Odvětví

Dlubal Software pro různá odvětví

Nezáleží na tom, z jakého oboru je váš projekt: S lídrem na trhu Dlubal programy sázíte na jistotu.

Jednou z největších předností programů RSTAB a RFEM je jejich modulární koncepce. Vybavte základní programy příslušnými addony a přizpůsobte je cíleně individuálním vlastnostem svých stavebních materiálů.

Jednoduše vyberte příslušné odvětví a zjistěte, které programy a addony jsou smysluplné pro vaše statické výpočty.

Železobetonové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty nabízejí optimální řešení pro výpočet a posouzení železobetonových konstrukcí. Vybírat lze z bohaté nabídky produktů společnosti Dlubal Software - ať už pracujete s čistě prutovými konstrukcemi (RSTAB) nebo konstrukcemi s deskami, stěnami nebo skořepinami (RFEM).

Ocelové konstrukce

Jsme rádi, že vám můžeme pomoct při řešení projektů v oblasti ocelových konstrukcí. Programy Dlubal pro statické výpočty RFEM a RSTAB představují vaše optimální řešení pro statické výpočty ocelových konstrukcí. Vyřešte úspěšně své projekty, ať už se jedná o ocelové budovy, ocelové haly, lešení, mosty a další.

Dřevěné konstrukce

Pro projekty ze dřeva jste zde na správném místě. Dlubal programy RFEM a RSTAB se skvěle hodí pro statické výpočty a posouzení vašich trojrozměrných dřevěných konstrukcí. Seznamte se s celou řadou možností pro navrhování jednoduchých i složitých dřevěných konstrukcí bez ohledu na to, zda se jedná o prutové konstrukce nebo plošné prvky, jako jsou desky z křížem lepeného dřeva.

Dlubal programová rodina RX-TIMBER vám navíc umožňuje rychlé a efektivní navrhování a posuzování modelů, například lepených lamelových nosníků, dřevěných rámů, vaznic a mnoha dalších.

Zděné konstrukce

Pro zděné konstrukce je Dlubal program RFEM pro statické výpočty ideální volbou. Bez ohledu na to, zda chcete počítat a posuzovat čistě prutové konstrukce nebo stěny a skořepiny, u nás najdete ideální řešení.

Hliníkové a lehké konstrukce

Posouzení hliníkových a lehkých konstrukcí je s pomocí programů pro statické výpočty Dlubal velmi snadné. Programy RFEM a RSTAB vám nabízejí velké množství vhodných průřezů. Vyberte si například I-profily, U-profily, T-profily, obdélníkové duté průřezy, čtyřhranné trubky, kruhové trubky, plochou ocel a další. Posouzení se provádí podle Eurokódu 9 s mnoha národními přílohami nebo podle americké normy AMD 2020.

Pokud pracujete s lanovými a membránovými konstrukcemi, můžete pro ně také najít počáteční tvary a snadno provést příslušné výpočty.

Budovy

V programech Dlubal pro statické výpočty lze realizovat budovy ze železobetonu, oceli nebo dřeva, bez ohledu na to, zda jde o obytný dům, školu nebo úplně jiný projekt. V programech RSTAB a RFEM lze provádět statické a dynamické výpočty a posouzení modelů.

Příslušné addony umožňují kromě posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti také posouzení stability.

Průmyslové konstrukce a zařízení

Dlubal programy RFEM a RSTAB představují nejlepší volbu pro statické výpočty a posouzení průmyslových zařízení. Mezi ně patří mimo jiné chemická zařízení, výrobní haly, nádrže, potrubní systémy, filtrační zařízení a mnohé jiné.

Používejte program RSTAB k dimenzování prutových konstrukcí, program RFEM navíc také pro konstrukce složené z desek, stěn, skořepin a těles.

