RX-TIMBER Roof | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Istnieje wiele możliwości dostępnych w celu modelowania dachów. Graficzne przedstawienie ułatwia wprowadzanie geometrii. Modyfikacje są aktualizowane automatycznie.

Ponadto, możliwe jest rozważanie osłabienia przekroju na podporach. Opcjonalnie można określić, czy przeprowadzić obliczenie bocznych powierzchni z uwzględnieniem wpływu naprężeń wynikających z warunków podparcia.

Obciążenia stałe (np. konstrukcja dachu) mogą być wprowadzane za pomocą kompleksowej i rozszerzalnej biblioteki materiałów. Obciążenia ze względu na wsporniki i jętki mogą być wprowadzane oddzielnie. Zintegrowane generatory pozwalają na wygodne generowanie różnych przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem. Możemy również ręcznie dodać jakiekolwiek obciążenie skoncentrowane i rozłożone.

W celach kontrolnych przypadki obciążeń są wyświetlane graficznie i zawierają automatycznie generowane kombinacje wg EC 5. W związku z tym, wprowadzanie danych jest zredukowane do minimum. Dla analizy stateczności i wymiarowania stanu granicznego użytkowalności, możemy zmienić dane ręcznie, np. ignorować SGU wsporników (okap dachu).

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Roof 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD