RF-/STEEL HK | Základní vlastnosti

Funkce programu

24. června 2016

000203

Obecné

RF-/STEEL HK

Ocelové konstrukce

HK

 • Posouzení prutů a sad prutů na tah, tlak, ohyb, smyk a kombinované vnitřní síly
 • Posouzení stability pro rovinný vzpěr a klopení
 • Automatické stanovení kritických sil a momentů pro prostorový vzpěr u obecně působících zatížení a podporových podmínek pomocí speciálního MKP programu (analýza vlastních čísel) integrovaného v modulu
 • Volitelné použití příčných podpor jednotlivých nosníků
 • Automatická klasifikace průřezů
 • Analýza deformací (použitelnost)
 • Optimalizace průřezu
 • Široký výběr průřezů, například válcované I-profily, C-profily, obdélníkové duté průřezy, úhelníky, dvojité úhelníky (uspořádání s pásnicí na pásnici) a T-profily. Svařované profily: I-profily (symetrický, asymetrický kolem hlavní osy), U-profily (symetrické kolem hlavní osy), obdélníkové duté průřezy, úhelníky, kulaté trubky a kulaté tyče
 • Přehledně uspořádané tabulky výsledků
 • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
 • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků včetně výsledků seřazených po prutech, průřezech, místech x, případně po zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků
 • Tabulka výsledků pro štíhlosti prutů a rozhodující vnitřní síly
 • Výkaz materiálu včetně údajů o hmotnosti a objemu
 • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL HK 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle hongkongské normy Code of Practice for the Structural Use of Steel 2011 (Buildings Department - Hong Kong)

Cena za první licenci
1 480,00 USD