GB 50010 dla RFEM/RSTAB | Funkcje

Funkcja produktu

Dodatkowo dostępne są obliczenia sejsmiczne według normy GB 50011-2010 (Code for seismic design of buildings). Biblioteka materiałów zawiera chińskie rodzaje betoów oraz stali zbrojeniowej.

Ponadto zawsze możliwe jest określanie własnych materiałów zgodnie z normą GB 50010.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
GB 50010 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów dodatkowych umożliwiające wymiarowanie betonu według GB 50010

Cena pierwszej licencji
360,00 USD