Přídavný modul RF-SOILIN pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Přídavný modul RF-SOILIN programu RFEM určuje pružné podloží na základě půdních vrstev. Realistické určení základových poměrů je důležité pro statické posouzení budov.

Posouzení lze provádět podle těchto norem:

 •  ČSN 73 1001
 •  EN 1997-1:2004
 •  DIN 4019-1:1979-04

 1. Základní vlastnosti

  • Realistické znázornění interakce konstrukce s podložím
  • Rozšiřitelná databáze půdních materiálů
  • Zohlednění několika vzorků půdy (sond) v různých místech i v okolí budovy
  • Zohlednění podzemní vody a účinků vlivem porušení zeminy a nestlačitelného podloží pod poslední vrstvou
  • Výpočet součinitelů podloží
  • Určení napětí a sedání v bodech rastru včetně znázornění průběhu napětí
 2. 1.2 Půdy, zemní sondy a půdní vrstvy

  Vstupní data

  Údaje o půdních vrstvách se zadávají v přehledné tabulce. Rozšiřitelná databáze usnadňuje výběr vhodných vlastností půdy.

  Pružnost lze definovat prostřednictvím oedometrického modulu nebo modulu pružnosti a Poissonova součinitele. Zároveň je možné definovat libovolný počet půdních vrstev. Přiřazení vrstev konstrukci probíhá graficky nebo na základě příslušných souřadnic.

 3. Konstanty tuhosti podloží v dialogu "Upravit podloží plochy" v programu RFEM

  Výpočet

  Výpočet součinitelů podloží probíhá podle nelinerární iterační metody. Součinitele podloží se určí pro každý jednotlivý prvek a jsou závislé na deformaci.

 4. 2.2 Součinitele podloží

  Výsledky

  Výsledná napětí a sedání se zobrazí v tabulkách výsledků. Zároveň je možné grafické vyhodnocení výsledků. Ilustrativní grafika znázorňuje umístění a skladbu vrstev jednotlivých zemních sond.

  Další tabulka výsledků zobrazí součinitele podloží. Grafické vyhodnocení je rovněž možné.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
760,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet