Automatyczna kombinacja obciążeń

Wskazówki i porady

Podobnie jak w RFEM, kombinacje obciążeń można automatycznie generować w RF‑PIPING. Funkcja ta jest aktywowana domyślnie i  tworzy ona zalecane obciążenie i kombinacje wyników do wymiarowania rurociągów. Aby wygenerować prawidłowe kombinacje, konieczne jest przyporządkowanie odpowiedniej kategorii oddziaływania do przypadków obciążeń. W tym celu wprowadzono dwie nowe kategorie oddziaływania, dotyczące obciążeń rurociągów.

Zależność ciśnienia od temperatury jest generowana jako zbiory pierwszego (drugiego, trzeciego, etc.) przypadku obciążenia w kategorii ‘Ciśnienie’ oraz pierwszego (drugiego, trzeciego, etc.) przypadku obciążenia w kategorii ‘Temperatura’. Ustawienie domyślne można sprawdzić lub dostosować w oknie dialogowym „Grupowanie ciśnienia termicznego i  wewnętrznych przypadków obciążeń dla kombinacji", które można otworzyć klikając w odpowiedni klawisz w zakładce „Kombinacje obciążeń rurociągów" okna dialogowego „Przypadki i kombinacje obciążeń". W przypadku jakiejkolwiek zmiany przypadku obciążenia z kategorii ‘Ciśnienie’ lub ‘Temperatura’, program automatycznie wyświetla to okno dialogowe w celu sprawdzenia wprowadzonych danych.

Linki

RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING 5.xx

Moduł dodatkowy

Modelowanie sieci rurociągów

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD