Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

1. grudnia 2017

FAQ 001196 PL

Ogólne

RF-JOINTS Steel - DSTV

RF-END-PLATE

Jaka jest dokładnie różnica pomiędzy modułami dodatkowymi  JOINTS Steel - DSTV oraz END-PLATE?

Odpowiedź

Różnica między DSTV i STIRNPL polega na tym, że DSTV porównuje istniejące siły wewnętrzne z dopuszczalnymi wartościami z segregatora DSTV zgodnie z DIN EN 1993-1-8, a tym samym określa wymagane połączenie z połączeń typowanych. Jednakże STIRNPL dokonuje pełnego przeliczenia dla połączenia zgodnie z DIN 18800.

Połączenia w STIRNPL mogą dodatkowo wystawać po obu stronach. Możliwe są również cztery rzędy śrub.

DSTV obejmuje nie tylko sztywne płyty końcowe, ale także połączenia przegubowe i połączenia kątowe.

Oprócz sekcji walcowanych (I, IPE, HE-A, HE-B, HE-M), w STIRNPL można również zaprojektować dowolne pojedyncze symetryczne sekcje z siłą osiową w STIRNPL (sekcje IS i IU). Natomiast segregator kołowy DSTV zawiera tylko wartości dla wspólnych profili walcowanych (IPE, HE-A, HE-B, HE-M). Ponadto obliczone tam wartości są dozwolone tylko przy zginaniu przy użyciu siły ścinającej; w segregatorze pierścieniowym DSTV nie jest uwzględniana siła osiowa.

Aby na przykład zaprojektować blachy końcowe na przekrojach HD, można użyć STIRNPL, zastępując przekrój HD przekrojem IS. Dla tego przekroju można zdefiniować wymiary przekroju HD, który ma te same sztywności i może być zweryfikowany w STIRNPL.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia zNormalizowane w konstrukcjach stalowych według dyrektywy EN 1993‑1‑8 - DSTV

Cena pierwszej licencji
670,00 USD