RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads | Wyniki

Baza informacji

Dzięki równoważnej analizie obciążeń, możliwa jest generacja przypadków obciążeń i kombinacji wyników. Przypadki obciążeń zawierają wygenerowane obciążenia równoważne, które następnie są nakładane w kombinacjach wyników. Najpierw superpozycja odbywa się w odniesieniu do odpowiedzi modalnych (reguła SRSS lub CQC). 

Następnie, elementy kierunku oddziaływań trzęsienia ziemi zostają połączone za pomocą reguły SRSS lub 100 % / 30 %.