RF-SOILIN | Vstupní data

Funkce programu

000373

18. června 2015

Obecné RF-SOILIN Eurokód 7

Údaje o půdních vrstvách se zadávají v přehledné tabulce. Rozšiřitelná databáze usnadňuje výběr vhodných vlastností půdy.

Pružnost lze definovat prostřednictvím oedometrického modulu nebo modulu pružnosti a Poissonova součinitele. Zároveň je možné definovat libovolný počet půdních vrstev. Přiřazení vrstev konstrukci probíhá graficky nebo na základě příslušných souřadnic.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD