Narzędzia do modelowania dla modeli budynków

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Nowy

20. września 2023

002664

Ogólne

RFEM 6

Model budynku RFEM 6

Budynki

W przypadku elementów w modelach budynków dostępnych jest kilka narzędzi do modelowania:

  • Linia pionowa
  • Słup
  • Ściana
  • Belka
  • Strop prostokątny
  • Płyta wielokątna
  • Prostokątny otwór w stropie
  • Wielokątny otwór w stropie

Ta funkcja umożliwia definicję elementów na płaszczyźnie podłoża (na przykład z warstwą tła) z powiązanym tworzeniem wielu elementów w przestrzeni.

Słowa kluczowe

Model budynku Modelowanie Narzędzie

Skomentuj...

Skomentuj...

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Nowa generacja oprogramowania wykorzystującego MES służy do analizy statyczno -wytrzymałościowej 3D prętów, powierzchni i brył.

Cena pierwszej licencji
4 650,00 EUR
RFEM 6
Budynek

Rozwiązania specjalne

Rozszerzenie Model budynku dla RFEM umożliwia definiowanie i modyfikowanie budynku przy użyciu kondygnacji. Kondygnacje można dostosowywać na późniejszych etapach, na wiele sposobów. Informacje o kondygnacjach i całym modelu (środek ciężkości) są wyświetlane w tabelach i grafice.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR