RF-SOILIN | Wyniki

Funkcja produktu

000375

11. lipca 2016

Wyniki RF-SOILIN Eurokod 7

Obliczone naprężenia i osiadania wyświetlane są w tabelach wyników. Oprócz tego można wyświetlać je graficznie. W grafice wyświetlane jest również położenie oraz układ warstw w próbkach gruntu.

Ostatnia tabela wyników pokazuje współczynniki podłoża sprężystego, które można również wyświetlać graficznie.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD