Oblasti použití

Programy společnosti Dlubal Software pro různé oblasti použití

Programy společnosti Dlubal Software splňují všechny požadavky na dobrý software pro statické výpočty. Umožňují tedy například stabilitní analýzy, nelineární a dynamické výpočty, posouzení přípojů a mnohé další.

Projektování probíhá ve 3D modelu a podle potřeby je možné využít metodu BIM.

  • Střešní konstrukce stadionu
  • Průmyslové zásobníky
  • Akcelerogram pro statickou dynamickou analýzu
  • Membránová konstrukce
  • Spoje v ocelových konstrukcích
  • Plánování podle BIM

Statické výpočty

Program RFEM pro výpočty stavební statiky metodou konečných prvků a program RSTAB pro analýzu prutových a rámových konstrukcí jsou ideálním řešením pro statické výpočty a návrhy rovinných a prostorových konstrukcí ze železobetonu, předpjatého betonu, oceli, hliníku, dřeva a dalších materiálů.

Navrhování probíhá podle Eurokódu (EC) nebo dalších mezinárodních norem (ACI, AISC, AWC, IBC, CSA, BS, AS, NBC atd.).

Metoda konečných prvků

RFEM je základní inženýrský 3D program pro statickou analýzu konstrukcí metodou konečných prvků (MKP).

Díky snadnému modelování konstrukcí z prutů, desek, zdí, skládaných ploch, skořepin a těles je možné použít software pro široké spektrum konstrukčních návrhů.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k CFD analýze (Computational fluid dynamics) a simulaci proudění vzduchu okolo budov a jiných objektů (v digitálním větrném tunelu).

Simulaci obtékání proudem vzduchu lze provést u jednoduchých i složitých konstrukcí. Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Analýza napětí

Pomocí statického MKP softwaru RFEM a programu pro prutové konstrukce RSTAB lze provádět analýzu napětí rovinných a prostorových konstrukcí. V programu RSTAB probíhá analýza napětí prutových průřezů, v programu RFEM navíc ploch a těles.

Kromě normálových a smykových napětí lze v programu RFEM počítat také kontaktní napětí.

Nelineární analýza

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňují zohlednění nelinearit prutu (například neúčinnost při tlaku nebo tahu, prokluz, přetržení, tečení) a také nelinearit podpory a kloubu jako například neúčinnost, tečení, třecí podpory a jiné.

Výpočty probíhají podle lineární statické analýzy, analýzy druhého řádu i analýzy třetího řádu (analýzy velkých deformací, například v případě posouzení lan). Kromě toho lze v programu RFEM zohlednit materiálové nelinearity, jako například plastifikace, trhliny v betonu (stav II) a mnohé další.

Stabilitní analýza

Především u konstrukčních prvků namáhaných tlakem a ohybem je nutné provést odpovídající posouzení stability. Stabilitní analýza probíhá zpravidla v návrhových modulech pro příslušný materiál (například ocelové pruty lze posoudit v modulu RF-/STEEL EC3).

Programy RFEM a RSTAB zároveň disponují řadou výkonných přídavných modulů, které zajistí například posouzení vzpěru, analýzu boulení a mnoho dalších.

Nelineární analýza boulení

Program RFEM umožňuje kromě lineární analýzy také nelineární analýzu boulení pomocí metody konečných prvků.

Geometricky a materiálově nelineární analýza s imperfekcemi (GMNIA) přitom vystihuje „reálné” chování konstrukce. Imperfekce lze generovat za pomoci přídavných modulů RF‑STABILITY a RF‑IMP. Nelineární chování materiálu se zohlední pomocí materiálového modelu „Izotropní plastický 2D” (vyžaduje modul RF‑MAT NL).

Analýza vázaného kroucení

Především pro nesymetrické ocelové průřezy (např. U‑profily, úhelníky atd.) je vhodné provést v programech RFEM/RSTAB posouzení klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu se sedmi stupni volnosti.

Dynamická a seizmická analýza

Dynamická analýza je charakteristickým nástrojem mimo jiné pro posouzení seizmicity a vibrací budov, pro výpočet základů strojů nebo pro analýzu vlastních frekvencí mostů a komínů.

Program RFEM pro výpočty metodou konečných prvků i program RSTAB pro prutové konstrukce nabízí řadu výkonných přídavných modulů pro dynamickou analýzu.

Nelineární dynamika

V programu RFEM a RSTAB je možné provádět nelineární dynamickou analýzu nosných konstrukcí pomocí časové historie. Pro tyto účely je k dispozici nelineární řešič.

Zohlednit lze mimo jiné nelinerární typy prutu (tahové a tlakové pruty, lana), nelinearity prutů (neúčinnost, tečení atd.), nelinearity podpor (neúčinnost, tření atd.) a nelinearity kloubů.

Pushover analýza

Pushover analýza neboli metoda postupného přitěžování je nelineární statický výpočet, který se používá pro seizmickou analýzu konstrukcí. Rozložení zatížení, které se při analýze uvažuje, vychází z dynamického výpočtu náhradního zatížení. Zatížení se postupně zvyšuje až do okamžiku selhání konstrukce. Nelineární chování budov se obvykle modeluje pomocí plastických kloubů.

Do RFEMu byly implementovány plastické klouby v souladu s FEMA 356 pro ocel, což spolu s výpočetními diagramy a s funkcí postupného zvyšování zatížení v RFEMu umožňuje zatěžovací křivky snadno vytvářet.

Form-finding a střihové vzory

Programy RSTAB a RFEM nabízejí široké spektrum možností pro hledání počátečního tvaru (form‑finding) a střihové vzory membránových konstrukcí, jakož i výpočty a form‑finding lanových konstrukcí. Oba programy provádějí výpočet podle teorie velkých deformací (analýzy třetího řádu).

Mnohé lanové, textilní a membránové konstrukce (například Allianz Arena v Mnichově) byly staticky posouzeny pomocí programů společnosti Dlubal Software.

Ocelové přípoje

Pro posouzení ocelových přípojů je v programech RFEM a RSTAB k dispozici řada výkonných přídavných modulů.

V ocelových stavbách je možné posoudit například ohybově tuhé a kloubové přípoje nosníků, kloubové a vetknuté patky sloupů, přípoje dutých profilů a spoje prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu 3.

Dřevěné přípoje

V programech RFEM a RSTAB jsou přídavné moduly pro posouzení dřevěných přípojů, které umožňují návrh spojů, kde jsou dřevěné prvky spojeny nepřímo s ocelovými deskami nebo přímo se šikmými vruty.

Informační model budovy (BIM)

BIM (Informační modelování budov) je moderní způsob plánování a realizace stavebních projektů. Informační modelování budov je založeno na vzájemném propojení všech účastníků projektu, kteří sdílejí jen jeden zdroj dat. Všechna data související se stavbou jsou udržována v digitální podobě 3D modelu stavby, který je poté využíván při všech etapách projektování. Různé CAD programy a programy pro statiku tedy používají stejný model, který se mezi těmito programy přímo přenáší.

Dlubal Software umožňuje projektování podle informačního modelování budov (BIM). To zajišťuje především velký počet rozhraní v programech RFEM a RSTAB.

Další...

RFEM, RSTAB, SHAPE-THIN a jiné Dlubal programy představují ideální řešení pro statické výpočty a posouzení v mnoha dalších oblastech použití, například:

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.