Konserwacja kamiennych budowli w Angkorze, Kambodża

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Czeska grupa badaczy w Angkorze:
Kierownik projektu:
Dr Karel Kranda
Akademia Nauk Czeskiej Republiki
Instytut Fizyki Nuklearnej
Kierownik badań:
Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.
Wydział budownictwa CTU (Czeski Uniwersytet Techniczny) w Pradze
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Członkowie ekipy:
Ing. Jiří Svoboda
Ing. Hansley Pravin Gaya
Otakar Veverka

Analizie poddano kilka różnych konstrukcji.

Kamienne budowle w parku archeologicznym Angkor, znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, są dziś znacznie zniszczone, a stan zachowanych budowli szybko się pogarsza. Z tego powodu międzynarodowa grupa ekspertów poszukuje przyczyn złego stanu technicznego tak ważnych konstrukcji i próbuje opracować odpowiednie sposoby ich ocalenia. Czeska grupa badaczy również bierze udział w konserwacji budowli w Angkorze z pięcioletnim projektem badawczym "Obrazowanie termiczne i analiza strukturalna budowli z piaskowca w Angkorze". Program RFEM firmy Dlubal został użyty do stworzenia modeli numerycznych oraz przeprowadzenia analizy strukturalnej.

Pobierz cały artykuł w formacie pdf

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD