Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Tower pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel – Tower posuzuje kloubové šroubované spoje pro pruty příhradových stožárů podle normy:

 •  EN 1993-1-8 (včetně národních příloh)

 1. 1.1 Základní údaje

  Základní vlastnosti

  • Výběr různých spojů, například:
   • Šroubovaný spoj s diagonálami bez styčníkového plechu 2D
   • Šroubovaný spoj s diagonálami bez styčníhového plechu 3D
   • Šroubovaný spoj se sloupem
  • U přípojů s diagonálami se zohledňují spoje typu T, K a KT
  • K dispozici jsou různé kategorie:
   • A – Spoj ve smyku / otlačení
   • B – Třecí spoj v mezním stavu použitelnosti
   • C – Třecí spoj v mezním stavu únosnosti
  • Pevnostní třídy šroubů 4.6 – 10.9
  • Průměry šroubů M12 – M42
  • Rozteče šroubů můžeme upravovat
  • Vizualizace celého spoje v grafickém okně
 2. Zadávání uzlů a prutů

  Vstupní data

  Nejdříve je nutné vybrat kategorii spoje, typ spoje a návrhovou normu v prvním vstupním okně. Poté se v okně 1.2 definují uzly přenesené z programu RFEM/RSTAB pro návrh příslušných spojů. Zároveň je možné zadat materiál a průřez sloupu ručně.

  V dalších vstupních oknech se nastaví parametry patky sloupu, jako například patní deska, kotvy, smyková zarážka, výztuhy apod. Zatížení se převádí z programu RFEM/RSTAB nebo se v případě ručního zadání spoje definují manuálně.

 3. Posouzení - shrnutí

  Posouzení

  Po skončení výpočtu se zobrazí následující posouzení:

  • Posouzení oslabeného průřezu
  • Posouzení na otlačení
  • Smyk
  • Smyková únosnost bloku
  • Prokluz
 4. Vizualizace spoje v modulu RF-JOINTS Steel - Tower

  Výsledky

  Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků včetně geometrií spoje. Další tabulky výsledků obsahují všechny důležité detaily posouzení, jako například otlačení, smyk, prokluz a jiné.

  Rozměry a materiálové charakteristiky podstatné pro model jsou patrné na první pohled a mohou se přidat do globálního tiskového protokolu. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF-/JOINTS Steel – Tower nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-JOINTS Steel - Tower 5.xx

  670,00 USD

 • Další licence

  301,50 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • JOINTS Steel - Tower 8.xx

  670,00 USD

 • Další licence

  301,50 USD

Produkty, které by Vás mohly také zajímat
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program
Program pro statické výpočty MKP

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Structure 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Generování konstrukcí příhradových stožárů

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
RFEM modul pro stabilitní analýzu podle metody vlastních tvarů

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Equipment 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Příslušenství příhradových telekomunikačních stožárů

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Loading 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Effective Lengths 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul pro RFEM
Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005