FAQ 001196 PL

1. grudnia 2017

Ogólne RF-JOINTS Steel - DSTV RF-END-PLATE

Jaka jest dokładnie różnica pomiędzy modułami dodatkowymi  JOINTS Steel - DSTV oraz END-PLATE?

Odpowiedź

Moduł DSTV jest wykorzystywany do porównywania istniejących sił wewnętrznych z dopuszczalnymi wartościami niemieckiej wytycznej DSTV tak, aby możliwe było określenie wymaganego połączenia ze zdefiniowanego połączenia. Z kolei moduł END‑PLATE jest wykorzystywany do ponownego obliczenia całego połączenia.

Połączenia w module END‑PLATE mogą być wydłużone po obu stronach i możliwe są także cztery rzędy śrub.

DSTV obejmuje nie tylko płyty czołowe odporne na zginanie, ale także przegubowe płyty czołowe oraz połączenia kątowe.

Stąd główne różnice to:

Oprócz przekrojów walcowanych (I, IPE, HE‑A, HE‑B, HE‑M) moduł dodatkowy END‑PLATE pozwala na projektowanie wszelkich monosymetrycznych przekrojów I obciążonych siłą osiową  (przekroje IS i IU). Z kolei wytyczna  DSTV podaje jedynie wartości dla zwykłych przekrojów walcowanych  (IPE, HE‑A, HE‑B, HE‑M), a obliczone wartości są dozwolone tylko dla zginania ze ścinaniem, co oznacza, że siła osiowa nie jest uwzględniona w wytycznej DSTV.

Aby zaprojektować np. przekrój HD na płytach czołowych, można wykorzystać moduł END‑PLATE i zastąpić przekrój HD przekrojem IS.

W przypadku przekrojów IS można graficznie wybrać wymiary przekroju HD. Dlatego przekrój IS ma taka samą sztywność i może być zaprojektowany w module END‑PLATE.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia zNormalizowane w konstrukcjach stalowych według dyrektywy EN 1993‑1‑8 - DSTV

Cena pierwszej licencji
670,00 USD