Přídavný modul RF-/STEEL HK pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení ocelových prutů podle hongkongské normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Přídavný modul RF-/STEEL HK provádí posouzení ocelových prutů a sad prutů na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti podle hongkongské normy:

 •  Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení prutů a sad prutů na tah, tlak, ohyb, smyk, kombinované vnitřní síly a kroucení
  • Stabilitní analýza pro rovinný vzpěr a klopení
  • Automatické určení kritických sil a kritického momentu pro prostorový vzpěr u obecně působících zatížení a podporových podmínek pomocí speciálního MKP programu (analýza vlastních čísel) integrovaného v modulu
  • Možnost použití příčných podpor jednotlivých nosníků
  • Automatická klasifikace průřezů
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti (průhyby)
  • Optimalizace průřezů
  • Široký výběr průřezů, například válcované I‑profily, C‑profily, obdélníkové duté průřezy, úhelníky, dvojité úhelníky (uspořádání s pásnicí na pásnici), T‑profily. Dále svařované profily: I‑profily (symetrické a asymetrické kolem hlavní osy), U‑profily (symetrické kolem hlavní osy), obdélníkové duté průřezy (symetrické a asymetrické kolem hlavní osy), úhelníky, kulaté trubky či kulaté tyče
  • Přehledně uspořádané tabulky výsledků
  • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
  • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků, včetně výsledků seřazených po prutech, průřezech, místech x nebo zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků
  • Tabulky výsledků pro štíhlosti prutů a rozhodující vnitřní síly
  • Výkaz materiálu včetně údajů o hmotnosti a objemu
  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB
 2. Mezilehlé podpory proti příčnému posunutí

  Práce s RF-/STEEL HK

  Údaje o materiálu, zatíženích a kombinacích zatížení je nutné zadat v programu RFEM/RSTAB v souladu s pravidly pro navrhování podle hongkongské normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong).

  V přídavném modulu RF-/STEEL HK se nejprve vyberou pruty a sady prutů pro následné posouzení a poté zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. V dalších krocích je možné upravit původní nastavení pro příčné mezilehlé podpory a vzpěrné délky.

  V případě použití sady prutů lze definovat individuální podporové podmínky a excentricity pro každý vnitřní uzel jednotlivých prutů. Speciální nástroj pro MKP analýzu, který běží na pozadí programu, určí kritická zatížení a momenty nezbytné pro stabilitní analýzu.

 3. Posouzení po zatěžovacích stavech

  Výsledky

  První tabulka výsledků zobrazuje maximální využití a odpovídající využití pro každý posuzovaný zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo výsledků.

  Další tabulky výsledků zahrnují všechny podrobné výsledky seřazené podle různých kritérií a rozbalovací stromové nabídky se všemi detaily posouzení. Všechny mezivýsledky je možné zobrazit pro každé místo podél prutů. Takto lze snadno vysledovat, jakým způsobem probíhala jednotlivá posouzení v modulu.

  Kompletní údaje z modulu tvoří část tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a rozsahu výstupních dat pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-STEEL HK 5.xx

  1 480,00 USD

 • Další licence

  666,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • STEEL HK 8.xx

  1 480,00 USD

 • Další licence

  666,00 USD

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také koupili
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program
Program pro statické výpočty MKP

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL SIA 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL IS 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800:2007

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL BS 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle britské normy BS 5950-1:2000 nebo britské národní přílohy BS EN 1993-1-1

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL GB 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL CSA 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16-14

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AS 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL NTC-DF 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL SP 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2011

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL SANS 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle jihoafrické normy SANS 10162-1:2011

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů