Praca z modułem RF-/STEEL SP

Funkcja produktu

Dane dotyczące materiałów, obciążeń i kombinacji muszą zostać wprowadzone w programie RFEM/RSTAB zgodnie z założeniami obliczeniowymi zawartymi w normie rosyjskiej SP 16.13330.2011. Biblioteka materiałów programu RFEM/RSTAB zawiera już odpowiednie materiały dla SP.

W module dodatkowym RF-/STEEL SP należy na początku wybrać pręty i zbiory prętów, które zostaną obliczone. Oprócz tego należy określić przypadki obciążeń i kombinacje wyników, które zostaną uwzględnione w obliczeniach.

W kolejnych tabelach można edytować wstępnie ustawione definicje bocznych podpór pośrednich oraz długości efektywnych.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL SP 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie stalowych prętów wg SP 16.13330.2011 (Norma rosyjska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD