Práce s RF-/STEEL SP

Funkce programu

Údaje o materiálu, zatíženích a kombinacích zatížení je nutné zadat v programu RFEM/RSTAB v souladu s pravidly pro navrhování podle ruské normy SP 16.13330.2011. Databáze materiálů v programu RFEM/RSTAB již obsahuje příslušné materiály.

V přídavném modulu RF-/STEEL SP se vyberou pruty a sady prutů pro následné posouzení a poté zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků.

V dalších krocích je možné upravit původní nastavení pro příčné mezilehlé podpory a vzpěrné délky.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL SP 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle ruské normy SP 16.13330.2011

Cena za první licenci
1 480,00 USD