RF-STABILITY | Základní vlastnosti

Funkce programu

000364

17. června 2015

Obecné RF-STABILITY Stabilitní analýza

 • Analýza modelů, které se skládají z prutů, skořepinových prvků a těles
 • Převzetí normálových sil ze zatěžovacího stavu nebo skupiny zatěžovacích stavů
 • Nelineární stabilitní analýza
 • Volitelné zohlednění působení normálových sil jako počáteční předpětí
 • Čtyři řešiče rovnic pro efektivní výpočty nejrůznějších modelů
 • Volitelné zohlednění změn tuhosti programem RFEM
 • Výpočet tvarů vybočení u nestabilních konstrukcí
 • Stanovení vlastních tvarů od uživatelsky definovaného součinitele kritického zatížení
 • Volitelné určení základního tvaru kmitání u nestabilních konstrukcí (k rozpoznání příčiny nestability)
 • Vizualizace stabilitních tvarů
 • Základ pro výpočty náhradních systémů s imperfekcemi ve spojení s přídavným modulem RF-IMP
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD