RF-SOILIN | Vstupní data

Funkce programu

000373 18. června 2015 Obecné RF-SOILIN Eurokód 7

Údaje o půdních vrstvách se zadávají v přehledné tabulce. Rozšiřitelná databáze usnadňuje výběr vhodných vlastností půdy.

Pružnost lze definovat prostřednictvím oedometrického modulu nebo modulu pružnosti a Poissonova součinitele. Zároveň je možné definovat libovolný počet půdních vrstev. Přiřazení vrstev konstrukci probíhá graficky nebo na základě příslušných souřadnic.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD