Odvětví

Programy společnosti Dlubal Software pro různá odvětví

Modulární koncept softwaru umožňuje doplnit hlavní programy RFEM a RSTAB příslušnými moduly a použít je v řadě nejrůznějších odvětví.

Podle zvoleného odvětví se dozvíte, které programy a přídavné moduly lze uplatnit pro statické výpočty ve Vašem oboru.

Železobetonové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty nabízí možnost navrhovat a posuzovat železobetonové konstrukce. V závislosti na typu posuzované konstrukce - čistě prutové konstrukce (RSTAB) nebo konstrukce s deskami, stěnami nebo skořepinami (RFEM) - lze vybírat z bohaté nabídky produktů společnosti Dlubal Software.

Ocelové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty představují spolu s moduly pro ocelové konstrukce optimální řešení pro statické výpočty ocelových konstrukcí, jako jsou ocelové stavby, haly, lešení, mosty, sila, jeřáby, jeřábové dráhy, stožáry, zimní zahrady a další.

Dřevěné konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty jsou ideální pro posouzení trojrozměrných dřevěných konstrukcí. Uživatel má při navrhování jednoduchých i složitých dřevěných konstrukcí řadu nejrůznějších možností, ať už se jedná o prutové konstrukce nebo plošné prvky, jako například desky z křížem lepeného dřeva.

Programová rodina RX-TIMBER navíc umožňuje rychlé a efektivní navrhování a posouzení modelů, například lepených lamelových nosníků, dřevěných rámů, vaznic a mnoha dalších.

Hliníkové a lehké konstrukce

Pro posouzení hliníkových a lehkých konstrukcí v programech RFEMRSTAB je k dispozici velké množství průřezů, například I-profily, U-profily, T-profily, obdélníkové duté průřezy, čtyřhranné trubky, kruhové trubky, plochá ocel a další. Analýza se provádí podle Eurokódu s mnoha národními přílohami nebo podle americké norem ADM 2010 a ADM 2015.

Pro lanové a membránové konstrukce může být nalezen počáteční tvar a provedeno příslušné posouzení.

Strojní konstrukce

Mnozí uživatelé softwaru společnosti Dlubal Software provádějí výpočty z oblasti strojního inženýrství v programech RFEM a RSTAB. V programu RFEM lze analyzovat velmi složité konstrukce s mnoha plochami a tělesy.

RFEM se také často využívá pro výpočty detailů a přípojů. Program RSTAB umožňuje snadnou a rychlou analýzu nosných a rámových konstrukcí.

Průmyslové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB představují ideální řešení pro statické výpočty a navrhování průmyslových zařízení. K těm patří chemické závody, výrobní haly, nádrže, potrubní systémy, filtrační zařízení a jiné.

S programem RSTAB lze dimenzovat prutové konstrukce a s programem RFEM navíc konstrukce složené z desek, stěn, skořepin a těles.

Potrubní systémy

Program RFEM umožňuje modelovat potrubí (včetně potrubních prvků, jako jsou ventily, redukce, příruby, T-kusy a jiné) a analyzovat napětí potrubních systémů.

Analýzu potrubí lze provést pro celý systém v interakci s podpůrnou konstrukcí.

Mostní konstrukce

Mnozí uživatelé softwaru společnosti Dlubal spoléhají při výpočtech a navrhování mostů na programy RFEM a RSTAB, ať už se jedná o konstrukce z oceli, železobetonu, dřeva nebo jiného materiálu.

Přídavné moduly umožňují například generovat příčinkové čáry nebo pohyblivá zatížení prutů a ploch. Dále v nich lze provádět výpočty dynamické analýzy stejně jako nezbytná posouzení stability, mezního stavu použitelnosti, únavy materiálu a boulení.

Jeřáby a jeřábové dráhy

Díky možnosti 3D modelování jsou programy RFEM a RSTAB ideálním nástrojem pro posouzení jeřábů. Funkce, jako je zohlednění nelinearit prutů a kloubů, kabelů a podobně, zajišťují detailní analýzu.

Samostatný program CRANEWAY slouží k návrhu nosníků jeřábových drah mostových a podvěsných jeřábů podle EN 1993-6 i ke všem nezbytným posouzením.

Stožárové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB umožňují kompletně navrhovat příhradové stožáry (například stožáry pro 5G sítě, stožáry venkovního vedení, rozhledny). Pro celý proces od automatického generování konstrukce a zatížení až po stanovení vzpěrné délky a návrhu podle Eurokódu jsou k dispozici odpovídající přídavné moduly.

Rovněž lze modelovat a posuzovat nestandardní věžní a stožárové konstrukce (např. vysílací stožáry 5G).

Konstrukce elektráren

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty představují optimální řešení pro posouzení elektráren. V analytickém modelu lze navzájem kombinovat různé materiály.

Kromě nezbytných posouzení na únosnost a stabilitu lze provádět také dynamickou analýzu.

Skleněné konstrukce

V programu RFEM pro statické výpočty lze navrhovat a posuzovat skleněné konstrukce samostatně nebo jako část celkového modelu. Rozsáhlá databáze materiálů obsahuje velké množství běžných typů skel, fólií a plynů.

Skleněné plochy definované v programu RFEM lze podepřít na liniích a uzlech nebo je můžeme dokonce modelovat jako zvláštní tělesa. Výsledky zahrnují mimo jiné napětí na plochách a tělesech.

Membránové a textilní konstrukce

Software RFEM pro statické výpočty umožňuje hledání počátečních tvarů (form‑finding) membránových a lanových konstrukcí, jejich statickou analýzu a dále vytváření střihových vzorů.

Výpočet se provádí podle teorie velkých deformací (teorie III. řádu). Při vytváření střihových vzorů se zohledňují uživatelem zadané řezné linie i kompenzace.

Lanové a síťové konstrukce

Programy RFEM a RSTAB pro statické výpočty umožňují posoudit lanové a síťové konstrukce včetně jejich podpůrné konstrukce. Lana mohou a nemusí být předpjatá.

Přídavný modul RF-FORM-FINDING programu RFEM umožňuje najít počáteční tvar lanových konstrukcí před spuštěním vlastního statického výpočtu. Lana lze také kombinovat s prutovými a plošnými prvky i tělesy.

Laminátové a sendvičové konstrukce

Program RFEM umožňuje posouzení napětí a průhybu laminátových a sendvičových panelů. Výpočet probíhá podle laminátové teorie a zohledňuje smykové spřažení.

Příkladem použití může být posouzení prvků z křížem lepeného dřeva (CLT), vláknových kompozitů (například sklolaminát, uhlíkové vlákno) a dalších.

Ocelové vodní stavby

RFEM umožňuje analyzovat velmi složité konstrukce s mnoha plochami a tělesy.

Proto se jedná o velmi vhodný nástroj pro navrhování a statickou i dynamickou analýzu vodních staveb z oceli, jako jsou například zdymadla, propusti, plavební komory a vrata plavebních komor (vzpěrná, desková, tabulová, klapková, poklopová, háková či segmentová), stavidla a stavidlové uzávěry, jezové klapky, protipovodňová vrata a hráze, lodní zdvihadla, průplavní mosty a jiná ocelová vodní díla.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.