Rozšíření SIA 262 for RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy SIA 262:2013

SIA 262 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o možnost zvolit švýcarskou normu SIA 262:2013 pro následující přídavné moduly:

 1. Základní vlastnosti

  Databáze materiálu obsahuje různé typy betonu a výztužné oceli pro Švýcarsko. Pro posouzení podle SIA 262 lze kdykoliv zadat další uživatelsky definované materiály. Program provádí posouzení na mezní stav únosnosti a použitelnosti.

  Analýzu šířky trhlin lze provést pomocí výpočtu mezního napětí Sigmas,adm, pomocí určení maximální vzdálenosti výztuže sL nebo pomocí přímého výpočtu šířky trhlin v souladu s dokumentací D0182. Mezní hodnota Sigmas,adm se stanoví na pozadí programu v závislosti na zvoleném druhu betonu podle rovnice 10.13 dokumentace D0182, včetně horní meze dané návrhovou hodnotou fsd.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • SIA 262 for RFEM 5.xx

  360,00 USD

 • Další licence

  225,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • SIA 262 for RSTAB 8.xx

  360,00 USD

 • Další licence

  225,00 USD