Přídavné moduly pro železobetonové konstrukce

Přídavný modul RF-CONCRETE pro RFEM

Přídavný modul RF-CONCRETE provádí posouzení železobetonových prutů a ploch na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.

U obdélníkových a kruhových průřezů lze navíc provést posouzení požární odolnosti.

Přídavný modul CONCRETE programu RSTAB

Přídavný modul CONCRETE programu RSTAB provádí posouzení železobetonových prutových prvků.

Přitom se posuzuje jednoosý a dvouosý ohyb s normálovou silou, smykem a kroucením.

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns provádí posouzení mezního stavu únosnosti pro obdélníkové nebo kruhové stavební dílce namáhané tlakem podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení).

Přídavný modul RF-CONCRETE NL pro RFEM

Přídavný modul RF-CONCRETE NL provádí fyzikálně a geometricky nelineární výpočty železobetonu pro plošné a prutové konstrukce.

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect pro RFEM

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect umožňuje analytické výpočty deformací plošných konstrukcí ze železobetonu.

Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM

Přídavný modul RF-PUNCH Pro provádí posouzení odolnosti proti protlačení pro bodově nebo liniově podepřené plochy.

Rozšíření EC2 for RFEM/RSTAB

EC2 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o EN 1992-1-1 (Eurokód 2) včetně integrovaných národních příloh (NP) pro různé přídavné moduly.

Rozšíření DIN 1045-1 for RFEM/RSTAB

DIN 1045-1 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o DIN 1045-1:2008 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření SIA 262 for RFEM/RSTAB

SIA 262 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o švýcarskou normu SIA 262:2013 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření ACI 318 for RFEM/RSTAB

ACI 318 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o americkou normu ACI 318 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření CSA A23.3 for RFEM/RSTAB

CSA A23.3 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o kanadskou normu CSA A23.3 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření GB 50010 for RFEM/RSTAB

GB 20010-2010 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o čínskou normu GB 50010-2010: Kód pro navrhování betonových konstrukcí, 1. vydání, 07/2011, pro různé přídavné moduly.

Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro umožňuje navrhnout jednoduché, kalichové a blokové základy.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 11. prosince 2020 15:00 - 18:00 CET

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 17. prosince 2020 8:30 - 12:30 CET

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 11. března 2021 - 12. března 2021

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
DIN 1045-1 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle DIN 1045-1

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
SIA 262 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy SIA 262:2013

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
ACI 318 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
CSA A23.3 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy CSA A23.3

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
GB 50010 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy GB 50010

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
DIN 1045-1 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle DIN 1045-1

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
SIA 262 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy SIA 262:2013

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
ACI 318 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CSA A23.3 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy CSA A23.3

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
GB 50010 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy GB 50010

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD