RF-SOILIN | Wyniki

Funkcja produktu

000375 11. lipca 2016 Wyniki RF-SOILIN Eurokod 7

Obliczone naprężenia i osiadania wyświetlane są w tabelach wyników. Oprócz tego można wyświetlać je graficznie. W grafice wyświetlane jest również położenie oraz układ warstw w próbkach gruntu.

Ostatnia tabela wyników pokazuje współczynniki podłoża sprężystego, które można również wyświetlać graficznie.

RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD