Oblasti použití

Programy Dlubal pro různé oblasti použití

V programech RFEM a RSTAB společnosti Dlubal Software najdete vše, co je pro statický software nejlepší - a mnoho dalšího. Kromě klasických stabilitních analýz lze zcela nekomplikovaně provést také nelineární a dynamické výpočty, posouzení přípojů atd. Statická analýza je zábava a nikdy nebyla jednodušší díky programům RFEM a RSTAB. Přesvědčte se sami!

  • Akcelerogram pro statickou dynamickou analýzu
  • Projektování metodou BIM

Statické výpočty

Pro statické výpočty rovinných a prostorových konstrukcí z různých materiálů jako je železobeton, předpjatý beton, ocel, hliník, dřevo, zdivo a dalších potřebujete spolehlivý software, na který se můžete bez obav spolehnout. Programy RFEM pro statické výpočty MKP a RSTAB pro statiku prutových konstrukcí jsou k tomu přímo určeny.

S programem RFEM nebo RSTAB na své straně můžete provádět posouzení podle Eurokódů (EN) a mnoha mezinárodních norem - nekomplikované a naprosto spolehlivé.

Metoda konečných prvků

Analýza metodou konečných prvků, známá pod zkratkami FEM nebo MKP, je výpočetní metoda. Používá se například ve stavebnictví a strojírenství. MKP analýza umožňuje vypočítat deformace, vnitřní síly, napětí a vlastní kmitání konstrukčních prvků.

Pro tyto úkoly se výborně hodí stěžejní program RFEM společnosti Dlubal. Jako prvotřídní MKP program je RFEM spolehlivým partnerem pro všechny druhy MKP výpočtů.

Analýza napětí

Pro výpočet napětí potřebujete přesný a spolehlivý program pro statické výpočty. S programy RFEM pro výpočty MKP a RSTAB pro statiku prutových konstrukcí vám nabízíme dva silné partnery, kteří vám pomohou s prací na vašem projektu. Použijte tyto dva programy společnosti Dlubal Software pro snadné provedení analýzy napětí pro rovinné a prostorové konstrukce.

Zatímco program RSTAB se specializuje na průřezy prutů, program RFEM zarhnuje širší škálu možností. Kromě průřezů prutů lze v programu RFEM počítat také plochy a tělesa. S oběma programy lze vypočítat normálové a smykové napětí, s programem RFEM také kontaktní napětí.

Nelineární výpočty

Hledáte možnost, jak počítat nelinearity? Naše programy RFEM a RSTAB vám umožňují zohlednit ve vašem projetu řadu nelinearit prutů (například neúčinnost při tlaku nebo tahu, prokluz, přetržení, tečení) a také nelinearit podpor a kloubů (například neúčinnost, tečení, třecí podpory a jiné).

Kromě standardní lineární analýzy a analýzy II. řádu lze použít i analýzu třetího řádu (analýzu velkých deformací). Ta se hodí například při výpočtech lan. Ve vlajkovém programu RFEM společnosti Dlubal Software navíc najdete materiálové nelinearity, jako je plastifikace nebo beton s trhlinami (stav II), aby mohl být váš výpočet kompletní.

Stabilitní analýza

Analýzy stability jsou nezbytné zejména u konstrukčních prvků namáhaných tlakem a ohybem. Stabilitní posouzení v programech RFEM 6 a RSTAB 9 najdete v příslušném addonu pro odpovídající stavební materiál. Například pro ocelové pruty najdete posouzení stability v programu RFEM 6 / RSTAB 9 v addonu Posouzení ocelových konstrukcí.

Hledáte způsob, jak provést složitější posouzení stability, jako jsou například analýzy boulení nebo vzpěru? I zde jsou pro RFEM a RSTAB k dispozici výkonné addony. Pomáháme vašemu projektu být stabilnější.

Nelineární analýza boulení

Program RFEM toho umí mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. V programu RFEM lze provádět lineární i nelineární posouzení boulení metodou konečných prvků.

Přitom RFEM pracuje s Geometricky a materiálově nelineární analýzou s imperfekcemi (GMNIA), aby bylo možné vystihnout "reálné" chování konstrukce.

Analýza vázaného kroucení

Nejkrásnější věci jsou zřídka rovné a symetrické. Plánujete ve svém projektu použít nesymetrické profily? Pak pro vás máme doporučení. Především u nesymetrických ocelových průřezů (např. U-profily, úhelníky a další) můžete provést v programech RFEM a RSTAB posouzení na klopení a prostorový vzpěr analýzou druhého řádu se 7 stupni volnosti. Zdá se vám, že to zní dobře? Pak čtěte více zde.

