Přídavný modul RF-PIPING Design pro RFEM

Analýze napětí a posouzení potrubí

Přídavný modul RF‑PIPING Design provádí posouzení potrubních systémů. Program porovnává existující napětí v potrubí s dovolenými napětími podle norem EN 13480‑3, ASME B31.1 a ASME B31.3.

Analýza v modulu RF‑PIPING Design je prováděna pro model potrubí z modulu RF‑PIPING.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení podle EN 13480‑3, ASME B31.1 a ASME B31.3
  • Analýza napětí od trvalých zatížení, trvalých a občasných zatížení i analýza rozkmitu napětí od dilatace
  • Dokumentace výsledků s tabulkami a obrázky v tiskovém protokolu programu RFEM
 2. Zobrazení výsledků RF-PIPING Design

  Práce s modulem RF-PIPING Design

  Po vytvoření modelu potrubních větví v programu RFEM pomocí modulu RF‑PIPING a po definování zatížení a jejich kombinací je dále možno provést analýzu napětí v přídavném modulu RF‑PIPING Design.

  Pro posouzení potrubních systémů lze vybrat všechny nebo pouze některé potrubní větve a příslušné kombinace zatížení. Databáze materiálů nabízí četné materiály, které vyhovují normám EN 13480‑3, ASME B31.1 a ASME B31.3.

  Po výpočtu jsou výsledky zobrazeny v přehledně uspořádaných tabulkách, řazeny například po průřezech, potrubních větvích nebo prutech. Dále je možné zobrazit využití graficky na celém modelu v pracovním okně programu RFEM. Tak lze rychle rozpoznat kritické nebo naopak předimenzované oblasti.

  Kromě vstupních údajů a výsledků včetně podrobností posouzení zobrazených v tabulkách lze ještě přidat do tiskového protokolu libovolný obrázek. Tak je zaručena obsáhlá a přehledně uspořádaná dokumentace. Navíc je možno vybrat si obsah protokolu a výsledky cíleně pro jednotlivé posudky.

Cena (bez DPH)

Cena
1 480,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Potrubní systémy
RF-PIPING 5.xx

Přídavný modul

Modelování potrubních sítí

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností