RF-/JOINTS Steel - Tower | Výsledky

Funkce programu

Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků včetně geometrií spoje. Další tabulky výsledků obsahují všechny důležité detaily posouzení, jako například otlačení, smyk, prokluz a jiné.

Rozměry a materiálové charakteristiky podstatné pro model jsou patrné na první pohled a mohou se přidat do globálního tiskového protokolu. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF-/JOINTS Steel – Tower nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Tower 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových spojů pro pruty v příhradových stožárech podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
670,00 USD