RX-TIMBER Roof | Vstupní data

Funkce programu

Při modelování krovu jsou k dispozici různé varianty. Obrázky různých konstrukcí usnadňují zadávání geometrie. Změny jsou automaticky upravovány.

Dále je možné uvažovat oslabení průřezů na podporách. Volitelně je možné zvolit posouzení tlaku na podporách na straně krokve

Stálá zatížení (například konstrukcí střechy) je možné zadat pomocí obsáhlé a rozšiřitelné databáze materiálů. Zatížení od konzolových nosníků a hambalků či kleštin lze zadat odděleně. Integrované generátory umožňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Ručně lze přidat jakékoliv osamělé nebo rovnoměrné zatížení.

Pro usnadnění kontroly jsou zatěžovací stavy graficky znázorněny a jsou zahrnuty v automaticky generovaných kombinacích podle EC 5. Tak je zadávání zjednodušeno na minimum. Pro stabilitní analýzu a posouzení použitelnosti je možné měnit zadání ručně, například nezohledňovat použitelnost konzolových nosníků (přesahů střechy).

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Roof 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD