Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jaký je rozdíl mezi přídavnými moduly JOINTS Steel - DSTV a END-PLATE?

Odpověď

Rozdíl mezi DSTV a STIRNPL spočívá v tom, že DSTV porovnává stávající vnitřní síly s přípustnými hodnotami z kruhového pořadače DSTV podle DIN EN 1993-1-8, a na základě typových spojů tak stanoví potřebné spojení. STIRNPL ovšem u přípoje provede kompletní přepočet podle DIN 18800.

Přípoje v STIRNPL mohou navíc vyčíst z obou stran. K dispozici jsou také čtyři řady šroubů.

DSTV zahrnuje nejen tuhé čelní desky, ale také kloubové čelní desky a úhlové spoje.

Kromě válcovaných profilů (I, IPE, HE-A, HE-B, HE-M) lze v programu STIRNPL (IS a IU) uvažovat s normálovou silou také jednotlivé osamělé I-profily. Na druhé straně kroužkové pořadače DSTV obsahují hodnoty pouze pro běžné válcované profily (IPE, HE-A, HE-B, HE-M). Kromě toho jsou zde vypočítané hodnoty přípustné pouze pro ohyb se smykovou silou; v kruhovém pořadači DSTV není zohledněna normálová síla.

Abychom například mohli navrhnout čelní desky na HD profily, můžeme použít STIRNPL tak, že se HD profil nahradí IS profilem. Pro tento průřez lze zadat rozměry průřezu HD, které pak mají stejné tuhosti a které lze ověřit v programu STIRNPL.

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD