Nowy kampus w Arlesheim w Szwajcarii

Obliczone w oprogramowaniu Dlubal Software

  • Projekt klienta

Projekt klienta

Uptown Basel AG buduje nowy kampus dla Przemysłu 4.0, zlokalizowany na terenie dawnej fabryki Stamm Bau AG w Arlesheim. Opisana tutaj konstrukcja jest częścią pierwszego budynku nowego kampusu.

Klient uptownBasel AG
Arlesheim, Szwajcaria
uptownbasel.ch
Architektura Fankhauser Architektur AG
Reinach, Szwajcaria
www.f-web.ch
Obliczenia konstrukcyjne Gruner AG
Bazylea, Szwajcaria
www.gruner.ch

Parametry modelu konstrukcji kratownicy fasady

Model

Ponieważ w obszarach produkcyjnych nie ma słupów, układ budynku został zaprojektowany tak, aby zapewnić pełną swobodę kształtowania wnętrza.

Zgodnie ze filozofią przyjętą przez Przemysł 4.0, digitalizacji podlega cały proces planowania, jest to także wykorzystane w trakcie analizy konstrukcyjnej, jak również we wszystkich niezbędnych etapach tworzenia dokumentacji.

Budynek składa się z kondygnacji piwnicy z podziemnym parkingiem, pierwszego piętra o dużej wysokości w świetle stropów pozbawionych słupów pośrednich oraz trzech kolejnych kondygnacji powyżej. Dwie najwyższe kondygnacje są nadwieszone ze wszystkich czterech stron budynku i podtrzymane na kratownicach biegnących w płaszczyźnie fasady. Kratownice przebiegają przez całą wysokość pięter powyżej parteru i wsparte są na ukośnie ustawionych słupach.

Obciążenia ze stropów są przenoszone przez kratownice w płaszczyźnie fasady, a następnie rozkładają się na ukośne słupy rozmieszczone po obwodzie. Dalsze przenoszenie obciążenia odbywa się za pośrednictwem słupów w konstrukcji budynku z wykorzystaniem rdzeni żelbetowych i dodatkowych kratownic stalowych. Poprzez wprowadzenie obciążeń pionowych z górnego pasa kraty głównej w przekrojach węzłowych na wychylone słupy, powstają dodatkowe siły poziome. Siły te są przenoszone przez żelbetową płytę stropową. Górne i dolne piętra są podparte na górnym i dolnym pasie kratownic. Środkowe piętro opiera się na krzyżulcach za pośrednictwem dodatkowych stalowych wsporników, które są poddane działaniu sił osiowych, jak i zginane. Chociaż jest to rzadki stan obciążenia w przypadku kratownicy, globalnie obciążenie osiowe konstrukcji jest wyraźnie nadrzędne w porównaniu z pracą na momenty zginające.

Konstrukcja kratownicowa jest wyjątkowa jak na budownictwo kubaturowe, ponieważ znajduje się poza izolowaną przegrodą zewnętrzną budynku i jest narażona na zmiany temperatury. Konstrukcja stalowa jest przystosowana do zmian temperatury +/- 30°C, które mogą skutkować powstaniem sił osiowych o wartości dochodzącej do około 4000 kN przy naprzemiennym obciążeniu pasów górnych i dolnych. Wsporniki na krzyżulcach i pasach muszą zatem nie tylko przenosić obciążenia pionowe ze stropów, ale także siły poziome od zmian temperatury w płytach żelbetowych.

Górne i dolne pasy kratownic fasadowych składają się z walcowanych na gorąco kwadratowych profili rurowych 400x400x20 mm. Aby możliwe było przeniesienie zwiększonych naprężeń w okolicach węzłów konieczne było zastosowanie ścianek o większej grubości (do 30 mm). Aby wykonstruować skomplikowany kształt węzłów połączenia spawano z pojedynczych płyt stalowych. Krzyżulce są zaprojektowane jako klasyczne przekroje HEA, HEB lub HM, w zależności od obciążenia. Połączenia z górnymi i dolnymi pasami są wykonane za pomocą przyspawanych króćców w obszarze połączenia. Krzyżulce są następnie połączone śrubami z blachami czołowymi króćców.

Lokalizacja projektu

Schorenweg
4144 Arlesheim, Szwajcaria

 


Słowa kluczowe

Kratownica Belka Kratownica fasady Stal

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 916x
  • Zaktualizowane 29. października 2021

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, na czacie lub na forum lub znajdź sugerowane rozwiązania i przydatne wskazówki na stronie FAQ, dostępnej przez całą dobę.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Event Invitation

XXX Konferencja Naukowo-Techniczna - Awarie Budowlane

Konferencje 23. maja 2022 - 27. maja 2022

Event Invitation

XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Konferencje 28. czerwca 2022 - 1. lipca 2022

Uwzględnienie etapów budowy\n w programie RFEM 6

Uwzględnienie etapów budowy w RFEM 6

Webinar 13. stycznia 2022 14:00 - 15:00 CET

AISC 360-16 Wymiarowanie stali w RFEM 6

AISC 360-16 Wymiarowanie stali w RFEM 6

Webinar 14. grudnia 2021 14:00 - 15:00 EST

Wprowadzenie do nowego programu RFEM 6

Wprowadzenie do nowego programu RFEM 6

Webinar 11. listopada 2021 14:00 - 15:00 EST

Modelowanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych w RFEM 6 i RSTAB 9

Modelowanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 20. października 2021 14:00 - 15:00 CEST

Analiza historii czasu wybuchu w RFEM

Analiza czasowa eksplozji w RFEM

Webinar 13. maja 2021 14:00 - 15:00 EST

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

Webinar 10. marca 2021 14:00 - 15:00 EST

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinar 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 CET

Dokumentowanie wyników w protokole wydruku programu RFEM

Webinar 25. sierpnia 2020 14:00 - 14:45 CEST

Programowalny interfejs COM dla RFEM/RSTAB

Programowalny interfejs COM dla RFEM/RSTAB

Webinar 12. maja 2020 15:00 - 15:45 CEST