Přídavné moduly pro železobetonové konstrukce

Přídavný modul RF-CONCRETE pro RFEM

Přídavný modul RF-CONCRETE provádí posouzení železobetonových prutů a ploch na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti.

U obdélníkových a kruhových průřezů lze navíc provést posouzení požární odolnosti.

Přídavný modul CONCRETE pro RSTAB

Přídavný modul CONCRETE programu RSTAB provádí posouzení železobetonových prutových prvků.

Přitom se posuzuje jednoosý a dvouosý ohyb s normálovou silou, smykem a kroucením.

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/CONCRETE Columns provádí posouzení mezního stavu únosnosti pro obdélníkové nebo kruhové stavební dílce namáhané tlakem podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení).

Přídavný modul RF-CONCRETE NL pro RFEM

Přídavný modul RF-CONCRETE NL provádí fyzikálně a geometricky nelineární výpočty železobetonu pro plošné a prutové konstrukce.

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect pro RFEM

Přídavný modul RF-CONCRETE Deflect umožňuje analytické výpočty deformací plošných konstrukcí ze železobetonu.

Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM

Přídavný modul RF-PUNCH Pro provádí posouzení odolnosti proti protlačení pro bodově nebo liniově podepřené plochy.

Rozšíření EC2 for RFEM/RSTAB

EC2 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o EN 1992-1-1 (Eurokód 2) včetně integrovaných národních příloh (NP) pro různé přídavné moduly.

Rozšíření DIN 1045-1 for RFEM/RSTAB

DIN 1045-1 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o DIN 1045-1:2008 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření SIA 262 for RFEM/RSTAB

SIA 262 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o švýcarskou normu SIA 262:2013 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření ACI 318 for RFEM/RSTAB

ACI 318 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o americkou normu ACI 318 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření CSA A23.3 for RFEM/RSTAB

CSA A23.3 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o kanadskou normu CSA A23.3 pro různé přídavné moduly.

Rozšíření GB 50010 for RFEM/RSTAB

GB 20010-2010 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o čínskou normu GB 50010-2010: Kód pro navrhování betonových konstrukcí, 1. vydání, 07/2011, pro různé přídavné moduly.

Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro pro RFEM/RSTAB

Přídavný modul RF-/FOUNDATION Pro umožňuje navrhnout jednoduché, kalichové a blokové základy.

Přídavný modul RF-TENDON pro RFEM

Přídavný modul RF-TENDON umožňuje posouzení předem a dodatečně předpjatých prvků v betonových prutech a stanovení ekvivalentních předpínacích zatížení. Tento modul představuje základ pro posouzení předpjatého betonu podle EC 2 v přídavném modulu RF‑TENDON Design.

Přídavný modul RF-TENDON Design pro RFEM

V přídavném modulu RF-TENDON Design je možné navrhovat dodatečně předpjaté betonové nosníky podle norem EN 1992-1-1 a EN 1992-2 na základě výsledků z RF-TENDON a RFEM.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Produktové video (EN): Jak fungují programy Dlubal Software při návrhu a posouzení konstrukcí z vyztuženého a předpjatého betonu?

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.