Přídavný modul RF-PIPING Design pro RFEM

Analýze napětí a posouzení potrubí

Přídavný modul RF‑PIPING Design provádí posouzení potrubních systémů. Program porovnává existující napětí v potrubí s dovolenými napětími podle norem EN 13480‑3, ASME B31.1 a ASME B31.3.

Analýza v modulu RF‑PIPING Design je prováděna pro model potrubí z modulu RF‑PIPING.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení podle EN 13480‑3, ASME B31.1 a ASME B31.3
  • Analýza napětí od trvalých zatížení, trvalých a občasných zatížení i analýza rozkmitu napětí od dilatace
  • Dokumentace výsledků s tabulkami a obrázky v tiskovém protokolu programu RFEM
 2. Zobrazení výsledků RF-PIPING Design

  Práce s modulem RF-PIPING Design

  Po vytvoření modelu potrubních větví v programu RFEM pomocí modulu RF‑PIPING a po definování zatížení a jejich kombinací je dále možno provést analýzu napětí v přídavném modulu RF‑PIPING Design.

  Pro posouzení je potřeba vybrat potrubní větve a příslušná zatížení a kombinace zatížení a výsledků. Databáze materiálů nabízí četné materiály, které vyhovují normám EN 13480‑3, ASME B31.1 a ASME B31.3.

  Po výpočtu jsou výsledky zobrazeny v přehledně uspořádaných tabulkách, řazeny například po průřezech, potrubních větvích nebo prutech. Dále je možné zobrazit využití graficky na celém modelu v pracovním okně programu RFEM. Tak lze rychle rozpoznat kritické nebo naopak předimenzované oblasti.

  Kromě vstupních údajů a výsledků včetně podrobností posouzení zobrazených v tabulkách lze ještě přidat do tiskového protokolu libovolný obrázek. Tak je zaručena obsáhlá a přehledně uspořádaná dokumentace. Navíc je možno vybrat si obsah protokolu a výsledky cíleně pro jednotlivé posudky.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-PIPING Design 5.xx

  1 480,00 USD

 • Další licence

  666,00 USD

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také koupili
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program
Program pro statické výpočty MKP

RFEM Potrubní systémy
RF-PIPING 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Modelování potrubních sítí

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM
Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Analýza vlastního kmitání

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Rozšíření modulu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations o náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
RFEM modul pro stabilitní analýzu podle metody vlastních tvarů

RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)