Jaké jsou rozdíly mezi moduly JOINTS Stahl - DSTV a STIRNPL?

Odpověď

Rozdíl mezi DSTV a STIRNPL spočívá v tom, že DSTV porovnává existující vnitřní síly s přípustnými hodnotami z kroužkového pojiva DSTV podle DIN EN 1993-1-8 a určuje tak požadované spojení z typových spojů. STIRNPL na druhé straně provádí kompletní přepočet pro připojení podle DIN 18800.

Přípojky v systému STIRNPL se mohou navíc překrývat na obou stranách. Možné jsou také čtyři řady šroubů.

DSTV obsahuje nejen pevné koncové desky, ale také kloubové koncové desky a úhlové spoje.

Kromě válcovaných profilů (I, IPE, HE-A, HE-B, HE-M) lze STIRNPL použít k dimenzování libovolných jedno-symetrických I-profilů s normální silou (profily IS a IU). Naproti tomu pouze hodnoty pro běžné válcované sekce (IPE, HE-A, HE-B, HE-M) jsou uloženy v kroužkovém pořadači DSTV. Kromě toho jsou vypočtené hodnoty přípustné pouze pro ohyb s příčnou silou; v kroužkovém pořadači DSTV se nebere v úvahu normální síla.

To z. Chcete-li například rozpoznat obličeje na profilech HD, můžete použít STIRNPL nahrazením profilu HD profilem IS. Pro tento profil můžete definovat rozměry profilu HD, který má pak stejnou tuhost a může být detekován ve STIRNPL.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD