Přídavné moduly pro železobetonové konstrukce

Pro konstrukce ze železobetonu

Hlavní programy RFEM a RSTAB mají modulární strukturu. Pro odvětví železobetonových a masivních konstrukcí jsou k dispozici níže uvedené přídavné moduly.

Přídavné moduly pro železobetonové konstrukce umožňují posuzovat pruty a plochy podle různých mezinárodních norem. Kromě toho je možná nelineární analýza (beton s trhlinami).

  • Dlubal Software pro statické výpočty a posouzení železobetonových konstrukcí
  • Dlubal Software pro statické výpočty a posouzení železobetonových konstrukcí
  • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
  • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí
  • Software Dlubal pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí

Přídavný modul RF-CONCRETE pro RFEM

Přídavný modul RF-CONCRETE provádí posouzení železobetonových prutů a ploch na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.

U obdélníkových a kruhových průřezů lze navíc provést posouzení požární odolnosti.

Přídavný modul CONCRETE programu RSTAB

Přídavný modul CONCRETE programu RSTAB provádí posouzení železobetonových prutových prvků.

Přitom se posuzuje jednoosý a dvouosý ohyb s normálovou silou, smykem a kroucením.

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns provádí posouzení mezního stavu únosnosti pro obdélníkové nebo kruhové stavební dílce namáhané tlakem podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení).

Přídavný modul RF-CONCRETE NL pro RFEM

Přídavný modul RF-CONCRETE NL provádí fyzikálně a geometricky nelineární výpočty železobetonu pro plošné a prutové konstrukce.

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect pro RFEM

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect umožňuje analytické výpočty deformací plošných konstrukcí ze železobetonu.

Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM

Přídavný modul RF-PUNCH Pro provádí posouzení odolnosti proti protlačení pro bodově nebo liniově podepřené plochy.

Rozšíření EC2 for RFEM/RSTAB

EC2 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o EN 1992-1-1 (Eurokód 2) včetně integrovaných národních příloh (NP) pro různé přídavné moduly.

Rozšíření DIN 1045-1 for RFEM/RSTAB

DIN 1045-1 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o DIN 1045-1:2008 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření SIA 262 for RFEM/RSTAB

SIA 262 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o švýcarskou normu SIA 262:2013 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření ACI 318 for RFEM/RSTAB

ACI 318 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o americkou normu ACI 318 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření CSA A23.3 for RFEM/RSTAB

CSA A23.3 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o kanadskou normu CSA A23.3 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření GB 50010 for RFEM/RSTAB

GB 20010-2010 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o čínskou normu GB 50010-2010: Kód pro navrhování betonových konstrukcí, 1. vydání, 07/2011, pro různé přídavné moduly.

Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro umožňuje navrhnout jednoduché, kalichové a blokové základy.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Online Training | Czech

RFEM 5 | Bezplatné základní školení

Online školení 19. října 2021 9:00 - 11:30 CEST

RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE (anglicky)

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE NL | Nelineární výpočet železobetonu pro mezní stav použitelnosti

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RFEM RF-CONCRETE Deflect | Analytická analýza deformací tahových konstrukcí

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM 5
Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM | Posouzení na protlačení jednoosých nebo lineárně podepřených ploch

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
din-for-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle DIN 1045-1

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
sia-for-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy SIA 262:2013

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
aci-for-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
CSA A23.3 pro rozšíření modulu RFEM/RSTAB

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy CSA A23.3

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
gb-for-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy GB 50010

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB 8
EC2 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
DIN 1045-1 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle DIN 1045-1

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
SIA 262 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy SIA 262:2013

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
ACI 318 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
CSA A23.3 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy CSA A23.3

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
GB 50010 pro RSTAB

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy GB 50010

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB 8
FOUNDATION Pro (anglicky)

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD