RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads | Wyniki

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Równoważna analiza obciążenia generuje przypadki obciążeń i kombinacje wyników. Przypadki obciążeń obejmują wygenerowane obciążenia równoważne, które są następnie nakładane w kombinacjach wyników. Po pierwsze, odpowiedzi modalne nakładają się na reguły SRSS lub CQC. Możliwe są podpisane wyniki na podstawie kształtu trybu dominującego.

Następnie kierunkowe elementy oddziaływań trzęsienia ziemi są łączone z SRSS lub regułą 100%/30%.

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD