177x
004766
2024-02-23

Obliczanie płyt żelbetowych w RFEM 6

Z tego webinarium dowiesz się, jak obliczać płyty żelbetowe w programie RFEM 6.

Plan:
00:00 Wstęp
04:25 Konstrukcja statyczna oparta na modelu budynku
11:55 Wymagane zbrojenie dla SGN i SGU
20:50 Definicja istniejącego zbrojenia za pomocą automatycznego wymiarowania istniejącego zbrojenia
36:15 Warunki projektowe SGU (np. szerokość rys)
36:15 Warunki projektowe SGN (np. przebicie)
38:20 Ugięcie w stanie zarysowanym wraz z pełzanie i skurcz
59:45 Perspektywy


Odnośniki
Pobrane