Přídavný modul RF-PIPING Design pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Analýze napětí a posouzení potrubí

Přídavný modul RF‑PIPING Design provádí posouzení potrubních systémů. Program porovnává existující napětí v potrubí s dovolenými napětími podle norem ASME B31.1 a ASME B31.3.

Analýza v modulu RF‑PIPING Design je prováděna pro model potrubí z modulu RF‑PIPING.

 1. 000338

  Základní vlastnosti

  • Posouzení podle ASME B31.1 a ASME B31.3
  • Analýza napětí od trvalých zatížení, trvalých a občasných zatížení i analýza rozkmitu napětí od dilatace
  • Dokumentace výsledků s tabulkami a obrázky v tiskovém protokolu programu RFEM
 2. Zobrazení výsledků RF-PIPING Design

  000339

  Práce s modulem RF-PIPING Design

  Po vytvoření modelu potrubních větví v programu RFEM pomocí modulu RF‑PIPING a po definování zatížení a jejich kombinací je dále možno provést analýzu napětí v přídavném modulu RF‑PIPING Design.

  Pro posouzení je potřeba vybrat potrubní větve a příslušná zatížení a kombinace zatížení a výsledků. Databáze materiálů nabízí četné materiály, které vyhovují normě ASME B31.1 a B31.3.

  Po výpočtu jsou výsledky zobrazeny v přehledně uspořádaných tabulkách, řazeny například po průřezech, potrubních větvích nebo prutech. Dále je možné zobrazit využití graficky na celém modelu v pracovním okně programu RFEM. Tak lze rychle rozpoznat kritické nebo naopak předimenzované oblasti.

  Kromě vstupních údajů a výsledků včetně podrobností posouzení zobrazených v tabulkách lze ještě přidat do tiskového protokolu libovolný obrázek. Tak je zaručena obsáhlá a přehledně uspořádaná dokumentace. Navíc je možno vybrat si obsah protokolu a výsledky cíleně pro jednotlivé posudky.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-PIPING Design 5.xx

  1 480,00 USD

 • Další licence

  666,00 USD