Radialne obciążenie temperaturą

Wskazówki i porady

Podczas definiowania obciążeń temperaturą możemy skorzystać z nowego, radialnego rozkładu obciążenia. Obciążenie to jest definiowane z wykorzystaniem zewnętrznego i wewnętrznego węzła oraz osi, na którą nakłada się obciążenie radialne.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD