływać na macierz sztywności, importując siły osiowe lub modyfikacje sztywności z przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.

3

Obliczenia

W programie RFEM dostępne są trzy wydajne solwery wartości własnych:

 • pierwiastek wielomianu charakterystycznego
 • Metoda Lanchosa
 • Iteracja podprzestrzeni

W programie RSTAB dostępne są dwa solwery wartości własnych:
 • Iteracja podprzestrzeni
 • przesunięta iteracja odwrócona

Wybór solwera wartości własnych zależy przede wszystkim od wielkości modelu.
4

Wyniki

Po zakończeniu obliczeń wyświetlane są postacie drgań własnych, częstotliwości i okresy drgań własnych. Okna z tymi wynikami zintegrowane są z programem głównym RFEM/RSTAB. Postacie drgań własnych konstrukcji zestawione są w tabelach i mogą być wyświetlane graficznie lub jako animacja.

Wszystkie tabele wyników i grafiki stanowią część protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. Zapewnia to przejrzystą dokumentację obliczeń. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu tabel do programu MS Excel.

Zalety

Analiza modalna

 • Automatyczna kombinacja obciążników zgodnie z ustawioną normą (EC 8, SIA 261, ASCE 7, ...)
 • Opcjonalne pominięcie mas (np. masy fundamentów)
 • Opcjonalny import stanów początkowych (np. w celu uwzględnienia sprężania i imperfekcji)
 • Możliwość zadania kilku analiz modalnych (np. w celu analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności)
 • Dane wyjściowe wartości własnych, częstotliwości kątowych, częstotliwości drgań własnych i okresu, mas modalnych i efektywnych współczynników masy modalnej
 • Tabelaryczne i graficzne przedstawienie mas w punktach siatki MES

Podręcznik analizy dynamicznej dla RFEM 6/RSTAB 9

Instrukcje obsługi

Cena

Cena
1 030,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 21. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 9. czerwca 2022 8:30 - 12:30 CEST

ASCE 7-16 Analiza spektrum odpowiedzi w RFEM 6

ASCE 7-16 Analiza spektrum odpowiedzi w RFEM 6

Webinar 5. maja 2022 14:00 - 15:00 EDT

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 10. marca 2022 8:30 - 12:30 CET

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 22. grudnia 2021 8:30 - 12:30 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 23. września 2021 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM | Dynamika konstrukcji i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 11. sierpnia 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Polish

RFEM | Dynamika konstrukcji i analiza sejsmiczna zgodnie z EC 8

Szkolenie online 24. czerwca 2021 9:30 - 13:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Dynamika konstrukcji i projektowanie sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 2. czerwca 2021 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane Zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 20. maja 2021 8:30 - 12:30 CEST

Analiza historii czasu wybuchu w RFEM

Analiza czasowa eksplozji w RFEM

Webinar 13. maja 2021 14:00 - 15:00 EDT

Online Training | Polish

Eurokod 5 | Wymiarowanie konstrukcji drewnianych zgodnie z PN EN 1995-1-1

Szkolenie online 29. kwietnia 2021 9:30 - 13:30 CEST

Online Training | Polish

RFEM | Dynamika konstrukcji i analiza sejsmiczna zgodnie z EC 8

Szkolenie online 25. marca 2021 9:30 - 13:30 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Analiza dynamiczna | USA

Szkolenie online 23. marca 2021 13:00 - 16:00 EDT

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z EN 1995-1-1

Szkolenie online 17. marca 2021 8:30 - 12:30 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Dynamika konstrukcji i projektowanie sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 24. lutego 2021 8:30 - 12:30 CET

RSTAB 9
Model 3D szkoły zawodowej w RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji.
Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych.
Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD