Kampus v Arlesheimu, Švýcarsko

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Uptown Basel AG staví v bývalém továrním areálu Stamm Bau AG ve švýcarském Arlesheimu nový kampus pro průmysl 4.0. Zde popsaná konstrukce je součástí první budovy nového kampusu.

Investor uptownBasel AG
Arlesheim, Schweiz
uptownbasel.ch
Architektonický návrh Fankhauser Architektur AG
Reinach, Švýcarsko
www.f-web.ch
Statický výpočet Gruner AG
Basilej, Švýcarsko
www.gruner.ch

Parametry modelu fasádní příhradové konstrukce

Model

Budova je navržena tak, aby poskytovala absolutní flexibilitu ve výrobních prostorách díky absenci sloupů.

V souladu s myšlenkou průmyslu 4.0 je také proces plánování digitalizován - speciálně pak statický výpočet i tvorba veškerých nezbytných plánů a plánovacích dokumentů.

Budova se skládá ze suterénu s podzemní garáží, zvýšeného přízemí bez sloupů a ze tří horních podlaží. Dvě nejvyšší podlaží mají na všech čtyřech stranách budovy přesah a spočívají na příhradových konstrukcích v rovině fasády. Tyto příhradové konstrukce jsou umístěny po celé výšce obou nejvyšších podlaží a jsou zavěšeny na jednotlivých šikmých sloupech.

Stropní zatížení se přenášejí přes fasádní příhradové vazníky na šikmé sloupy uspořádané na podélných i příčných stranách. Další přenos zatížení je zajištěn přes sloupy do nosné konstrukce budovy s použitím železobetonových jader a ocelových příhradových nosníků. Přenosem svislých zatížení z horního příhradového pásu přes styčník do šikmého sloupu vznikají v hlavě sloupu radiální příčné síly ve vodorovné rovině. Tyto síly se přenášejí přes stropní konzolu a na jejím konci připojenou výztuž zpět do železobetonové stropní desky. Horní a dolní přízemí je uloženo na horním a dolním pásu fasádní příhradové konstrukce a přenáší zde své zatížení na ocelovou nosnou konstrukci. Prostřední podlaží je uloženo přes ocelové konzoly na příhradových diagonálách, které jsou tak namáhány nejen normálovými silami, ale také ohybem. Přes toto poněkud netypické zatížení pro příhradovou konstrukci převládá osové zatížení ve srovnání s ohybem.

Zvláštní na této příhradové konstrukci je, že se nachází vně izolovaného pláště budovy, a je tak vystavena klimaticky podmíněným změnám teploty. Ocelová konstrukce je navržena na teplotní změny +/- 30°C. Z nich plynou normálové síly v horním a dolním pásu až 4 MN se střídavým znaménkem. Podpěrné konzoly tak musí být schopny přenášet nejen svislá zatížení ze železobetonových desek, ale také vodorovné vynucené síly v důsledku teplotních rozdílů do železobetonových desek.

Horní a dolní pás fasádních příhradových konstrukcí se skládá ze čtyřhranných trubkových profilů 400x400x20 válcovaných za tepla. V oblastech styčníků je pro přenos uzlových zatížení zapotřebí větší tloušťka stěn (až 30 mm). Pro vytvoření složité geometrie styčníků byly styčníky svařeny z jednotlivých plechů. Diagonály jsou v závislosti na zatížení navrženy jako klasické HEA, HEB nebo HEM profily. Přípoje na horní a dolní pás jsou zajištěny přivařenými čepy v oblasti styčníku. Vlastní diagonála je pak připojena šroubovým spojem s čelní deskou.

Umístění projektu

Schorenweg
4144 Arlesheim, Švýcarsko

 


Klíčová slova

Příhradovina Nosník Fasádní příhradová konstrukce Ocel

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 916x
  • Aktualizováno 29. října 2021

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. dubna 2022 13:00 - 14:00 CEST

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. ledna 2022 14:00 - 15:00 CET

Úvod do nového programu RFEM 6

Úvod do nového programu RFEM 6

Webinář 11. listopadu 2021 14:00 - 15:00 EST

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EST

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EST

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Dokumentace výsledků ve výstupním protokolu programu RFEM

Webinář 25. srpna 2020 14:00 - 14:45 CEST

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Webinář 12. května 2020 15:00 - 15:45 CEST

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Webinář 30. dubna 2020 15:00 - 15:45 CEST