Potrubní systémy

Pro všechny výpočty týkající se potrubí je tu pro vás program RFEM. Umožňuje vám modelovat, staticky a dynamicky analyzovat a posuzovat potrubní systémy. Obsahuje armatury jako ventily, redukce, příruby, T-kusy a mnoho dalších.

Analýzu potrubí můžete provést pro celý systém v interakci s podpůrnou konstrukcí.

Stavby mostů

Při pohledu na naše zákaznické projekty je patrné, kolik uživatelů se spoléhá na programy RFEM a RSTAB při výpočtu a posouzení mostů. Nezáleží na tom, zda jsou vyrobeny z oceli, železobetonu, dřeva nebo jiných materiálů.

Vyberte si z naší rozsáhlé nabídky individuálně vhodné addony pro váš projekt. Provést lze dynamickou analýzu i požadovaná posouzení únosnosti, použitelnosti, stability nebo zohlednění fází výstavby.

Jeřáby a jeřábové dráhy

Pokud chcete modelovat a počítat jeřáby, jsou programy RFEM a RSTAB ideálními kandidáty pro váš projekt. Nadchněte se funkcemi jako je zohlednění nelinearit prutů a kloubů, kladek a mnoho dalších, které umožní detailní analýzu.

Samostatný program CRANEWAY je všestranným pomocníkem při posuzování nosníků jeřábových drah pro mostové nebo podvěsné jeřáby podle EN 1993-6, včetně všech nezbytných posudků.

Stožárové konstrukce

Pokud se vaše projekty zabývají především stožáry a věžemi, jsou Dlubal programy RFEM a RSTAB vaším užitečným pomocníkem při navrhování. Řada přídavných modulů vám nabízí individuální možnosti úprav, jako je automatické generování konstrukce a zatížení, stanovení vzpěrných délek a posouzení podle Eurokódu.

Lze zde rovněž modelovat a posuzovat jak stožárové konstrukce jako například vysílací stožáry 5G, sloupy vysokého napětí nebo rozhledny, tak i nestandardní věžové a stožárové konstrukce.

Skleněné konstrukce

Stejně jako materiál sklo nabízí Dlubal program RFEM moderní a rozmanité možnosti. Můžete v něm počítat a posuzovat skleněné konstrukce samostatně nebo jako součást celkového modelu. V rozsáhlé databázi materiálů najdete celou řadu komerčně dostupných typů skla, fólií a plynů.

Skleněné plochy definované v programu RFEM lze podepřít v liniích a uzlech a dokonce je lze modelovat jako speciální tělesa. Výsledky kromě jiného zahrnují napětí na plochách a tělesech.

Membránové a textilní konstrukce

Výpočet membránových a lanových konstrukcí již není v programu Dlubal pro statické výpočty žádný problém. Používejte program RFEM pro form-finding, statické výpočty a stanovení střihových vzorů.

Výpočet probíhá podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu). Při vytváření střihových vzorů RFEM zohledňuje uživatelem zadané řezné linie i kompenzace.

Lanové a síťové konstrukce

Napněte lana ve svých projektech. Programy Dlubal pro statické výpočty RFEM a RSTAB umožňují posoudit lanové a síťové konstrukce včetně jejich podpůrné konstrukce. Nezáleží na tom, zda jsou lana předpjata nebo ne.

Užitečný addon Form-finding v RFEMu vám pomůže. V něm lze před výpočtem provést form-finding lanového systému. Lana lze také kombinovat s prutovými a plošnými prvky i tělesy.

Laminátové a sendvičové konstrukce

Pokud chcete, aby vaše laminátové nebo sendvičové plochy neselhaly při používání, můžete se spolehnout na posouzení napětí a průhybu v programu Dlubal pro statické výpočty RFEM. Výpočet probíhá podle laminátové teorie a zohledňuje smykové spřažení.

Tento typ posouzení můžete použít například pro prvky z křížem lepeného dřeva (CLT), vláknových kompozitů jako jsou sklolaminát nebo kompozity z uhlíkových vláken a mnohých dalších.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.