Přídavný modul RF-SOILIN pro RFEM

Popis produktu

 • Přídavný modul v kategorii "Ostatní"

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-SOILIN programu RFEM určuje pružné podloží na základě půdních vrstev. Realistické určení základových poměrů je důležité pro statické posouzení budov.

Posouzení lze provádět podle těchto norem:

 •  ČSN 73 1001
 •  EN 1997-1:2004
 •  DIN 4019-1:1979-04

 1. Základní vlastnosti

  • Realistické znázornění interakce konstrukce s podložím
  • Rozšiřitelná databáze půdních materiálů
  • Zohlednění několika vzorků půdy (sond) v různých místech i v okolí budovy
  • Zohlednění podzemní vody a účinků vlivem porušení zeminy a nestlačitelného podloží pod poslední vrstvou
  • Výpočet součinitelů pružného podloží
  • Stanovení a grafické zobrazení grafů napětí a sedání v bodech rastru
 2. Vstupní data

  Půdní vrstvy lze definovat v přehledné tabulce. Rozšiřitelná databáze usnadňuje výběr vhodných vlastností půdy.

  Pružnost lze definovat prostřednictvím edometrického modulu nebo modulu pružnosti a Poissonova součinitele. Zároveň je možné definovat libovolný počet půdních vrstev. Přiřazení vrstev konstrukci probíhá graficky nebo na základě příslušných souřadnic.

 3. Výpočet

  Součinitelé podloží se počítají nelineární iterační metodou. Modul stanoví součinitele podloží pro každý jednotlivý prvek. Jsou závislé na deformaci.
 4. Výsledky

  Výsledná napětí a sedání se zobrazí v tabulkách výsledků. Zároveň je možné grafické vyhodnocení výsledků. Ilustrativní grafika znázorňuje umístění a skladbu vrstev jednotlivých zemních sond.

  Další tabulka výsledků zobrazí součinitele podloží. Grafické vyhodnocení je rovněž možné.

Cena

Cena
760,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

}
RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM
EC2 for RFEM

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE Columns

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE NL

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE Deflect

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM
RF-MAT NL

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM
RF-PUNCH Pro

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD