Rozšíření SIA 262 for RFEM/RSTAB

Popis produktu

  • Ocelové konstrukce

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy SIA 262:2013

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

SIA 262 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o možnost zvolit švýcarskou normu SIA 262:2013 pro následující přídavné moduly:

  1. Základní vlastnosti

    Databáze materiálu obsahuje různé typy betonu a výztužné oceli pro Švýcarsko. Pro posouzení podle SIA 262 lze kdykoliv zadat další uživatelsky definované materiály. Program provádí posouzení na mezní stav únosnosti a použitelnosti.

    Analýzu šířky trhlin lze provést pomocí výpočtu mezního napětí Sigmas,adm, pomocí určení maximální vzdálenosti výztuže sL nebo pomocí přímého výpočtu šířky trhlin v souladu s dokumentací D0182. Mezní hodnota Sigmas,adm se stanoví na pozadí programu v závislosti na zvoleném druhu betonu podle rovnice 10.13 dokumentace D0182, včetně horní meze dané návrhovou hodnotou fsd.

Cena

Cena
400,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 8
STEEL BS

Přídavný modul

Design of steel members according to the British standard BS 5950-1:2000 or British Annex BS EN 1993-1-1

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL IS

Přídavný modul

Design of steel members according to the Indian standard IS 800:2007

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL GB

Přídavný modul

Design of steel members according to the Chinese standard GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
HLINÍK

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL CSA

Přídavný modul

Design of steel members according to the Canadian standard CSA S16-09

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Stress analysis of steel members

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL SIA

Přídavný modul

Design of steel members according to Swiss standard SIA 263

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL AISC

Přídavný modul

Design of steel members according to the American standard ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
TOWER Structure

Přídavný modul

Generation of geometrically complex 3D tower structures such as lattice towers and radio masts

Cena za první licenci
1 950,00 EUR
RSTAB 8
TIMBER Pro

Přídavný modul

Timber design according to Eurocode 5, SIA 265 and/or DIN 1052

Cena za první licenci
1 250,00 EUR