Odvětví

Programy společnosti Dlubal Software pro různá odvětví

Modulární koncept softwaru umožňuje doplnit hlavní programy RFEM a RSTAB příslušnými moduly a použít je v řadě nejrůznějších odvětví.

Podle zvoleného odvětví se dozvíte, které programy a přídavné moduly lze uplatnit pro statické výpočty ve Vašem oboru.

Železobetonové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty nabízí možnost navrhovat a posuzovat železobetonové konstrukce. V závislosti na typu posuzované konstrukce - čistě prutové konstrukce (RSTAB) nebo konstrukce s deskami, stěnami nebo skořepinami (RFEM) - lze vybírat z bohaté nabídky produktů společnosti Dlubal Software.

Ocelové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty představují spolu s moduly pro ocelové konstrukce optimální řešení pro statické výpočty ocelových konstrukcí, jako jsou ocelové stavby, haly, lešení, mosty, sila, jeřáby, jeřábové dráhy, stožáry, zimní zahrady a další.

Dřevěné konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty jsou ideální pro posouzení trojrozměrných dřevěných konstrukcí. Uživatel má při navrhování jednoduchých i složitých dřevěných konstrukcí řadu nejrůznějších možností, ať už se jedná o prutové konstrukce nebo plošné prvky, jako například desky z křížem lepeného dřeva.

Programová rodina RX-TIMBER navíc umožňuje rychlé a efektivní navrhování a posouzení modelů, například lepených lamelových nosníků, dřevěných rámů, vaznic a mnoha dalších.

Hliníkové a lehké konstrukce

Pro posouzení hliníkových konstrukcí v programech RFEM a RSTAB je k dispozici velké množství průřezů, například I-profily, U-profily, T-profily, obdélníkové duté průřezy, čtyřhranné trubky, kruhové trubky, plochá ocel a další. Analýza se provádí podle Eurokódu 9 s mnoha národními přílohami nebo podle americké normy AMD 2020.

U lanových a membránových konstrukcí lze najít počáteční tvar a provést příslušné výpočty.

Strojní konstrukce

Mnozí uživatelé softwaru společnosti Dlubal Software provádějí výpočty v oblasti strojního inženýrství v programech RFEM a RSTAB. V programu RFEM pro výpočty metodou konečných prvků lze analyzovat velmi složité konstrukce s plochami, tělesy, pruty i kontaktními prvky.

RFEM se proto často využívá pro posouzení různých komponent, konstrukčních detailů nebo přípojů. Program RSTAB umožňuje snadno a rychle provést statickou a dynamickou analýzu příhradových a rámových konstrukcí.

Průmyslové konstrukce a zařízení

Programy RFEM a RSTAB představují ideální řešení pro statické výpočty a navrhování průmyslových zařízení. Patří k nim chemické závody, výrobní haly, nádrže, potrubní systémy, filtrační zařízení a jiné.

Program RSTAB slouží k dimenzování prutových konstrukcí, program RFEM navíc také konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin a těles.

Potrubní systémy

Program RFEM umožňuje modelovat potrubí (včetně potrubních prvků, jako jsou ventily, redukce, příruby, T-kusy a jiné) a analyzovat napětí potrubních systémů.

Analýzu potrubí lze provést pro celý systém v interakci s podpůrnou konstrukcí.

Stavby mostů

Mnoho uživatelů se při výpočtu a posouzení mostů spoléhá na programy RFEM a RSTAB. A to bez ohledu na to, zda se jedná o konstrukce z oceli, ze železobetonu, dřeva nebo z jiných materiálů.

Užitečné přídavné moduly umožňují generovat například příčinkové čáry, pohyblivá zatížení prutů a ploch a mnoho dalšího. Provést lze dynamickou analýzu a požadovaná posouzení stability, použitelnosti, únavy a boulení.

Jeřáby a jeřábové dráhy

Díky možnosti 3D modelování jsou programy RFEM a RSTAB ideálním nástrojem pro posouzení jeřábů. Funkce, jako je zohlednění nelinearit prutů a kloubů, kabelů a podobně, zajišťují detailní analýzu.

Samostatný program CRANEWAY umožňuje návrh nosníků jeřábových drah mostových a podvěsných jeřábů podle EN 1993-6, a to včetně všech nezbytných posouzení.

Stožárové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro prutové umožňují kompletně navrhovat příhradové stožáry (například stožáry pro 5G sítě, stožáry elektrického vedení nebo rozhledny). Pro celý proces od automatického generování konstrukce a zatížení až po stanovení vzpěrných délek a posouzení podle Eurokódu jsou k dispozici odpovídající přídavné moduly.

Rovněž lze modelovat a posuzovat nestandardní věžové a stožárové konstrukce (např. vysílací stožáry 5G).

Elektrárny

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty představují optimální řešení pro posouzení elektráren. V analytickém modelu je možné navzájem kombinovat různé materiály.

Kromě nezbytných posouzení na únosnost a stabilitu lze provést také dynamické analýzy.

Skleněné konstrukce

V programu RFEM pro statické výpočty je možné navrhovat a posuzovat skleněné konstrukce odděleně nebo jako část celkového modelu. Rozsáhlá databáze materiálů obsahuje velké množství běžných typů skel, fólií a plynů.

Skleněné plochy zadané v programu RFEM lze podepřít na liniích a uzlech nebo je lze dokonce modelovat jako zvláštní tělesa. Výsledky kromě jiného zahrnují napětí na plochách a tělesech.

Membránové a textilní konstrukce

Software RFEM pro statické výpočty umožňuje hledání počátečních tvarů (form‑finding) membránových a lanových konstrukcí, jejich statickou analýzu a dále vytváření střihových vzorů.

Výpočet probíhá podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu). Při vytváření střihových vzorů se zohledňují uživatelem zadané řezné linie i kompenzace.

Lanové a síťové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňují posoudit lanové a síťové konstrukce včetně jejich podpůrné konstrukce. Lana mohou a nemusí být předpjatá.

Přídavný modul RF-FORM-FINDING programu RFEM umožňuje najít počáteční tvar lanových konstrukcí před spuštěním vlastního statického výpočtu. Lana lze také kombinovat s prutovými a plošnými prvky i tělesy.

Laminátové a sendvičové konstrukce

V programu RFEM je možné provádět posouzení napětí a průhybu vícevrstvých a sendvičových ploch. Výpočet probíhá podle laminátové teorie a zohledňuje smykové spřažení.

Příkladem použití může být posouzení prvků z křížem lepeného dřeva, vláknových kompozitů (například sklolaminát, uhlíkové vlákno) a dalších.

Ocelové vodní stavby

RFEM umožňuje analýzu velmi složitých konstrukcí s mnoha plochami a tělesy.

Proto se jedná o velmi vhodný nástroj pro navrhování a statickou i dynamickou analýzu vodních staveb z oceli, jako jsou například zdymadla, propusti, plavební komory a vrata plavebních komor (vzpěrná, desková, tabulová, klapková, poklopová, háková či segmentová), stavidla a stavidlové uzávěry, jezové klapky, protipovodňová vrata a hráze, lodní zdvihadla, průplavní mosty a jiná ocelová vodní díla.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.