Dynamická analýza

Dynamická analýza je charakteristickým nástrojem mimo jiné pro posouzení seizmicity a vibrací budov, pro výpočet základů strojů nebo pro analýzu vlastních frekvencí mostů a komínů.

Chcete realizovat takový projekt? Tak se podívejte blíže zde. Dlubal vám nabízí řadu výkonných přídavných modulů pro program pro prutové konstrukce RSTAB i pro MKP program RFEM. S jejich pomocí lze bez problémů v programech Dlubal pro statické výpočty realizovat také dynamické výpočty.

Nelineární dynamika

Někdy hraje čas zásadní roli. Dnes ale můžeme jeho vliv propočítat předem. V programu RFEM a RSTAB můžete provádět nelineární dynamickou analýzu nosných konstrukcí pomocí metody časové analýzy. Pro tyto účely jsou vám k dispozici nelineární řešiče. 

Ve výpočtech lze mimo jiné zohlednit nelineární typy prutu (tahové a tlakové pruty, lana), nelinearity prutů (neúčinnost, tečení atd.), nelinearity podpor (neúčinnost, tření atd.) a nelinearity kloubů.

Pushover analýza

Pushover analýza je nelineární statický výpočet pro seizmickou analýzu konstrukcí. Uvažovaný průběh zatížení se pro ni přebírá z dynamického výpočtu náhradních zatížení. Tato zatížení se pak postupně zvyšují, dokud nedojde k selhání konstrukce. Nelineární chování stavby se obvykle modeluje v programu plastickými klouby.

V programu RFEM naleznete implementovány plastické klouby pro ocel definované podle FEMA 356. Spolu s výpočtovými diagramy a s funkcí postupného zvyšování zatížení v programu RFEM tak lze pushover křivky bez problémů vytvářet.

Form-finding a střihové vzory

Programy RSTAB a RFEM vám nabízejí široké spektrum možností pro form‑finding (hledání počátečního tvaru) a střihové vzory membránových konstrukcí. V programech RFEM a RSTAB najdete také spolehlivé digitální partnery pro výpočty a form‑finding lanových konstrukcí. Oba programy spočítají váš projekt podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu).

Mnoho působivých lanových, textilních a membránových konstrukcí bylo již staticky posouzeno pomocí programů Dlubal.

Ocelové přípoje

Máte projekt s ocelovými přípoji? Pro posouzení ocelových přípojů máte v programech RFEM a RSTAB k dispozici řadu výkonných addonů a přídavných modulů.

Analyzujte ocelové přípoje bez velké námahy pomocí konečně-prvkového modelu a posuzujte například ohybově tuhé a kloubové přípoje nosníků, patky sloupů, přípoje dutých profilů a spoje prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu 3. Addony a přídavné moduly pro program RFEM/RSTAB vám nabízejí toto a mnoho dalšího.

Dřevěné přípoje

Po tisíce let bylo dřevo surovinou, která utvářela dějiny. To se dodnes téměř nezměnilo. Přídavné moduly pro programy RFEM a RSTAB můžete použít pro posouzení dřevěných přípojů. Mimo jiné lze posuzovat spoje, ve kterých jsou dřevěné pruty spojeny nepřímo ocelovými deskami nebo přímo pomocí šikmých vrutů. Programy Dlubal tak dodají vaší dřevěné konstrukci potřebnou stabilitu pro dlouhou a bezpečnou životnost.

Informační model budovy (BIM)

BIM (Building Information Modeling) je moderní řešení pro plánování a realizaci budov. Všichni účastníci stavebního procesu jsou navzájem propojeni. Příslušná související se stavbou lze digitálně zaznamenat do trojrozměrného modelu budovy. Tento model pak prochází všemi plánovacími procesy. Tak se v CAD programech a v programech pro statickou analýzu nepoužívají žádné odlišné modely. Proces probíhá pomocí přímého předávání dat.

Takové projektování podle BIM umožňuje i Dlubal Software v programech RFEM a RSTAB. O bezproblémové projektování podle BIM se starají četná rozhraním obsažená v programech RFEM a RSTAB.

Další...

Možnosti použití programů Dlubal jsou rozmanité. RFEM, RSTAB, RSECTION a další jsou perfektními partnery na vaší straně, pokud se zabýváte následujícími oblastmi statické analýzy:

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.