293x
004189
2023-05-03

FAQ 005379 | Gdzie mogę znaleźć folder roboczy programów RFEM 6, RSTAB 9 i RSECTION 1?

Pytanie:
Gdzie mogę znaleźć folder roboczy programów RFEM 6, RSTAB 9 i RSECTION 1?

Odpowiedź:
Podczas standardowej instalacji produktów RFEM 6, RSTAB 9 i RSECTION 1 folder roboczy jest tworzony pod następującą ścieżką:

C:\User\[Your User Name]\AppData\Local\Dlubal

Widok tego folderu można zobaczyć na rys. 01.

Obraz

Należy pamiętać, że folder „AppData” jest zwykle folderem ukrytym. Można to również uzyskać, wprowadzając ścieżkę bezpośrednio w Windows Explorer (patrz film).

Foldery robocze poszczególnych programów znajdują się w odpowiednich podfolderach.
Rys. 02 przedstawia folder programu RFEM 6.02.

Obraz

Znajdują się tu między innymi lokalne konfiguracje programów i ostatnio używane instancje programów.