Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001196 CS

1. prosince 2017

Obecné RF-JOINTS Steel - DSTV RF-END-PLATE

Jaký je rozdíl mezi přídavnými moduly JOINTS Steel - DSTV a END-PLATE?

Odpověď

DSTV se používá k porovnání stávajících vnitřních sil s přípustnými hodnotami německé vodicí linie DSTV, a tak lze stanovit požadovaný spoj od typických přípojek. Naproti tomu END-PLATE slouží k nové kalkulaci celkového připojení.

Připojení END-PLATE můžeme rozšířit na obě strany a také čtyři řady šroubů.

DSTV zahrnuje nejen čelní desky odolné proti ohybu, ale také kloubové čelní desky a úhlové přípoje.

Hlavní rozdíly jsou:

Vedle válcovaných profilů (I, IPE, HE-A, HE-B, HE-M) nabízí modul END-PLATE jakýkoli monosymetrický I průřez s normálovou silou (IS- a IU- řezy). Na druhé straně však vodicí linie DSTV udává pouze hodnoty běžných válcovaných profilů (IPE, HE-A, HE-B, HE-M) a vypočítané hodnoty jsou přípustné pouze u smykové síly, což znamená, že normálová síla není zohledněny v vodicí linii DSTV.

Pro posouzení průřezu HD u čelních desek například můžeme použít sekci END-PLATE a sekci HD nahradit sekcí IS.

V případě profilů IS můžeme graficky vybrat rozměry úseku HD. Tento průřez IS má tedy stejné tuhosti a můžeme ho navrhnout v END-PLATE.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD