Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Tower pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Přídavný modul RF-/JOINTS Steel – Tower posuzuje kloubové šroubované spoje pro pruty příhradových stožárů podle normy:

 •  EN 1993-1-8 (včetně národních příloh)

 1. 1.1 Základní údaje

  Základní vlastnosti

  • Výběr různých spojů, například:
   • Šroubovaný spoj s diagonálami bez styčníkového plechu 2D
   • Šroubovaný spoj s diagonálami bez styčníhového plechu 3D
   • Šroubovaný spoj se sloupem
  • U přípojů s diagonálami se zohledňují spoje typu T, K a KT
  • K dispozici jsou různé kategorie:
   • A – Spoj ve smyku / otlačení
   • B – Třecí spoj v mezním stavu použitelnosti
   • C – Třecí spoj v mezním stavu únosnosti
  • Pevnostní třídy šroubů 4.6 – 10.9
  • Průměry šroubů M12 – M42
  • Rozteče šroubů můžeme upravovat
  • Vizualizace celého spoje v grafickém okně
 2. Zadávání uzlů a prutů

  Vstupní data

  Nejdříve je nutné vybrat kategorii spoje, typ spoje a návrhovou normu v prvním vstupním okně. Poté se v okně 1.2 definují uzly přenesené z programu RFEM/RSTAB pro návrh příslušných spojů. Zároveň je možné zadat materiál a průřez sloupu ručně.

  V dalších vstupních oknech se nastaví parametry patky sloupu, jako například patní deska, kotvy, smyková zarážka, výztuhy apod. Zatížení se převádí z programu RFEM/RSTAB nebo se v případě ručního zadání spoje definují manuálně.

 3. Posouzení - shrnutí

  Posouzení

  Po skončení výpočtu se zobrazí následující posouzení:

  • Posouzení oslabeného průřezu
  • Posouzení na otlačení
  • Smyk
  • Smyková únosnost bloku
  • Prokluz
 4. Vizualizace spoje v modulu RF-JOINTS Steel - Tower

  Výsledky

  Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků včetně geometrií spoje. Další tabulky výsledků obsahují všechny důležité detaily posouzení, jako například otlačení, smyk, prokluz a jiné.

  Rozměry a materiálové charakteristiky podstatné pro model jsou patrné na první pohled a mohou se přidat do globálního tiskového protokolu. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF-/JOINTS Steel – Tower nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
670,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet pro navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Structure 5.xx

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Structure 8.xx

Přídavný modul

Generování konstrukcí příhradových stožárů

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Effective Lengths 8.xx

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Loading 8.xx

Přídavný modul

Generování zatížení větrem, sněhem a námrazou pro příhradové stožáry

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Effective Lengths 5.xx

Přídavný modul

Výpočet vzpěrných délek pro příhradové stožáry