Modelowanie zakrzywionej drewnianej płyty klejonej krzyżowo, część 3

Wskazówki i porady

W ostatniej części artykułu rozważony zostanie problem sił pochodzących od odkształceń wymuszonych w zakrzywionej drewnianej płycie klejonej krzyżowo, podczas wymiarowania konstrukcji z przyłożonymi obciążeniami zewnętrznymi.

W tym celu została zamodelowana nowa konstrukcja z belką z drewna klejonego warstwowo,  sztywno połączona z płytą. Konstrukcja zawiera przypadek obciążenia 1 o wartości 1.13 kN/m, przypadek obciążenia 2 o wartości 0.85 kN/m i przypadek obciążenia 3 o wartości 0.21 kN/m. Decydującą jest w tym wypadku quasi-stała kombinacja obciążeń: LK1 = 1.6 LF1 + 0.5 LF2 + LF3.

W celu rozważenia sił wewnętrznych uwzględniających siły wymuszone deformacją, o których była mowa wcześniej, zdefiniowano belkę wynikową sumującą wspomniane siły (opisane w części 1 i 2 niniejszego artykułu) oraz siły pochodzące od kombinacji KO1. Rysunek przedstawia łączny efekt oddziaływań dla całego modelu, z uwzględnieniem jego górnych i dolnych elementów składowych.

Wszystkie te siły skutkują ugięciem wynoszącym 7.4 cm. Wartość tę należy jednak odjąć od wygięcia wstępnego wynoszącego 12 cm, przez co nadal pozostaje 4.6 cm z pierwotnego ugięcia odwrotnego.

Obliczenia belki wynikowej z uwzględnieniem wszystkich sił w module RF-TIMBER wykazują wykorzystanie nośności na poziomie poniżej 60%. Tym samym wszystkie wymagania stanów granicznych zostały spełnione.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD